Meni

Certifikat
o porijeklu robe Form A

Certifikat o porijeklu robe Form A izdaje se na zahtjev firme a služi za ostvarivanje preferencijala, po GSP sistemu (Generalized System of Preferences) kod izvoza bosanskohercegovačke robe u carinska područja razvijenih zemalja temeljem uredbi tih zemalja.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA FORM A

Obrazac zahtjeva - FORM A

 

Uputa o načinu izdavanja certifikata o porijeklu FORM A za izvoz voća i povrća u Rusku Federaciju

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava sve zainteresovane stranke da je Ministarstvo vanjske/spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH donijelo Uputu o načinu izdavanja certifikata o porijeklu FORM A za izvoz voća i povrća u Rusku Federaciju, koja stupa na snagu danom donošenja i prema kojoj će se od sada izdavati certifikati o porijeklu FORM A za pomenute proizvode. Tekst Upute možete pogledati u prilogu.

uputa_voce