ODRŽAN SASTANAK UDRUŽENJA KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIVREDNE KOMORE ZDK SA MINISTROM ZA PROSTORNO UREĐENJE, PROMET I KOMUNIKACIJU I ZAŠTITU OKOLINE ZDK

A (7)

Zenica, 27.11.2023 

Udruženje komunalne djelatnosti pri Privrednoj komori ZDK održalo je sastanak 27.11.2023. godine u prostorijama Privredne komore. 

Sastanku je prisutvovao i ministar Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline ZDK, gdin Adnan Šabani. 

A (6)

Centralna tema ovog sastanka bila je: „Modaliteti saradnje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK i Privredne komore ZDK u cilju unapređenja uslova poslovanja preduzeća komunalne djelatnosti na području ZDK- aktuelna problematika u radu komunalnih preduzeća sa područja ZDK“. 

A (3)

Postignut je visok stepen saglasnosti svih aktera da se intenzivira saradnja resornog Ministarstva i komunalnih preduzeća sa područja ZDK putem Udruženja komunalne djelatnosti odnosno putem Privredne komore ZDK.

A (16)

A (21)