Obavijest o usavršavanju - Privredna/Gospodarska komora FBiH

Poštovani,          

Obavještavamo Vas da ja za

petak, 19.01.2024. godine u Sarajevu

planiran početak usavršavanja, prema Uredbi Vlade FBiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine F BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16, 88/17 i 19/22). 

U prilogu:

  • Obavještenje o usavršavanju (br. 01-01.1-559-1/23 od 21.12.2023. god.)

obavijest ciklus Sarajevo 33

  • Izjava

IZJAVA Sarajevo 33

Kako biste potvrdili učešće u ovom ciklusu usavršavanja, molimo da najkasnije do 08.01.2024. godine dostavite popunjenu Izjavu putem e-maila (na adresu: a.handzic@kfbih.com). 

Informacije u vezi uplate naknade za usavršavanje (880,00 KM po polazniku) bit će Vam dostavljene po isteku roka za dostavljanje izjava.