site menu

Novosti

Saradnja dva mjesta učenja: Posjeta kompanijama INOX AJANOVIĆ Tešanj i Imaco Systemtechnik

Aktuelnosti projekta GIZ II - "Improving the framework condition for the integration of dual organized vocational education in ZDC"

...

Više...

Međusektorskom i međukantonalnom saradnjom ka unapređenju stručnog obrazovanja

Aktuelnosti projekta "Improving the Framework Conditions for the Integration of Dual Organized Vocational Education in ZDC (II phase)"

...

Više...

Međukantonalna fokus grupa za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, kick off sastanak, Sarajevo, 20.09.2022. godine.

Aktuelnosti projekta GIZ II - „Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog stručnog obrazovanja...

Više...

Održan I (prvi) Info dan

Aktuelnosti projekta GIZ II - „Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog...

Više...

Poziv za posjetu sajmu HOLZMESSE u Klagenfurtu

Aktuelno, poziv, prenosimo

...

Više...