site menu

Novosti

Zahtjev za dostavu ponude za uslugu pripreme i isporuke hrane i pića za vrijeme trajanja projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju"

Realizacija aktivnosti projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju"

...

Više...

Zahtjev za dostavu ponude za implementaciju promotivnih aktivnosti u okviru Projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju“

Realizacija aktivnosti projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju"

...

Više...

Privredna komora ZDK uspješno organizovala višednevnu edukaciju za pružanje poslovne podrške u oblasti digitalizacije start-upa i mladih poduzetnika

Realizacija aktivnosti projekta "Izgradnja i unapređenje kompetencija osoblja Privredne komore ZDK za pružanje...

Više...

Zahtjev za dostavu ponude – „Izrada dokumenta preporuka za integraciju mentora praktične nastave i master trenera u sistem SSO ZDK“

Realizacija aktivnosti projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju"/"Enhancing the...

Više...

Zahtjev za dostavu ponude – „Izrada dokumenta strategije i akcionog plana za mobilizaciju kompanija za sudjelovanje u praktičnoj nastavi učenika SSO“

Realizacija aktivnosti projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju"/"Enhancing...

Više...

Zahtjev za dostavu ponude – „Izrada dokumenta preporuka za integraciju mentora praktične nastave i master trenera u sistem SSO ZDK“

Realizacija aktivnosti projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje, s fokusom na zelenu transformaciju"/"Enhancing...

Više...