Odluku o suspenziji carina za 2021. godinu

Kao i svake godine Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji sa entitetskim komorama, pokreće aktivnosti u vezi sa prikupljanjem prijedloga privrednika za uvrštavanje na listu tarifnih brojeva za Odluku o suspenziji carina za 2021. godine u skladu sa instrukcijom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ukoliko za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (zemalja sa kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume) uvozite određenu sirovinu (materijal koji ulazi u supstancu Vašeg finalnog proizvoda) ili repromaterijal (osnovni materijal od kojeg se pravi Vaš proizvod), a da istovremeno u Bosni i Hercegovini ne postoji proizvodnja takve sirovine/materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope.

U skladu sa zahtjevom  Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ukoliko pvi put predlažete tarifni broj, molimo da nam na zvaničnom memorandumu Vaše firme u posebnom dopisu  dostavite  sljedeće podatke:
1.       Kontakt informacije:
• naziv firme,
• ID broj
• Kontakt podaci: broj telefona, e-mail, adresa

2.       Puni naziv proizvoda prema Carinskoj nomenklaturi tekuće godine– tarifni broj na 10 znakova i iznos (u KM) plaćene carine na navedeni proizvod u prethodnoj godini (ukoliko se radi o o novom prijedlogu za uvrštavanje), te količinu uvoza po tarifnom broju za prethodnu godinu;

3.       Opis proizvodnje; Kapacitet proizvodnje; Objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji. Molimo Vas da imate u vidu da rezervni dijelovi, pomoćni dijelovi, alati i sl. iako služe svrsi finalne proizvodnje ne mogu biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

4.       Informacije o tome koliko će umanjenje carinskih troškova uticati na Vaše poslovanje kroz eventualno upošljavanje novih radnika, bolju konkurentnost na izvoznim tržištima, nove investicije, argumentovano objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji, te sve druge informacije koje će opravdati ukidanje ili smanjenje carinske stope poput planova za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, širenje proizvodnih pogona, zapošljavanja i povećanja izvoza, te druge podatke koji to potvrđuju.

Privredni subjekti čiji su prijedlozi tarifnih brojeva uvršteni na prethodnoj Odluci također moraju obnoviti zahtjev, te uz sve gore navedene tražene podatke dostaviti i u dopisu uvrstiti pokazatelje o efektima ove Odluke na poslovanje preduzeća:

1. Podatke o investicijama i povećanju proizvodnje (narativni opisi i vrijednost u KM);
2. Podatke o broju zaposlenih prije i poslije korištenja olakšica usljed primjene ove Odluke;
3. Podatke o povećanju izvoza (vrijednosno i procentualno) i povećanju konkurentnosti (narativno);
4. Planovi za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, zapošljavanja i povećanja izvoza; i
Druge pokazatelje bitne po Vašem mišljenju.

Rok za dostavu prijedloga je 23.04.2020. godine a iste možete dostaviti poštom ili putem mejla  ognjenka.lalovic@komorabih.ba. Kontakt osoba je Ognjenka Lalović, tel.: 033/566-180.