site menu

Novosti

ODRŽANA 2. SESIJA U OKVIRU PROGRAMA ZA MLADE POSLOVNE LJUDE „NOVI LIDERI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Aktuelnosti Programa za mlade poslovne ljude „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“

...

Više...

VI sastanak Međusektorske radne grupe ZDK

Aktuelnosti projekta GIZ-„Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog stručnog obrazovanja na području...

Više...

Održana 1. sesija u okviru Programa za mlade poslovne ljude „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“

Aktuelnosti u okviru Programa za mlade poslovne ljude  „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“

...

Više...

Welcome to Sarajevo Business Forum 2022

Aktuelno, poziv - 11. Sarajevo Business Forum 2022

...

Više...

V sastanak Međusektorske radne grupe ZDK

Realizacija projektnih aktivnosti

...

Više...