site menu

Novosti

Održana dvodnevna radionica za master trenere

Aktuelnosti projekta "Stručno obrazovanje u BiH" - GIZ

...

Više...

O B A V J E Š T E NJ E

o objavljivanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog...

Više...

PROGRAM ZA MLADE POSLOVNE LJUDE „NOVI LIDERI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Završna ceremonija - dodjela certifikata - PROGRAM ZA MLADE POSLOVNE LJUDE

„NOVI LIDERI...

Više...

ODRŽANA 4. SESIJA U OKVIRU PROGRAMA ZA MLADE POSLOVNE LJUDE „NOVI LIDERI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Aktuelnosti Programa za mlade poslovne ljude „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“

...

Više...

Implementacija Programa „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“

Implementacija Programa „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“

...

Više...