site menu

Novosti

Aktivnosti Projekta: JAVNA PREZENTACIJA POSTIGNUTIH REZULTATA

U prosorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, dana 14.11.2017. godine održana je javna prezentacija do sada postignutih rezultata i...

Više...

Aktivnosti Projekta: obuka treće grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom insititutu „Kemal Kapetanović“ Zenica

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, u okviru svojih, planom predviđenih aktivnosti Projekta „Jačanje sistema srednjeg stručnog...

Više...

Aktivnosti Projekta: posjeta grupe učenika završnih razreda JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica - zanimanje zavarivač

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa akterima Projekta: Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ Zenica i...

Više...

Aktivnosti Projekta: obuka prve grupe kandidata za CNC operatera i programera u Tehničkoj školi Zenica

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa akterima Projekta, a jedan od njih je i Tehnička škola Zenica, i dalje, nastavlja...

Više...

Aktivnosti Projekta: završena obuka druge grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, nastavlja realizaciju projektnih aktivnosti kroz obuke kandidata za zanimanja zavarivač iz JU...

Više...

Aktivnosti Projekta: sastanak savjetodavnih vijeća lokalnog tržišta

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona zajedno sa JU Mješovita srednja škola Kakanj, kao jednim od aktera Projekta:...

Više...

Informacija o sprovođenju obuka nezaposlenih osoba

Informacija o realizaciji projekta "Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK" koji se implementira u okviru Programa Prilika Plus,...

Više...

Poslovnim susretima na 24. Generalnom BH sajmu ZEPS i 14. Međunarodnom sajmu metala ZEPS INTERMETAL

Pozivamo Vas da učestvujete na "Poslovnim susretima na 24. Generalnom BH sajmu ZEPS i 14. Međunarodnom sajmu metala ZEPS INTERMETAL" -...

Više...

Aktivnosti Projekta: obuka druge grupe kandidata za zanimanje zavarivač na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa akterima Projekta: Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ Zenica i...

Više...