Meni

S A J M O V I

CALENDAR OF FAIRS & MANIFESTATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA -2022.pdf

Kalendar sajmova i manifestacija u BiH 2022

 

19. međunarodni sajam ekologije - EKOBIS 2022.

Dopis EKOBIS 2022

Prijava_izlaganja_EKOBIS

 

 

Sajam građevinarstva Build Expo Greece 2021, 15.-17.10.2021.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je od Ambasade Grčke u Sarajevu da će se sajam građevinarstva Build Expo Greece 2021. održati u periodu od 15.10.2021. do 17.10.2021. godine u Atini, pod pokroviteljstvom grčkog Ministarstva infrastrukture i transporta.

Sve kompanije koje su zainteresovane za učešće su dobrodošle, a njihovim predstavnicima će biti pokriveni troškovi hotelskog smještaja (više detalja u Build Expo Programu).
U prilogu obrazac za prijavu, brošura i program izložbe.

Za više informacija možete posjetiti sljedeće linkove:
https://buildexpogreece.com/en/homepage-en/
https://www.youtube.com/watch?v=ki6r9T0X-4E
https://rota.gr/en/

 


Sajam Koln 1.22

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH organizira jedanaesti kolektivni nastup bh. firmi na Međunarodnom sajmu namještaja i interijera imm cologne, Köln (SR Njemačka), koji će se održati u periodu od 17-23. januara 2022. godine.

Paviljon Bosne i Hercegovine imat će maksimalno 210 m2, a okupit će najmanje 5, a najviše 8 bh. kompanija koje se u roku prijave na ovaj poziv, dostave neophodnu dokumentaciju, te ispune zahtjeve za učešće bh. kompanija navedene dalje u tekstu (tj. budu odabrane kroz proces selekcije).
Minimalna kvadratura po firmi iznosi 20 m2, a konačna kvadratura štanda Bosne i Hercegovine zavisit će o broju i željenoj kvadraturi prijavljenih firmi. Uz prostor namijenjen za predstavljanje bh. izlagača, štand BiH uključuje i prostor za zajedničke potrebe izlagača i organizatora (info-pult, ostava).

Troškovi koje snosi Vanjskotrgovinska komora BiH su:
– Dio troškova zakupa prostora;
– Ukupni troškovi uređenja štanda BiH (dizajn, izgradnja, transport i montaža štanda);
– Obavezni unos u katalog izlagača Koelnmesse (u iznosu od 1.660 EUR po firmi) za sve
izlagače bh. štanda;
– Logistika na štandu (struja, čišćenje, osvježenje – voda, kafa, sokovi..);
– Troškovi izrade zajedničkog kataloga bh. izlagača;
– Troškovi pripremnih i marketing aktivnosti.

Troškovi koje snose bh. firme:
– Učešće u troškovima zakupa neuređenog prostora u iznosu kotizacije od 180 EUR po m2 + PDV (17%).
– Troškovi putovanja i hotelskog smještaja za svoje predstavnike;
– Troškovi transporta i špedicije svojih eksponata do Kölna i nazad.

Kriteriji za učešće firmi:
– Firma je izlagač namještaja proizvedenog u BiH, i to: namještaja za opremanje stambenog prostora – dnevna soba, spavaća soba, dječija soba, trpezarija; Prednost imaju firme koje proizvode namještaj od masiva i tapacirani namještaj;
– Firma ima iskustvo u izvoznim poslovima i upošljava barem jednu osobu koja aktivno komunicira na engleskom i/ ili njemačkom jeziku;
– Firma je strateški opredijeljena za izvoz na tržište EU i ima adekvatan kvalitet proizvoda;
– Prednost imaju firme koje u proizvodnji koriste sirovinu sa FSC FM ili drugim adekvatnim certifikatom i koje posjeduju ili su u procesu dobivanja FSC CoC certifikata;
– Prednost imaju firme koje posvećuju posebnu pažnju dizajnu proizvoda i poštuju međunarodna pravila intelektualnog vlasništva;
– Prednost imaju firme koje trenutno nemaju značajne dugoročne poslovne aranžmane i kontinuirane isporuke na tržištu EU;
– Prednost imaju firme sa većinskim domaćim kapitalom;
– Prednost imaju firme koje su aktivni članovi V/STKBiH (redovno izmiruju obaveze plaćanja članarine), te firme koje izlažu prvi i drugi put na sajmu imm cologne;
– Firma je izmirila financijske obaveze proizašle iz prethodnih nastupa na sajmovima koje je organizirala V/STKBiH i pokazala je profesionalan pristup prilikom ranijih izlaganja (razmjena informacija o rezultatima nastupa sa organizatorom, korektan odnos prema ostalim izlagačima na kolektivnom štandu, i sl.).

Selekcija učesnika:
Zainteresirane kompanije koje do naznačenog roka dostave popunjenu Prijavu učešća i potpisan Sporazum o uvjetima izlaganja na štandu BiH, ulaze u proces selekcije i bit će rangirane prema gore navedenim kriterijima učešća. Firme koje uđu u uži izbor bit će kontaktirane i, po potrebi, projektni tim će tražiti dodatne podatke (npr. fotografije proizvoda) i/ili organizirati posjetu firmi.

Prijavu učešća, kao i potpisan Sporazum o uvjetima izlaganja na štandu BiH, molimo dostavite u elektronskoj formi (skenirane) na e-mail adresu lejla.mededovic@komorabih.ba. Trgovačke firme (agenti) trebaju dostaviti i popunjeno Ovlaštenje o izvoznoj prodaji.

Original Prijave i četiri primjerka potpisanog Sporazuma potrebno je također dostaviti na adresu:
Vanjskotrgovinska komora BiH, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo, sa naznakom: PRIJAVA ZA SAJAM IMM 2022.

Rok za prijavu je 07.04.2021. godine. Kontakt osoba za dodatna pitanja: g-đa Lejla Međedović (033 566 231).

Prilozi:
1. Prijavni obrazac
2. Sporazum o uvjetima izlaganja na standu BiH
3. Ovlaštenje za izvoznu prodaju (samo za trgovače firme)

 

 • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH započinje aktivnosti na pripremi izlaganja kompanija iz Bosne i Hercegovine na sajmu prehrambene industrije ANUGA FINE FOOD 2021, koji će se održati u Kelnu (Njemačka), od 09. – 13.10.2021. godine.

Sajam ANUGA je jedan od najvažnijih svjetskih sajmova prehrambene industrije. Značaj sajma ANUGA utoliko je veći što organizator (Koelnmesse) posebnu pažnju posvećuje najnovijim svjetskim trendovima u proizvodnji, ponudi i potrošnji hrane i pića, te shodno tome organizira i niz pratećih događaja.

Bosanskohercegovačke kompanije koje žele uzeti učešće u izlaganju na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021 više informacija mogu pronaći u priloženim dokumentima.

Prijavu učešća za izlaganje na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021, zajedno sa ostalim dokumentima, potrebno je dostaviti najkasnije do srijede, 23.09.2020. godine na e-mail adresu eldina.begovic@komorabih.ba ili fax br. 033 214 292.

Potpisana i ovjerena četiri originalna primjerka Sporazuma o reguliranju obaveza potrebno je poslati i poštom na adresu VTK/STK BiH, Branislava Đurđeva 10; 71000 Sarajevo.

Kontakt osobe za više informacija o učešću na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021 su Eldina Begović, stručna suradnica u VTK/STK BiH (tel.033 566 232) i/ili Enes Ališković (tel.033 566 230).

PRILOG

 1. Pozivno pismo;
 2. Prijavni obrazac za učešće u izlaganju na sajmu (OB-QMS-851-61) ;
 3. Ugovor između VTK BiH i kompanije – izlagača o reguliranju obaveza između ugovornih strana;
 4. Obrazac za registraciju suizlagača na sajmu ANUGA FINE FOOD 2021 (Form 1.13) ;
 5. Lista izložbenih proizvoda – „List of Products“ (Form 1.30) ;
 6. Lista izložbenih proizvoda – „List of Products“ (Form 1.31).   

Anuqa sajam

 

 

 • Poziv bh. kompanijama za učešće na online sajmu u oblasti metaloprerađivačkog sektora u BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH objavljuje početak implementacije projekta „Podrška internacionalizaciji MSP-a iz BiH organiziranjem online sajmova za MSP iz sektora drvoprerade i metaloprerade“, u okviru kojeg će se, po prvi put u Bosni u Hercegovini, održati dva specijalizirana online događaja za pomenute sektore.

Online sajam za metaloprerađivački sektor Bosne i Hercegovine pod nazivom ”Match & Innovate” održat će se od 28-29. oktobra/ listopada 2020. godine.

Projekt je nastao pod okriljem Mehanizma za podršku implementaciji strategija razvoja MSP (SIEM), a u sklopu programa „Evropski akt o malom biznisu“ (okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini) koji financira Švedska, posredstvom Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a provodi Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke.

S obzirom na ranija pozitivna iskustva u suorganizaciji međunarodnih online b2b događaja koje posjeduje  VTK/ STK BiH kao koordinator BITNET konzorcija Evropske preduzetničke mreže (EEN), realizacija navedenog online sajma sprovodit će se u okviru i koristeći platformu EEN mreže.

Ciljevi projekta su:
• Predstavljanje proizvoda (galerija fotografija) i profila minimalno 15 izvozno orijentiranih MSP-a iz sektora metaloprerade Bosne i Hercegovine, te jednog broja velikih izvoznih poduzeća iz navedenog sektora (čije učešće od ukupnog broja izlagača ne može biti veće od 25%), kao ‘izlagača’ na online sajmu ”Match & Innovate”.
• Privlačenje i registracija zainteresiranih poslovnih ‘posjetilaca’ iz zemlje i inozemstva, tj. ponuđača i/ ili kupaca u navedenom sektoru, te organiziranje b2b susreta prema iskazanom međusobnom interesu.

Vrsta podrške koju će VTK/ STK BiH pružiti odabranim bh. izlagačima:
• Razvoj platforme za online sajam sa posebnom domenom događaja, postavljanje i uređivanje sadržaja koje dostavljaju izlagači;
• Konsultacije u vezi pripreme profila izlagača i materijala za objavu na online platformi sajma, te podrška kod zakazivanja i realizacije online b2b sastanaka;
• PR i marketing aktivnosti (objave o projektu i učesnicima na web-stranici Komore, u elektronskim i pisanim medijima, unutar EEN-mreže i drugih mreža internacionalnih partnera);
• Učešće na online sajmu i sve navedene usluge VTK/ STK BIH su besplatne za odabrane bh. izlagače.

Kriteriji za izlagače:
• Bh. kompanija je proizvođač iz sektora metaloprerađivačke industrije;
Prednost imaju firme koje zadovoljavaju EU definiciju malog i srednjeg preduzeća https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/ (broj velikih firmi ne može prijeći 25% od ukupnog broja izlagača);
• Ima odgovarajuće izvozne proizvode koji se izlažu na online izložbi
• Imenovala je odgovarajuću kontakt osobu sa obaveznim znanjem engleskog jezika za učešće na b2b sastancima;
• Firma je spremna dostaviti podatke o rezultatima ostvarenim u periodu 3 mjeseca nakon održanih b2b sastanaka na online sajmu, a koji će se koristiti u svrhu analize rezultata cjelokupne aktivnosti;
• Prednost prilikom odabira kompanija imaju članice VTK/ STK BIH koje redovno izmiruju obavezu plaćanja članarine, u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o VTK/ STK BIH („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/01 i 72/13) http://www.komorabih.ba/clanarina/;

Pozivaju se zainteresirana poduzeća iz Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće, tj. da dostave obavezne dokumente:

1. Prijavni obrazac za učešće na online sajmu – sa obavezno popunjenom rubrikom ’Kratak profil kompanije’ na engleskom jeziku, koji treba da uključi i informacije o tržištima izvoza, certifikatima i drugim relevantnim informacijama za prezentaciju izvoznih mogućnosti firme (ukupno do 150 riječi).
2. Logotip firme  u vektorskom formatu (EPS, AI, CDR)
3. Min. 5 reprezentativnih fotografija izložbenih proizvoda rezolucije najmanje 1024×768 pixela, na 300 dpi
4. Fotografiju predstavnika kompanije koji će sudjelovati na b2b sastancima.

Opcionalno, potencijalni izlagač može dostaviti i:
5. Promo-video o kompaniji i/ili proizvodima.

Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u elektronskoj formi na e-mail adresu kontakt osobe u nastavku: Aida Vidimlić, e-mail: aida.vidimlic@komorabih.ba,  tel: 033/566-233.

Rok za dostavu prijave je: četvrtak, 17. Septembar/rujan 2020. godine.

U skladu sa kriterijima iz ovog poziva i procedurom projekta, pristigle prijave razmatrat će Komisija za odabir izlagača. Prijave koje ne sadrže sve navedene elemente, smatraju se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje. Kandidati će blagovremeno biti obaviješteni o  rezultatima izbora.

Za eventualna pitanja i dodatna pojašnjenja vezano za ovaj poziv, možete se obratiti ispred navedenoj kontakt-osobi.

Pozivno pismo

Prijavni obrazac

Sajam Match & Innovate 2020

 

 

 • Poziv bh. kompanijama za učešće na online sajmu za sektor namještaja i drvoprerade u BiH-Match & Furnish 2020   
    

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH objavljuje početak implementacije projekta „Podrška internacionalizaciji MSP-a iz BiH organiziranjem online sajmova za MSP iz sektora drvoprerade i metaloprerade“, u okviru kojeg će se, po prvi put u BiH, održati dva specijalizirana online sajma za pomenute sektore.

Online sajam za sektor namještaja i drvoprerade u BiH pod nazivom Match & Furnish 2020 održat će se od 21-22. oktobra/listopada 2020. godine

S obzirom na ranija pozitivna iskustva u suorganizaciji međunarodnih online b2b događaja koje posjeduje VTK/STK BiH kao koordinator BITNET konzorcija Evropske preduzetničke mreže (EEN), realizacija navedenog online sajma sprovodit će se u okviru i koristeći platformu EEN mreže.

Ciljevi projekta su:
• Predstavljanje proizvoda (galerija fotografija) i profila minimalno 15 izvozno orijentiranih MSP-a iz sektora namještaja i drvoprerade BiH, te jednog broja velikih izvoznih poduzeća iz navedenog sektora (čije učešće od ukupnog broja izlagača ne može biti veće od 25%), kao ‘izlagača’ na online sajmu Match & Furnish 2020.
• Privlačenje i registracija zainteresiranih poslovnih ‘posjetilaca’ iz inozemstva, tj. kupaca i/ili ponuđača u navedenom sektoru, te organiziranje online b2b susreta prema iskazanom međusobnom interesu, a sve u cilju podsticanja internacionalizacije i povećanja izvoza bh. kompanija.

Vrsta podrške koju će VTK/STK BiH pružiti odabranim bh. izlagačima:

• Razvoj platforme za online sajam sa posebnom domenom događaja, postavljanje i uređivanje sadržaja koje dostavljaju izlagači;

• Konsultacije u vezi pripreme profila izlagača i materijala za objavu na online platformi sajma, te podrška kod zakazivanja i realizacije online b2b sastanaka;
• PR i marketing aktivnosti (objave o projektu i učesnicima na web-stranici Komore, u elektronskim i pisanim medijima, unutar EEN-mreže i drugih mreža internacionalnih partnera);
 Učešće na online sajmu i sve navedene usluge VTK/STK BiH su besplatne za odabrane bh. izlagače.

Kriteriji za izlagače:
• Bh. kompanija je proizvođač sljedećih proizvoda drvoprerađivačke industrije:
         o Namještaj
         o Komponente i poluproizvodi (ploče, furnir, otpresci, itd.)
      o Drvena montažna gradnja i drugi građevinski proizvodi na bazi drveta (stolarija, podovi, laminirane  konstrukcije, proizvodi za vrt, itd.)
         o Drvena galanterija i manji proizvodi od drveta.
• Prednost imaju firme koje zadovoljavaju EU definiciju malog i srednjeg preduzeća https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/ (broj velikih firmi ne može prijeći 25% od ukupnog broja izlagača);
• Firma ima odgovarajuće izvozne proizvode koji se izlažu na online izložbi (prednost veći stupanj finalizacije proizvoda);
• Firma je imenovala odgovarajuću kontakt osobu sa obaveznim znanjem engleskog jezika za učešće na b2b sastancima;
• Firma je spremna dostaviti podatke o rezultatima ostvarenim u periodu 3 mjeseca nakon održanih b2b sastanaka na online sajmu, a koji će se koristiti u svrhu analize rezultata cjelokupne aktivnosti;
• Prednost prilikom odabira kompanija imaju članice VTK/STK BiH koje redovno izmiruju obavezu plaćanja članarine, u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o VTK/STK BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/01 i 72/13) http://www.komorabih.ba/clanarina/ ;

Pozivamo zainteresirana poduzeća iz Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće, tj. da dostave obavezne dokumente:

1. Prijavni obrazac za učešće na online sajmu – sa obavezno popunjenom rubrikom ’Kratak profil kompanije’ na engleskom jeziku, koji treba da uključi i informacije o tržištima izvoza, certifikatima, nagradama/priznanjima, i drugim relevantnim informacijama za prezentaciju izvoznih mogućnosti firme (ukupno do 150 riječi).
2. Logotip firme u vektorskom formatu (EPS, AI, CDR)
3. Najmanje 5 reprezentativnih fotografija različitih izložbenih proizvoda rezolucije najmanje 1024×768 pixela, na 300 dpi
4. Fotografiju predstavnika kompanije koji će sudjelovati na b2b sastancima.

Opcionalno, potencijalni izlagač može dostaviti i:

5. Promo-video o kompaniji i/ili proizvodima.

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u elektronskoj formi na e-mail adresu kontakt osobe u nastavku: Lejla Međedović, e-mail: lejla.mededovic@komorabih.ba, tel: 033 566 231.

Rok za dostavu prijave je  četvrtak, 10. septembar/ rujan 2020. godine.

U skladu sa kriterijima iz ovog poziva i procedurom projekta, pristigle prijave razmatrat će Komisija za odabir izlagača. Prijave koje ne sadrže sve navedene elemente, smatraju se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje. Kandidati će blagovremeno biti obaviješteni o rezultatima izbora.

Za eventualna pitanja i dodatna pojašnjenja vezano za ovaj poziv, možete se obratiti ispred navedenoj kontakt-osobi. 

Pozivno pismo 

Prijavni obrazac 

 

 

 • 20. Međunarodni sajam  „AGROKOS 2020“ - u Prištini u periodu od 21-23.10.2020.godine

zvanični poziv privrednicima Agrokos 2020

AGROKOS 2020 OBRAZAC ZA PRIJAVU

Agrokos 2020 letak

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled sajmova:

         Pozivni materijal:

         Pozivnica

        Agenda

 • 3. Internacionalni sajam tekstila, odjeće, dobavljača i tehnologija FASHION PRIME u Izmiru od 09. do 11. septembra 2019. godine 

        Prijavni materijal možete preuzeti na slijedećim linkovima:

        Pozivno pismo

        Prijavna forma

 • 41. Sajam građevinarstva u Budvi od 25. do 29. septembra 2019. godine

        Prijavni materijal možete preuzeti na sljedećim linkovima:

        Sajam građevinarstva 2019 - POZIVNO PISMO

        Sajam građevinarstva 2019 - PRIJAVA

 • 22. Internacionalni sajam drvne tehnologije „INTERMOB“ i 32. Internacionalni sajam mašina za obradu drveta „WOODTECH“ u Istanbulu od 12.10. do 14.10.2019. godine

        Prijavni materijal:

        Poziv

        Prijavni list