site menu

Novosti

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA PRIVREDNE KOMORE ZDK SA NAČELNIKOM OPĆINE BREZA

Aktuelnosti projekta "Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski...

Više...

ODRŽANA PETA, FINALNA SESIJA U OKVIRU PROGRAMA ZA MLADE POSLOVNE LJUDE „NOVI LIDERI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Aktivnosti Programa za mlade poslovne ljude „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“, na temu “Mediji“

...

Više...

AKTIVNOSTI PRIVREDNE KOMORE ZDK U OBLASTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH SHODNO POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

Realizacija aktivnosti "Programa sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona u 2023....

Više...

AKTIVNOSTI PRIVREDNE KOMORE ZDK U OKVIRU EBRD-OVOG PROJEKTA – SARADNJA 2 MJESTA UČENJA

Aktivnosti projekta "Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski...

Više...

Posjeta predstavnika Privredne komore ZDK kompaniji InterProcess doo Tešanj

Aktivnosti projekta „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2...

Više...

ODRŽANA 4. SESIJA U OKVIRU PROGRAMA ZA MLADE POSLOVNE LJUDE „NOVI LIDERI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Aktivnosti Programa za mlade poslovne ljude „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“, na temu “Kultura i...

Više...