ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA PRIVREDNE KOMORE ZDK SA NAČELNIKOM OPĆINE BREZA

Zenica, 20.11.2023

U prostorijama Općine Breza, 17.11.2023. godine, održan je sastanak načelnika općine Breza, g-dina Vedad Jusić sa predstavnicima Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona.

Centralna tema sastanka bila je: "Saradnja u cilju započinjanja izvođenja praktične nastave za učenike srednjih stručnih škola u kompanijama sa područja općine Breza".

Breza (1)

Načelnik općine Breza, g-din Jusić, pokazao je veliki interes za ovaj projekt Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, kojim se osigurava saradnja 2 (dva) mjesta učenja. Naime, i općina Breza ima strateško opredjeljenje da se u srednjim školama na području ove općine školuju kadrovi koji će ostvariti zaposlenje u različitim privrednim granama.

Na sastanku su načelno dogovoreni i drugi pravci međusobne saradnje općine Breza i Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, sve u cilju zajedničkog doprinosa poboljšanju privrednog ambijenta.

Breza (3)

Konkretizacija planirane saradnje između općine Breza i Privredne komore ZDK je već terminiran sastanak na temu "Unapređenje saradnje 2 (dva) mjesta učenja u općini Breza". Ova aktivnost se implementira u okviru projekta "Proširenje EBRD-ove Inicijative mladih privatnog sektora (PSYI) na Bosnu i Hercegovinu, Faza 2 Zeničko-dobojski kanton", u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), a koji je podržan od strane Taiwanbusiness – EBRD fonda tehničke saradnje.

 

LOGO EBRD_1