site menu

Novosti

Održana dvodnevna radionica za master trenere

Aktuelnosti projekta "Stručno obrazovanje u BiH" - GIZ

...

Više...

O B A V J E Š T E NJ E

o objavljivanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog...

Više...