site menu

Novosti

VI sastanak Međusektorske radne grupe ZDK

Aktuelnosti projekta GIZ-„Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog stručnog obrazovanja na području...

Više...

Održana 1. sesija u okviru Programa za mlade poslovne ljude „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“

Aktuelnosti u okviru Programa za mlade poslovne ljude  „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“

...

Više...

Welcome to Sarajevo Business Forum 2022

Aktuelno, poziv - 11. Sarajevo Business Forum 2022

...

Više...

V sastanak Međusektorske radne grupe ZDK

Realizacija projektnih aktivnosti

...

Više...

DODJELA CERTIFIKATA ZA 16 POLAZNIKA KOJI SU USPJEŠNO ZAVRŠILI OBUKU ZA MENTORE

Realizacija projektnih aktivnosti “Improving the frame work condition for the integration of dual organized vocational education in...

Više...

Sastanak Udruženja komunalne djelatnosti Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona

Udruženje komunalne djelatnosti Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona

...

Više...