site menu

Novosti

Aktivnosti Projekta: posjeta grupe učenika završnih razreda JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica - zanimanje zavarivač

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa akterima Projekta: Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ Zenica i...

Više...

Aktivnosti Projekta: obuka prve grupe kandidata za CNC operatera i programera u Tehničkoj školi Zenica

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa akterima Projekta, a jedan od njih je i Tehnička škola Zenica, i dalje, nastavlja...

Više...

Aktivnosti Projekta: završena obuka druge grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, nastavlja realizaciju projektnih aktivnosti kroz obuke kandidata za zanimanja zavarivač iz JU...

Više...

Aktivnosti Projekta: sastanak savjetodavnih vijeća lokalnog tržišta

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona zajedno sa JU Mješovita srednja škola Kakanj, kao jednim od aktera Projekta:...

Više...

Informacija o sprovođenju obuka nezaposlenih osoba

Informacija o realizaciji projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK" koji se implementira u okviru Programa Prilika Plus,...

Više...

Poslovnim susretima na 24. Generalnom BH sajmu ZEPS i 14. Međunarodnom sajmu metala ZEPS INTERMETAL

Pozivamo Vas da učestvujete na "Poslovnim susretima na 24. Generalnom BH sajmu ZEPS i 14. Međunarodnom sajmu metala ZEPS INTERMETAL" -...

Više...

Aktivnosti Projekta: obuka druge grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa akterima Projekta: Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ Zenica i...

Više...

Aktuelno

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH i Agencije za...

Više...

ZEPS 2017 - aktuelno

U Privrednoj komori ZE-DO kantona, 07. avgusta 2017. godine, održan je sastanak dopredsjednika Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine,...

Više...

Aktivnosti Projekta: završena obuka prve grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica

Planirane projektne aktivnosti predvidjele su realizaciju obuke kandidata za zanimanja zavarivač iz JU Mješovite srednje industrijske...

Više...