site menu

PRETRAŽIVANJE BAZE PRIVREDNIH SUBJEKATA

U FAZI IZRADE

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 5000000000000

Puni naziv firme: JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: JP "ŠPD ZDK" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: ZIHNET MUHIĆ

Djelatnost: A/02.01.1 Uzgoj i zaštita šuma

Adresa: Ul. Alije Izetbegovića
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/868-340
Fax: 032/874-206
Mobitel: 061/477-140
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

SAMOSTALNA ZANATSKA DJELATNOST "TEHNORAD" ZENICA

JIB: 4318845510002

Puni naziv firme: SAMOSTALNA ZANATSKA DJELATNOST "TEHNORAD" ZENICA

Kratki naziv firme: SZD "TEHNORAD", ZENICA

Rukovodilac: RASMA ČIZMIĆ

Djelatnost: F/45.21.1 Visokogradnja

Adresa: Štrosmajerova
Općina: Zenica
Telefon: 032/462-237
Fax: 032/462-237
Mobitel:
Oblik organizacije: Radnja
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA "ELEKTROMEHANIKA" BREZA

JIB: 4318512890002

Puni naziv firme: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA "ELEKTROMEHANIKA" BREZA

Kratki naziv firme: SZR "ELEKTROMEHANIKA", BREZA

Rukovodilac: NURUDIN KADIĆ

Djelatnost: G/52.72 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu

Adresa: 29. April
Općina: Breza
Telefon: 032/784-143
Fax: 032/784-143
Mobitel: 061/838-970
Oblik organizacije: Radnja
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: edinkadic14@hotmail.com
Web:

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA - RESTORAN "BOSNA" VISOKO

JIB: 4318166610006

Puni naziv firme: SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA - RESTORAN "BOSNA" VISOKO

Kratki naziv firme: SUR- RESTORAN "BOSNA", VISOKO

Rukovodilac: HUSEIN BRKIĆ

Djelatnost: H/55.30 Restorani

Adresa: Kadije Uvejsa
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-453
Fax: 032/735-453
Mobitel: 061/275-414
Oblik organizacije: Radnja
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO-USLUŽNO PROMETNO DRUŠTVO "BUCO" D.O.O., VITEZ - PODRUŽNICA ZENICA

JIB: 4236110740008

Puni naziv firme: PROIZVODNO-USLUŽNO PROMETNO DRUŠTVO "BUCO" D.O.O., VITEZ - PODRUŽNICA ZENICA

Kratki naziv firme: "BUCO" D.O.O., VITEZ - PODRUŽNICA ZENICA

Rukovodilac: SALEM ALIĆ

Djelatnost: I/60.21.1 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski)

Adresa: Zmaja od Bosne
Općina: Zenica
Telefon: 032/403-744
Fax: 032/444-100
Mobitel: 061/197-040
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: pupdbuco@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "TEHNOMAX" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218528130003

Puni naziv firme: PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "TEHNOMAX" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "TEHNOMAX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: NAID KARABAŠIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Ul. Titova
Općina: Zenica
Telefon: 032/441-441
Fax: 032/441-441
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

JAVNO PREDUZEĆE "VODOKOM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KAKANJ

JIB: 4218523410008

Puni naziv firme: JAVNO PREDUZEĆE "VODOKOM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KAKANJ

Kratki naziv firme: JP "VODOKOM" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: ABDULAH DELIBAŠIĆ

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Zgošćanska
Općina: Kakanj
Telefon: 032/557-952
Fax: 032/557-956
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ALJEVIĆ" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218507130003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ALJEVIĆ" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ALJEVIĆ" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: NERMINA ALJEVIĆ

Djelatnost: DN/36.14 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.

Adresa: Lukovo polje
Općina: Zenica
Telefon: 032/421-254
Fax: 032/421-254
Mobitel: 061/785-347
Oblik organizacije: Radnja
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

USLUŽNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "AUTO-PERFECT" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218492780006

Puni naziv firme: USLUŽNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "AUTO-PERFECT" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "AUTO-PERFECT" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: DAMIR MEMIŠEVIĆ

Djelatnost: G/50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

Adresa: Liješnica
Općina: Maglaj
Telefon:
Fax:
Mobitel: 061/763-427
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: autoperfect@bosnia.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE " EDELHOLZ" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218491620005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE " EDELHOLZ" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "EDELHOLZ" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: EDO ŠIŠIĆ

Djelatnost: DD/20.40 Proizvodnja drvene ambalaže

Adresa: Marjanovića put
Općina: Zenica
Telefon: 032/247-666
Fax: 032/247-666
Mobitel: 061/302-998
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"LIQUIVEX" D.O.O., USORA

JIB: 4218489210002

Puni naziv firme: "LIQUIVEX" D.O.O., USORA

Kratki naziv firme: "LIQUIVEX" D.O.O., USORA

Rukovodilac: ANDREA ARZA

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Žabljak
Općina: Usora
Telefon: 032/893-220
Fax: 032/893-220
Mobitel: 061/152-842
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: liquivex@tel.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AUTOGAS" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218486620005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AUTOGAS" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "AUTOGAS" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ANA MARIĆ

Djelatnost: G/51.12 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima

Adresa: Štrosmajerova
Općina: Zenica
Telefon: 032/444-800
Fax: 032/444-801
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: info@autogas.ba
Web: www.autogas.ba

OPĆA ZADRUGA "EMPE" p.o., ZENICA USLUGE, PROIZVODNJA, TRGOVINA

JIB: 4218471600008

Puni naziv firme: OPĆA ZADRUGA "EMPE" p.o., ZENICA USLUGE, PROIZVODNJA, TRGOVINA

Kratki naziv firme: "EMPE" O.Z., p.o., ZENICA

Rukovodilac: SENAD PAŠIĆ

Djelatnost: G/51.11 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

Adresa: Stjepana Radića
Općina: Zenica
Telefon: 032/407-030
Fax: 032/407-030
Mobitel: 061/847-506
Oblik organizacije: Zadruga
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: empe.ze@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "EURO MONTING" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218461390005

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "EURO MONTING" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "EURO MONTING" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ANTO DUJMOVIĆ

Djelatnost: DJ/28.52 Opći mehanički radovi

Adresa: Stjepana Radića
Općina: Zenica
Telefon: 032/200-210
Fax: 032/200-211
Mobitel: 061/788-485
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: euromonting@hotmail.com
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BH-REX" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218451320009

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BH-REX" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "BH-REX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MUNIB HUSEJNAGIĆ

Djelatnost: G/51.52 Trgovina na veliko metalima i rudama metala

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/203-030
Fax: 032/203-031
Mobitel: 061/781-877
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: office@bhrex.com
Web: www.miz.ba/zelezara

DRUŠTVO ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA "GAME WORLD" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218435120008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA "GAME WORLD" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "GAME WORLD" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: MENSUR RUŠTIĆ

Djelatnost: O/92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica

Adresa: Muftije M.Smailbegovića
Općina: Tešanj
Telefon:
Fax:
Mobitel: 061/108-555
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: gameworld@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO, TRGOVAČKO DRUŠTVO "BONTEX" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218421410003

Puni naziv firme: PROIZVODNO, TRGOVAČKO DRUŠTVO "BONTEX" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "BONTEX" D.O.O., MAGLAJ *)

Rukovodilac: SENAJID HUSIĆ

Djelatnost: DB/18.24.2 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta

Adresa: 11. Ulica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/609-530
Fax: 032/609-531
Mobitel: 061/477-150
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: bontex@bih.net.ba
Web:

"ALBEX-GROUPE" D.O.O., SIROVINA-KOŽA-KRZNO, VISOKO

JIB: 4218418380004

Puni naziv firme: "ALBEX-GROUPE" D.O.O., SIROVINA-KOŽA-KRZNO, VISOKO

Kratki naziv firme: "ALBEX-GROUPE" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: RUSMIR BOJČIĆ

Djelatnost: DA/15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa

Adresa: Seoča
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-445
Fax: 032/738-986
Mobitel: 061/747-919
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: albex@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA KONZALTING, INŽINJERING I FINANSIJSKO POSREDOVANJE "SETING" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218402380004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA KONZALTING, INŽINJERING I FINANSIJSKO POSREDOVANJE "SETING" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "SETING" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: IVICA MANDURA

Djelatnost: K/74.20 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

Adresa: Zgrada Orlovik
Općina: Žepče
Telefon: 032/880-180
Fax: 032/880-181
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: seting@tel.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE "ASATRADE" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218401570004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE "ASATRADE" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ASATRADE" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: DIJANA HALAĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Kočeva
Općina: Zenica
Telefon:
Fax:
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web: