site menu

Novosti

Projekt „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje s fokusom na zelenu transformaciju“ - obuka mentora

Realizacija aktivnosti projekta „Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje s fokusom na zelenu transformaciju“ -...

Više...

FINALNA KONFERENCIJA: „Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu - Faza 2 Zeničko-dobojski kanton“

Realizirane aktivnosti projekta Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na...

Više...

O b a v i j e s t

Aktuelno, prenosimo - poziv

...

Više...

NAUČNO-POSLOVNA KONFERENCIJA U KRAGUJEVCU

Realizacija aktivnosti projekta "Digitalna transformacije MSP u prerađivačkoj industriji ZDK"

...

Više...

Izrada preporuka za sistemsku integraciju mentora praktične nastave i master trenera

Realizacija aktivnosti projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje s fokusom na zelenu transformaciju"

...

Više...

Izrada Strateških smjernica za mobilizaciju privrednih subjekata za učešće u praktičnoj nastavi u okviru srednjeg stručnog obrazovanja i obuke

Realizacija aktivnosti projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje s fokusom na zelenu transformaciju"

...

Više...

PROGRAM "Obuka iz oblasti zaštite na radu, sigurnosti i zdravlja radnika"

Realizacija aktivnosti projekta "Digitalna transformacija MSP u prerađivačkoj industriji ZDK"

...

Više...