site menu

Novosti

Saradnja dva mjesta učenja: Posjeta kompanijama INOX AJANOVIĆ Tešanj i Imaco Systemtechnik

Aktuelnosti projekta GIZ II - "Improving the framework condition for the integration of dual organized vocational education in ZDC"

...

Više...

Međusektorskom i međukantonalnom saradnjom ka unapređenju stručnog obrazovanja

Aktuelnosti projekta "Improving the Framework Conditions for the Integration of Dual Organized Vocational Education in ZDC (II phase)"

...

Više...