site menu

Novosti

Održan II sastanak članova Radne grupe za inoviranje NPP-a za zanimanja bravar i zavarivač

U prostorijama Privredne komore u Zenici, 24.05.2017.godine, održan je drugi sastanak Radne grupe za inoviranje nastavnog plana i programa za...

Više...

Održan sastanak aktera projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu"

U Zenici, 17.05.2017.godine, u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona održan je zajednički sastanak predstavnika programa...

Više...

Saopštenje

Dana, 27.04.2017. godine u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona održan je prvi sastanak sa članovima Radne...

Više...

Obavještenje

Dana, 26.04.2017. godine u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona održan je prvi sastanak sa članovima Radne grupe za...

Više...

Saopštenje

Nastojeći povećati kvalitetu srednjeg stručnog obrazovanja, pružiti podršku nezaposlenima za većom mogućnošću...

Više...

Obavještenje

Dana, 15.02.2017.godine, u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona održan je prvi sastanak ključnih aktera Projekta Prilika...

Više...