site menu

Novosti

Međusektorskom i međukantonalnom saradnjom ka unapređenju stručnog obrazovanja

Aktuelnosti projekta "Improving the Framework Conditions for the Integration of Dual Organized Vocational Education in ZDC (II phase)"

...

Više...

Međukantonalna fokus grupa za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, kick off sastanak, Sarajevo, 20.09.2022. godine.

Aktuelnosti projekta GIZ II - „Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog stručnog obrazovanja...

Više...

Održan I (prvi) Info dan

Aktuelnosti projekta GIZ II - „Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog...

Više...

Poziv za posjetu sajmu HOLZMESSE u Klagenfurtu

Aktuelno, poziv, prenosimo

...

Više...