Održan Forum pod nazivom ”Obrazovni sistem i profili kadrova za potrebe poslodavaca”

Zenica, 29.3.2024

Na Sveučilištu "Vitez" je dana 27.03.2024. održan Forum pod nazivom "Obrazovni sistem i profili kadrova za potrebe poslodavaca". Organizatori Foruma bili su Fakultet poslovne ekonomije i Institut Sveučilišta "Vitez"; Udruga poslodavaca Općine Vitez, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa SBK/KSB.
Nakon obraćanja rektorice Sveučilišta, prof. dr. sc. Amre Džanković i uvodnog izlaganja dekanice Fakulteta poslovne ekonomije, prof. dr. Jamile Jaganjac na temu "Prednosti suradnje obrazovnih ustanova i poslodavaca" panelisti su razgovarali o ključnim pitanjima povezanim sa temama dva panela. Forum je bio i prilika za umrežavanje sudionika u cilju dalje suradnje.

 

Forum VI1

Panel 1: Kako unaprijediti praktičnu nastavu i ferijalnu praksu kroz zakonodavni i strateški okvir?

Moderator:
• Darijo Jerković, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ”Vitez”, profesor


Panelisti:
• Diana Babić, Privredna Komora ZE-DO Kantona, predsjednica
• Mirsad Jašarspahić, Privredna/Gospodarska Komora Federacije BiH, predsjednik
• Katarina Velte, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa SBK/KSB, tajnik Ministarstva
• Katarina Kafadar, Ovnak d.o.o, Vitez, direktorica; Udruga poslodavaca općine Vitez, predsjednica
• Mehridžana Alibašić, Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik, direktorica; Aktiv direktora srednjih škola SBK/KSB po bosanskom NPIP, predsjednica
• Aiša Adilović, Fakultet poslovne ekonomije, Sveučilište ”Vitez”, studentica

 

ZAKLJUČCI PANELA 1

Struktura učesnika panela je omogućila da se problematika praktične nastave i ferijalne prakse sagleda iz više različitih kuteva i različitih interesnih skupina; Još jednom su potvrđeni benefiti praktične nastave i ferijalne prakse ne samo za učenike i studente, već i za poslodavce i sustav obrazovanja u cjelini, a posebno u kontekstu sve izraženijeg problema nedostatka radne snage i migracija radnika u razvijenije zemlje. Postojeći zakonodavni okvir je nedorečen i ograničava intenzivniju praktičnu nastavu, ali nije jedina ključna prepreka. Neke od prezentiranih anomalija moguće je rješavati putem Pravilnika i drugih podzakonskih akata gdje su procesi donošenja puno kraći. Iskustva i rezultati rada međukantonalne fokus grupe na razini Federacije BiH, kao i međusektorske grupe za područje ZDK u protekle četiri godine trebaju biti vodilja za sve koji žele ovu oblast bolje urediti. Nužno je pronaći način kako stimulirati one poslodavce i kompanije koje pokazuju spremnost za prihvatanje učenika i studenata na praksu, obzirom da su istraživanja pokazala da su isti u manjini. Neusklađenost sustava obrazovanja i tržišta rada je jedna od najvećih prepreka za unapređenje praktične nastave. Nužno je raditi na ažuriranju a i unapređenju nastavnih planova i programa za zanimanja koja danas traže poslodavci i koja imaju perspektivu. Sukladno tome, i sam koncept izvođenja praktične nastave u obrazovnim institucijama treba dodatno preispitati. Ovaj koncept nije niti može biti isti za tehnička i stručna znanja. Sve interesne skupine se slažu da se mora poticati radna kultura i navike, odnos prema poslu i radu, kako prema učenicima i studentima, tako i prema njihovim roditeljima i široj društvenoj zajednici. Nužno je razbijati postojeće stereotipe kako se rad i zalaganje ne isplate;
Generalni zaključak panela je da mora postojati sinergija i kontinuirani socijalni dijalog između svih zainteresiranih strana kako bi se postigla unapređenja u ovoj oblasti, što je potvrdio dobar primjer takve suradnje u Zeničko-Dobojskom kantonu. Paneli i razgovori na ovu temu moraju biti kontinuirani i redovni, gdje sve zainteresirane strane trebaju i imaju priliku dati svoj doprinos.

 

Panel 2: Usavršavanje i obuka radne snage: mogućnosti saradnje obrazovnih ustanova i privrede

Moderator:
Amra Kraksner, Institut, ”Sveučilište” Vitez, rukovoditelj


Panelisti:
• Željko Lončar, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, direktor
• Zoran Gazibarić, Nobil d.o.o., vlasnik, Udruženje poslodavaca Federacije BiH, predstavnik; Socijalno ekonomsko vijeće Federacije BiH, član
• Goran Kovijanić, GS-Tvornica mašina Travnik, voditelj ljudskih resursa
• Katarina Velte, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa SBK/KSB, tajnik Ministarstva
• Amra Selesković, ILO, projektna koordinatorica LEP II projekta

 

ZAKLJUČCI PANELA 2

U svakom društvu, obrazovanje i zapošljavanje su veoma važne pretpostavka njegovog razvoja koja se tiče svih kategorija društva, počev od mladih ili onih starijih, pa do ranjivih kategorija društva. Samim time formalno obrazovanje kao i neformalno obrazovanje, odnosno cjeloživotno učenje dobijaju sve veći značaj. Uz koncept cjeloživotnog učenja najčešće se vezuju ciljevi ekonomske prirode, kao što su postizanje veće konkurentnosti i trajne zapošljivosti. Brze promjene na tržištu rada, starenje stanovništva i sve izraženija globalna konkurencija ukazuju na sve veću potrebu za znanjima i vještinama koja su upotrebljiva u radnom procesu. Današnje tržište rada traži radnike koji preuzimaju odgovornost za svoj napredak i spremni su uložiti vrijeme i trud u kontinuirani proces učenja. Ovo su zaključci do kojih su sudionici panela došli tijekom diskusije. Također, istaknuta je važnost cjeloživotnog učenja koje se provodi kroz organiziranje usavršavanja, kao i obuke na radnom mjestu. U cilju daljeg unapređenja gospodarstva Kantona neophodno je nastaviti sa njihovim izvođenjem. Naglašena je potreba i za jačanjem Lokalnih partnerstava za zapošljavanjem kao tijela koji okuplja predstavnike obrazovnih ustanova, općina, poduzeća i nevladinog sektora jer samo zajedničkim radom moguće je rješavati probleme nedostatka znanja i vještina nezaposlenih i/ ili zaposlenih za određena radna mjesta.

Forum VI2