site menu

Novosti

Obavijest VTK BiH za kompanije - Potvrda o višoj sili

Obavijest VTK BiH za kompanije - Potvrda o višoj sili

...

Više...

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa - 19.03.2020

...

Više...

Nove smjernice EU u vezi prava putnika - COVID-19

Nove smjernice EU u vezi prava putnika - COVID-19

...

Više...

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite za vozače vozila u međunarodnom transportu

Naredba Federalnog štaba civilne zaštite za vozače vozila u međunarodnom transportu
...

Više...

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa - 18.03.2020.
...

Više...

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa - zaključno sa 17.03.2020.
...

Više...

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa

Pregled stanja i poduzetih mjera na prevenciji koronavirusa - zaključno sa 16.03.2020.
...

Više...

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija izdalo informaciju o koronavirusu sa prijedlogom mjera za olakšanje poslovanja

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija izdalo informaciju o koronavirusu sa prijedlogom mjera za olakšanje poslovanja
...

Više...

Uputa za karantene za vozače teretnih vozila – Republika Hrvatska

Uputa za karantene za vozače teretnih vozila – Republika Hrvatska
...

Više...

Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2020

POZIV: Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2020

...

Više...