site menu

SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE

Srednje stručno obrazovanje - korak ka dualnom obrazovanju

Kvalitet praktične nastave koja se izvodi kod privrednih subjekata predstavlja jedan od ključnih instrumenata putem kojeg privredni subjekti osiguravaju buduće generacije stručne radne snage. Na taj način, dualno organizirano stručno obrazovanje unutar sistema stručnog obrazovanja dobija važnu ulogu, da zadovolji potrebe privrednih subjekata za kvalificiranim radnicima, ali i da pomogne u društvenoj i profesionalnoj integraciji mladih ljudi. Da bi se ostvarili navedeni ciljevi, odlučujući je kvalitet praktične nastave koja se realizira kod privrednih subjekata i koju u sklopu školovanja pohađaju budući stručnjaci.

Saradnja dva mjesta učenja je važan faktor za osiguravanje kvaliteta u ovom procesu. Partnerstvo između srednjih stručnih/tehničkih škola i privrednih subjekata koji su uključeni u stručno obrazovanje je ključ koji osigurava zadovoljne i uspješne sve uključene aktere: učenike/roditelje, obrazovne institucije i privredne subjekte.

Online prezentacija „Korak ka dualnom obrazovanju“, kao i baza podataka „Dva mjesta učenja“ postojećih partnerstava obrazovnih institucija i privrednih subjekata koje nude učenje na radnom mjestu u ZDK, imaju za cilj da informacije o ovim procesima učine javno dostupnim.

S tim u vezi, u nastavku se nalaze linkovi putem kojih je moguće dobiti najvažnije informacije o srednjem stručnom obrazovanju na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: ZDK), i to kako slijedi:

1. Baza podataka srednjih stručnih i tehničkih škola u ZDK sa nazivima zvanja/zanimanja;

2. Baza podataka privrednih subjekata kod kojih se obavlja praktična nastava srednjih stručnih i tehničkih škola u ZDK;

3. Zakon o srednjoj školi u ZDK („Službene novine ZDK“, broj: 09/17);

4. Pravilnik o utvrđivanju uslova za izvođenje praktične nastave izvan škole u ZDK („Službene novine ZDK“, broj: 03/19);

5. Ugovor o saradnji između obrazovne institucije i privrednih subjekata;

6. Ugovor o izvođenju praktične nastave između obrazovne institucije, privrednog subjekta i učenika/roditelja/staratelja;

7. Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u tehničkim i srodnim školama i stručnim školama u ZDK („Službene novine ZDK“, broj: 03/19);

8. Analiza federalnih propisa primjenjivih na praktičnu nastavu i ferijalnu praksu učenika;

9. Publikacija „Praktična nastava i saradnja mjesta učenja – primjeri iz prakse“;

10. Prezentacija primjera dobre saradnje dva mjesta učenja u ZDK.

Izrada online prezentacije „Korak ka dualnom obrazovanju“, kao i baze podataka „Dva mjesta učenja“ postojećih partnerstava obrazovnih institucija i privrednih subjekata koje nude učenje na radnom mjestu u ZDK, dio su projekta „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski kanton“, koji Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona implemetira u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), a podržan je od strane Taiwanbusiness – EBRD fonda tehničke saradnje.