site menu

Novosti

ODRŽANA 3. SESIJA U OKVIRU PROGRAMA ZA MLADE POSLOVNE LJUDE „NOVI LIDERI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Aktivnosti Programa za mlade poslovne ljude "Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona", na temu "Uprava i zdravstvo"

...

Više...

UNAPREĐENJE SARADNJE DVA MJESTA UČENJA U OPĆINI KAKANJ

Realizacija aktivnosti projekta "Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2...

Više...

ODRŽANA 2. SESIJA U OKVIRU PROGRAMA ZA MLADE POSLOVNE LJUDE „NOVI LIDERI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Aktivnosti Programa za mlade poslovne ljude "Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona" - tema "Obrazovanje"

...

Više...

SASTANAK PREDSTAVNIKA PRIVREDNE KOMORE ZDK SA NAČELNIKOM OPĆINE KAKANJ

Aktivnosti projekta „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski...

Više...

ODRŽANA 1. SESIJA U OKVIRU PROGRAMA ZA MLADE POSLOVNE LJUDE „NOVI LIDERI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“

Aktivnosti Programa za mlade poslovne ljude „Novi lideri Zeničko-dobojskog kantona“ - tema "Podrška privredi"

...

Više...

Unapređenje saradnje dva mjesta učenja u općini Maglaj

Realizacija aktivnosti projekta „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2...

Više...