site menu

Novosti

Međukantonalna fokus grupa za unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, kick off sastanak, Sarajevo, 20.09.2022. godine.

Aktuelnosti projekta GIZ II - „Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog stručnog obrazovanja...

Više...

Održan I (prvi) Info dan

Aktuelnosti projekta GIZ II - „Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisanje dualno organizovanog...

Više...

Poziv za posjetu sajmu HOLZMESSE u Klagenfurtu

Aktuelno, poziv, prenosimo

...

Više...