site menu

Novosti

Dodjela certifikata za master trenere u dualnom obrazovanju

Realizacija aktivnosti projekta GIZ - ispit i dodjela certifikata prve generacije master trenera u BiH

...

Više...

Radionica za ispitivače na ispitu za master trenere

Realizacija aktivnosti Projekta - GIZ

...

Više...