Saopćenje za javnost o stanju broja zaposlenih radnika u Federaciji BiH

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost o

Broj zaposlenih 2 x sedmicno