site menu

Novosti

SASTANAK UDRUŽENJA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIVREDNE KOMORE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Sastanak Udruženja komunalne djelatnosti Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona

...

Više...

Okrugli sto: "Komora u digitalnom dobu"

Aktuelno, posjeta Područnoj privrednoj komori Banja Luka, na poziv

...

Više...

Šesta obuka mentora - uspješno završena

Realizacija aktivnosti projekta GIZ II - "Improving the framework condition for the integration of dual organized vocational education in...

Više...

Značaj i uloga poslovnog sektora u unapređenju obavljanja praktične nastave učenika srednjeg stručnog obrazovanja

Realizacija projektnih aktivnosti GIZ II - "Improving the framework condition for the integration of dual organized vocational education in...

Više...

Privredna prezentacija BIH na tržištu EU

Aktuelno, prezentacija

...

Više...