site menu

Novosti

OKRUGLI STO: UNAPREĐENJE SARADNJE DVA MJESTA UČENJA U OPĆINI BREZA

Aktivnosti projekta "Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu,...

Više...

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona domaćin „DANIMA OTVORENIH VRATA“ u okviru EBRD-ovog projekta

Aktivnosti projekta „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2...

Više...

EDUKATIVNA RADIONICA - „ZBRINJAVANJE OTPADA NASTALOG U ŠKOLAMA – SARADNJA SREDNJIH ŠKOLA I KOMUNALNIH PREDUZEĆA“

Aktivnosti realizacije projekta - „ZBRINJAVANJE OTPADA NASTALOG U ŠKOLAMA – SARADNJA SREDNJIH ŠKOLA I...

Više...

Sastanak u Privrednoj komori - MONKS ZDK - GIZ - PK ZDK

Aktuelno - na pomolu realizacija novog projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, sa fokusom na zelenu...

Više...