IRU- Karantenske mjere u Njemačkoj, 8. juni

Obavještenje od IRU-a da je Savezno uduženje prijevoznika autobusa Njemačke u pojašnjenju o karantenskim mjerama u Njemačkoj navelo da sve osobe koje ulaze u Njemačku iz trećih zemalja (zemalja izvan EU-a) moraju dvije sedmice da budu u karanteni.

Osobe koje putuju sa Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švicarske i Velike Britanije, kako se navodi u obrazloženju, izuzete su od ovog zahtjeva, kao i osobe koje putuju iz zemalja EU. Također, osobe koje putuju iz ovih zemalja mogle bi biti upućene u karantenu ako je u posljednjih sedam dana broj novih infekcija u dotičnoj zemlji iznosio više od 50 na 100.000 stanovnika (detaljni brojevi mogu se naći na web stranici Robert-Kochu -Institut).

Karantenski zahtjev ne odnosi se na osobe koje u Njemačku ulaze iz treće zemlje sa stopom zaraze koja je već određena kao niska. Lista ovih zemalja bit će objavljena na web stranici Robert-Koch-Instituta.

Zainteresovanim za putovanje u SR Njemačku, kako se navodi u obavjesti, predlaže se da pogledaju web stranicu njemačke savezne države u koju putuju, u kojoj imaju prebivalište ili u kojoj namjeravaju boraviti, radi više detalja jer se pravila mogu razlikovati od države do države. Više informacija dostupno je ovdje.

Izvor: BDO