site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

DRUŠTVO ZA IZDAVAČKO-ŠTAMPARSKU DJELATNOST "AD-PRINT" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218076640009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA IZDAVAČKO-ŠTAMPARSKU DJELATNOST "AD-PRINT" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "AD-PRINT" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: FERID ALIĆ

Djelatnost: DE/21.23 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala

Adresa: Jelah
Općina: Tešanj
Telefon: 032/668-400
Fax: 032/668-400
Mobitel: 061/153-337
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: asamir@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO USLUŽNO DRUŠTVO "AL-EX" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218107540008

Puni naziv firme: PROIZVODNO USLUŽNO DRUŠTVO "AL-EX" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "AL-EX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: EMIR AKVIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-865
Fax: 032/245-865
Mobitel: 061/132-637
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: alexze@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ALJEVIĆ" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218507130003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ALJEVIĆ" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ALJEVIĆ" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: NERMINA ALJEVIĆ

Djelatnost: DN/36.14 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.

Adresa: Lukovo polje
Općina: Zenica
Telefon: 032/421-254
Fax: 032/421-254
Mobitel: 061/785-347
Oblik organizacije: Radnja
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "AM-MI" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218177160008

Puni naziv firme: PROZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "AM-MI" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "AM-MI" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: IBRAHIM TRAKO

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Zeničkog partizan. odreda
Općina: Kakanj
Telefon: 032/553-826
Fax: 032/553-826
Mobitel: 061/175-937
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "AR-ES" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218242080009

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "AR-ES" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "AR-ES" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: RAHMAN ŠKULJ

Djelatnost: A/02.01.2 Iskorištavanje šuma

Adresa: Brnjic
Općina: Kakanj
Telefon: 032/772-126
Fax: 032/772-126
Mobitel: 061/962-378
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ASKOKOMERC" D.O.O., NEMILA - ZENICA

JIB: 4218002440008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ASKOKOMERC" D.O.O., NEMILA - ZENICA

Kratki naziv firme: "ASKOKOMERC" D.O.O., NEMILA - ZENICA

Rukovodilac: ASIM BEGIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Patriotske lige
Općina: Zenica
Telefon: 032/672-665
Fax: 032/672-665
Mobitel: 061/176-866
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: asimb@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I PROMET ROBA I USLUGA "BETA" KAKANJ, D.O.O.

JIB: 4218102740009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE I PROMET ROBA I USLUGA "BETA" KAKANJ, D.O.O.

Kratki naziv firme: "BETA" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: TAIB BJELOPOLJAK

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Zeničkog partizan. odreda
Općina: Kakanj
Telefon: 032/555-961
Fax: 032/555-961
Mobitel: 061/166-260
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BORIK" D.O.O., MAGLAJ - u sastavu "SABIX" GROUPE (br.zaposl.)

JIB: 4218096670001

Puni naziv firme: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BORIK" D.O.O., MAGLAJ - u sastavu "SABIX" GROUPE (br.zaposl.)

Kratki naziv firme: "BORIK" D.O.O., MAGLAJ *)

Rukovodilac: MUBDIN HAMZIĆ

Djelatnost: DN/36.14 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.

Adresa: Treća ulica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-606
Fax: 032/603-606
Mobitel: 061/785-681
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: borik.mg@bih.net.ba
Web:

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE I ELEMENATA OD DRVETA "BOSNAFURNIR" D.D., VISOKO

JIB: 4218250260008

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE I ELEMENATA OD DRVETA "BOSNAFURNIR" D.D., VISOKO

Kratki naziv firme: "BOSNAFURNIR" D.D., VISOKO *)

Rukovodilac: ENVER DERVIŠBEGOVIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Čajengradska
Općina: Visoko
Telefon: 032/738-250
Fax: 032/735-640
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

GRAFIČKO IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO "BOSNAGRAF" D.D., VISOKO

JIB: 4218210630007

Puni naziv firme: GRAFIČKO IZDAVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO "BOSNAGRAF" D.D., VISOKO

Kratki naziv firme: "BOSNAGRAF" D.D., VISOKO

Rukovodilac: SEID REZAKOVIĆ

Djelatnost: DE/22.22 Štampanje, d.n.

Adresa: Sarajevska
Općina: Visoko
Telefon: 032/738-433
Fax: 032/735-744
Mobitel: 061/189-341
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DRVNIH SORTIMANA, TRGOVINU, PRIJEVOZ, UVOZ-IZVOZ "BUDO-EXPORT" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218314170008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DRVNIH SORTIMANA, TRGOVINU, PRIJEVOZ, UVOZ-IZVOZ "BUDO-EXPORT" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "BUDO-EXPORT" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: DRAGO BUDIMIR

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Grabovica
Općina: Žepče
Telefon: 032/890-399
Fax: 032/888-146
Mobitel: 061/189-180
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: budimir.drago@tel.net.ba
Web:

PROIZVODNO-USLUŽNO-GRAFIČKO I TRGOVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO "DI-NAMIK" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218059040006

Puni naziv firme: PROIZVODNO-USLUŽNO-GRAFIČKO I TRGOVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO "DI-NAMIK" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "DI-NAMIK" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: NAMIK LJUBOVIĆ

Djelatnost: DE/22.22 Štampanje, d.n.

Adresa: Stjepana Radića
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/873-520
Fax: 032/877-785
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

IZDAVAČKO, ŠTAMPARSKO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "DOM ŠTAMPE" D.D., ZENICA

JIB: 4218114830003

Puni naziv firme: IZDAVAČKO, ŠTAMPARSKO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "DOM ŠTAMPE" D.D., ZENICA

Kratki naziv firme: "DOM ŠTAMPE" D.D., ZENICA *)

Rukovodilac: FUAD PJANIĆ

Djelatnost: DE/22.22 Štampanje, d.n.

Adresa: Mehmedalije Tarabara
Općina: Zenica
Telefon: 032/403-193
Fax: 032/246-480
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: domstamp@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "DOM-INVEST" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218266690002

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "DOM-INVEST" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "DOM-INVEST" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: ANTO GRLIĆ

Djelatnost: DD/20.30 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

Adresa: Stjepana Radića
Općina: Žepče
Telefon: 032/883-311
Fax: 032/870-241
Mobitel: 061/788-633
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web: www.dominvestbih.com

PROIZVODNO-TRGOVINSKO-USLUŽNO DRUŠTVO "DRVO-TIM" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218062420006

Puni naziv firme: PROIZVODNO-TRGOVINSKO-USLUŽNO DRUŠTVO "DRVO-TIM" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "DRVO-TIM" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: IVANA TOPIĆ

Djelatnost: DN/36.13 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica

Adresa: Poslovni centar XP
Općina: Žepče
Telefon: 032/884-001
Fax: 032/884-001
Mobitel: 061/795-282
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: drvotim@in-tel.net
Web:

"DRVOPROIZVODI" D.O.O. PROIZVODNO-TRGOVAČKO DRUŠTVO EXPORT-IMPORT ŠIJE - TEŠANJ

JIB: 4218104360009

Puni naziv firme: "DRVOPROIZVODI" D.O.O. PROIZVODNO-TRGOVAČKO DRUŠTVO EXPORT-IMPORT ŠIJE - TEŠANJ

Kratki naziv firme: "DRVOPROIZVODI" D.O.O., ŠIJE - TEŠANJ

Rukovodilac: DŽEVAD IBRAHIMOVIĆ

Djelatnost: DD/20.30 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

Adresa: Šije
Općina: Tešanj
Telefon: 032/694-541
Fax: 032/694-541
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO-USLUŽNO PRIVREDNO DRUŠTVO "DRVOPROMET-MUJARIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218114750000

Puni naziv firme: PROIZVODNO-USLUŽNO PRIVREDNO DRUŠTVO "DRVOPROMET-MUJARIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "DRVOPROMET-MUJARIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: ALIJA MUJARIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Ribnica
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/857-182
Fax: 032/877-395
Mobitel: 061/794-697
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO-TRGOVAČKO I USLUŽNO DRUŠTVO "ENERGOHOLZ" D.O.O., NEMILA - ZENICA

JIB: 4218002790009

Puni naziv firme: PROIZVODNO-TRGOVAČKO I USLUŽNO DRUŠTVO "ENERGOHOLZ" D.O.O., NEMILA - ZENICA

Kratki naziv firme: "ENERGOHOLZ" D.O.O., NEMILA - ZENICA

Rukovodilac: KASIM BEGIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Patriotske lige
Općina: Zenica
Telefon: 032/672-682
Fax: 032/672-518
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO, PROMETNO, USLUŽNO DRUŠTVO "ENTERIJERI-AG" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218040530002

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO, USLUŽNO DRUŠTVO "ENTERIJERI-AG" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ENTERIJERI-AG" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ALMIR GUTIĆ

Djelatnost: DD/20.51 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda

Adresa: Lukovo polje
Općina: Zenica
Telefon: 032/203-170
Fax: 032/203-171
Mobitel: 061/141-390
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: enter-ag@bih.net.ba
Web: www.enterijeri-ag.com

PROIZVODNO-USLUŽNO PRIVREDNO DRUŠTVO "EUROIMPEX-AN" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218191660005

Puni naziv firme: PROIZVODNO-USLUŽNO PRIVREDNO DRUŠTVO "EUROIMPEX-AN" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "EUROIMPEX-AN" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: NURAGA OMERAŠEVIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Donja Lovnica
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/863-141
Fax: 032/863-141
Mobitel: 061/197-069
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: nur@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE, GRAĐEVINSKE STOLARIJE I ELEMENATA "FAMI-TRADE" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218266770006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE, GRAĐEVINSKE STOLARIJE I ELEMENATA "FAMI-TRADE" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "FAMI-TRADE" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: FADIL SEJDINOVIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Šije
Općina: Tešanj
Telefon: 032/694-277
Fax: 032/694-095
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: fami@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO-USLUŽNO I TRGOVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO "FEJZIĆ-H" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218137020009

Puni naziv firme: PROIZVODNO-USLUŽNO I TRGOVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO "FEJZIĆ-H" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "FEJZIĆ-H" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: HASIB FEJZIĆ

Djelatnost: A/02.01.2 Iskorištavanje šuma

Adresa: Lovnica
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/876-146
Fax: 032/876-146
Mobitel: 061/153-830
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "FETA-GRAND" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218085550004

Puni naziv firme: TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "FETA-GRAND" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "FETA-GRAND" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SAMIR FETIĆ

Djelatnost: DE/22.22 Štampanje, d.n.

Adresa: Zukići
Općina: Zenica
Telefon: 032/402-270
Fax: 032/402-270
Mobitel: 061/177-316
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: feta-gr@bih.net.ba
Web:

"FORTEGLAS" EXPORT-IMPORT DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O., VISOKO

JIB: 4218092680002

Puni naziv firme: "FORTEGLAS" EXPORT-IMPORT DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "FORTEGLAS" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: FARUK FEJZIĆ

Djelatnost: DD/20.30 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

Adresa: Ferhatovića
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-024
Fax: 032/735-024
Mobitel: 061/176-187
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA ŠTAMPARSKO-KOMPJUTERSKE USLUGE I VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU "GRAFICOM" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218254410004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA ŠTAMPARSKO-KOMPJUTERSKE USLUGE I VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU "GRAFICOM" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "GRAFICOM" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: ENVER KOTORIĆ

Djelatnost: DE/22.22 Štampanje, d.n.

Adresa: Tržni centar
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-626
Fax: 032/603-626
Mobitel: 061/196-817
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: graficom@bih.net.ba
Web:

"GRAFIK-KOMERC" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I GRAFIČKE USLUGE D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218069780008

Puni naziv firme: "GRAFIK-KOMERC" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I GRAFIČKE USLUGE D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "GRAFIK-KOMERC" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: JASMIN BAJRAKTAREVIĆ

Djelatnost: DE/22.15 Ostala izdavačka djelatnost

Adresa: Mostarska
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-151
Fax: 032/666-800
Mobitel: 061/189-870
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: grafikko@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "GRAFOSTIL" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218051490002

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "GRAFOSTIL" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "GRAFOSTIL" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MIROSLAV POPOVIĆ

Djelatnost: DE/22.24 Priprema i izrada štamparske forme

Adresa: Masarykova
Općina: Zenica
Telefon: 032/200-600
Fax: 032/200-601
Mobitel: 061/846-685
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: grafstil@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA GRAFIČKE USLUGE "GRAFUS" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218026380006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA GRAFIČKE USLUGE "GRAFUS" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "GRAFUS" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: EDIN KAVAZ

Djelatnost: DE/22.22 Štampanje, d.n.

Adresa: Armije BiH
Općina: Zenica
Telefon: 032/287-901
Fax: 032/462-284
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU DRVNIH PROIZVODA I UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU "HAMBI" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218200080009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU DRVNIH PROIZVODA I UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU "HAMBI" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "HAMBI" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: EDIN SOFTIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Željeznička stanica
Općina: Kakanj
Telefon: 032/555-932
Fax: 032/556-094
Mobitel: 061/166-322
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: softy@bih.net.ba
Web:

DRVNO PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "INIPROREZ" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218056020004

Puni naziv firme: DRVNO PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "INIPROREZ" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "INIPROREZ" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: LATIF PILJUG

Djelatnost: A/02.02 Šumarske usluge

Adresa: Šehida
Općina: Kakanj
Telefon: 032/556-249
Fax: 032/878-933
Mobitel: 061/105-095
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "JASMIN M" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218141300008

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "JASMIN M" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "JASMIN M" D.O.O., ŽEPČE *)

Rukovodilac: JASMIN MALIĆBEGOVIĆ

Djelatnost: A/02.01.2 Iskorištavanje šuma

Adresa: Ljeskovica
Općina: Žepče
Telefon: 032/881-778
Fax: 032/880-240
Mobitel: 061/796-288
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: jasmin@jasminm.com
Web: www.jasminm.com

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU "KRAN" D.O.O., OLOVO

JIB: 4218168170009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU "KRAN" D.O.O., OLOVO

Kratki naziv firme: "KRAN" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: EDHEM MERDAN

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Musići
Općina: Olovo
Telefon: 032/826-296
Fax: 032/826-296
Mobitel: 061/162-337
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE I UVOZ I IZVOZ ROBA I PROIZVODA "KRAŠKO-PROMET" D.O.O., OLOVO

JIB: 4218212500003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE I UVOZ I IZVOZ ROBA I PROIZVODA "KRAŠKO-PROMET" D.O.O., OLOVO

Kratki naziv firme: "KRAŠKO-PROMET" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: AVDO KUČANOVIĆ

Djelatnost: A/02.01.2 Iskorištavanje šuma

Adresa: Musići
Općina: Olovo
Telefon: 032/822-004
Fax: 032/822-004
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "KRIN" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218264990009

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "KRIN" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "KRIN" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: EDBER ŠARIĆ

Djelatnost: DD/20.30 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

Adresa: Adolfa Goldbergera
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-790
Fax: 032/245-790
Mobitel: 061/794-858
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: krin@krin.ba
Web: www.krin.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KS-PROMET" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218053860001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KS-PROMET" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "KS-PROMET" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SENAD KRUŠKO

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Bistričak
Općina: Zenica
Telefon: 032/678-352
Fax: 032/440-070
Mobitel: 061/166-790
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PRERADU DRVETA "LAZE" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218195060002

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PRERADU DRVETA "LAZE" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "LAZE" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: ENVER KOVAČ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Brnjic
Općina: Kakanj
Telefon: 032/772-570
Fax: 032/772-540
Mobitel: 061/186-814
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MAHH" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218049670001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MAHH" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "MAHH" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MUSTAFA TUTMIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Varošište
Općina: Zenica
Telefon: 032/672-539
Fax: 032/676-116
Mobitel: 061/130-879
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KARTONSKE I PAPIRNE AMBALAŽE, TRGOVINU I USLUGE "MASTER S" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218045410005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KARTONSKE I PAPIRNE AMBALAŽE, TRGOVINU I USLUGE "MASTER S" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "MASTER S" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: SEAD HODŽIĆ

Djelatnost: DE/21.21 Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže

Adresa: Liješnica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-565
Fax: 032/603-565
Mobitel: 061/200-759
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NAHA" D.O.O., VAREŠ

JIB: 4218198750000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "NAHA" D.O.O., VAREŠ

Kratki naziv firme: "NAHA" D.O.O., VAREŠ

Rukovodilac: ZIJAD KAMENJAŠ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Dabravine
Općina: Vareš
Telefon: 032/842-101
Fax: 032/842-100
Mobitel: 061/186-951
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "NANSI" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218140240001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "NANSI" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "NANSI" D.O.O., ŽEPČE *)

Rukovodilac: KENAN MUJKIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Rade Kondića
Općina: Žepče
Telefon: 032/684-358
Fax: 032/684-358
Mobitel: 061/133-735
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: zenan@tel.net.ba
Web: www.nansi-zepce.com

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU CELULOZE, PAPIRA I PAPIRNIH PROIZVODA I PROIZVODA OD DRVETA"NATRON-HAYAT" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218182240001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU CELULOZE, PAPIRA I PAPIRNIH PROIZVODA I PROIZVODA OD DRVETA"NATRON-HAYAT" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "NATRON-HAYAT" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: ALI AYKAC

Djelatnost: DE/21.21 Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže

Adresa: Liješnica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-142
Fax: 032/603-405
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: natron@bih.net.ba
Web: www.natron-hayat.ba

NOVINSKO-IZDAVAČKO-PROMETNO DRUŠTVO "NAŠA RIJEČ" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218121450003

Puni naziv firme: NOVINSKO-IZDAVAČKO-PROMETNO DRUŠTVO "NAŠA RIJEČ" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "NAŠA RIJEČ" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SAJTO ĆEHOVIĆ

Djelatnost: DE/22.12 Izdavanje novina

Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I
Općina: Zenica
Telefon: 032/408-003
Fax: 032/403-055
Mobitel: 032/288-054
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email: nasarijec@bih.net.ba
Web: www.nasarijec.com

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NORDIJSKOG ENTERIJERA, PROMET I USLUGE "NORD-ENT" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218143770001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NORDIJSKOG ENTERIJERA, PROMET I USLUGE "NORD-ENT" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "NORD-ENT" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: HAKIJA UŽIČANIN

Djelatnost: DD/20.40 Proizvodnja drvene ambalaže

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/655-801
Fax: 032/652-300
Mobitel: 061/152-810
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: nordent@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNJA I TRGOVINA "OMEGA COMPANY" D.O.O., OLOVO

JIB: 4218292690002

Puni naziv firme: PROIZVODNJA I TRGOVINA "OMEGA COMPANY" D.O.O., OLOVO

Kratki naziv firme: "OMEGA COMPANY" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: ENES AVDIBAŠIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Petrovići
Općina: Olovo
Telefon: 032/820-330
Fax: 032/820-330
Mobitel: 061/933-360
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "PINETO" D.O.O. VISOKO

JIB: 4218092170004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "PINETO" D.O.O. VISOKO

Kratki naziv firme: "PINETO" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: MURIS MUSTABAŠIĆ

Djelatnost: DE/21.21 Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže

Adresa: Dr. Džananovića
Općina: Visoko
Telefon:
Fax: 032/703-033
Mobitel: 061/162-187
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: pineto75@bih.net.ba
Web:

IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO-KNJIŽARSKO I USLUŽNO DRUŠTVO "PLANJAX" D.O.O. TEŠANJ

JIB: 4218242320000

Puni naziv firme: IZDAVAČKO ŠTAMPARSKO-KNJIŽARSKO I USLUŽNO DRUŠTVO "PLANJAX" D.O.O. TEŠANJ

Kratki naziv firme: "PLANJAX" D.O.O., TEŠANJ *)

Rukovodilac: BAJRUZIN HAJRO PLANJAC

Djelatnost: DE/22.21 Štampanje novina

Adresa: Bobare
Općina: Tešanj
Telefon: 032/661-571
Fax: 032/661-573
Mobitel: 032/661-808
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: planjax@bih.net.ba
Web: www.planjax.com

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "PRAVDA" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218093060008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "PRAVDA" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "PRAVDA" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: VINKO PRAVDIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Orahovica
Općina: Žepče
Telefon: 032/883-212
Fax: 032/880-656
Mobitel: 063/335-542
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"PROMTES" TESLIĆ D.D. TEŠANJ

JIB: 4218124710006

Puni naziv firme: "PROMTES" TESLIĆ D.D. TEŠANJ

Kratki naziv firme: "PROMTES" D.D., TEŠANJ

Rukovodilac: SEJDO ZUKANOVIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Patriotske lige - P.P.1
Općina: Tešanj
Telefon: 032/660-177
Fax: 032/660-177
Mobitel: 061/472-234
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA GRAFIČKU DJELATNOST, PROMET I USLUGE "PROSPEKT" D.O.O., BREZA

JIB: 4218099180005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA GRAFIČKU DJELATNOST, PROMET I USLUGE "PROSPEKT" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "PROSPEKT" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: SUAD ARSLAN

Djelatnost: DE/22.23 Knjigovezački i završni radovi

Adresa: Bosanskih namjesnika
Općina: Breza
Telefon: 032/785-713
Fax: 032/785-713
Mobitel: 061/799-040
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "PRUNUS" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218137960001

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "PRUNUS" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "PRUNUS" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: SELMA HARAČIĆ

Djelatnost: A/02.01.1 Uzgoj i zaštita šuma

Adresa: Zgošćanska
Općina: Kakanj
Telefon: 032/554-621
Fax: 032/554-266
Mobitel: 061/162-203
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"SECOM" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE D.O.O., VISOKO

JIB: 4218085390007

Puni naziv firme: "SECOM" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "SECOM" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: AHMED SEMIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Mulići
Općina: Visoko
Telefon: 032/737-700
Fax: 032/737-701
Mobitel: 061/189-444
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: sanin@secom.ba
Web: www.secom.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "SKAUTAS" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218034300003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "SKAUTAS" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "SKAUTAS" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MIRZO BRAJIĆ

Djelatnost: DE/22.22 Štampanje, d.n.

Adresa: Jalimanov put
Općina: Zenica
Telefon: 032/242-074
Fax: 032/242-074
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: skautas@miz.ba
Web:

PROIZVODNO PROMETNO PRIVREDNO DRUŠTVO "SOJKIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218308360008

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO PRIVREDNO DRUŠTVO "SOJKIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "SOJKIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: ESAD SOJKIĆ

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Krivajska
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/864-150
Fax: 032/864-150
Mobitel: 061/153-675
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: sojkic@bih.net.ba
Web:

"STRONG" D.O.O. BREZA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, TRGOVINU, MARKETING I USLUGE

JIB: 4218112540008

Puni naziv firme: "STRONG" D.O.O. BREZA DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU, TRGOVINU, MARKETING I USLUGE

Kratki naziv firme: "STRONG" D.O.O., BREZA *)

Rukovodilac: MIDHAT OMERHODŽIĆ

Djelatnost: DD/20.30 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

Adresa: Župča
Općina: Breza
Telefon: 032/789-520
Fax: 032/782-493
Mobitel: 061/131-277
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: strong@bih.net.ba
Web: www.strong.com.ba

GRAFIČKO IZDAVAČKO DRUŠTVO "STUDIO FLAŠ" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218121370000

Puni naziv firme: GRAFIČKO IZDAVAČKO DRUŠTVO "STUDIO FLAŠ" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "STUDIO FLAŠ" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: BORISLAV LAZIĆ

Djelatnost: DE/22.22 Štampanje, d.n.

Adresa: M. Tita
Općina: Zenica
Telefon: 032/440-841
Fax: 032/440-842
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: flasze@bih.net.ba
Web: www.studioflas.ba

ŠUMSKO INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE "STUPČANICA" D.D., OLOVO

JIB: 4218102150007

Puni naziv firme: ŠUMSKO INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE "STUPČANICA" D.D., OLOVO

Kratki naziv firme: "STUPČANICA" D.D., OLOVO

Rukovodilac: ARMIN HASIĆ, V.D.

Djelatnost: A/02.01.2 Iskorištavanje šuma

Adresa: H.K.Gradaščevića
Općina: Olovo
Telefon: 032/825-126
Fax: 032/825-321
Mobitel: 061/182-583
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: stup.ol.@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNJA, PROMET I TRGOVINA "TIMPEX" D.O.O., VAREŠ

JIB: 4218034720002

Puni naziv firme: PROIZVODNJA, PROMET I TRGOVINA "TIMPEX" D.O.O., VAREŠ

Kratki naziv firme: "TIMPEX" D.O.O., VAREŠ

Rukovodilac: EMSUD OPERTA

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Ambre Slugića
Općina: Vareš
Telefon: 032/843-448
Fax: 032/843-050
Mobitel: 061/153-387
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

INDUSTRIJA NAMJEŠTAJA "UKUS" D.D., TEŠANJ

JIB: 4218005460000

Puni naziv firme: INDUSTRIJA NAMJEŠTAJA "UKUS" D.D., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "UKUS" D.D., TEŠANJ *)

Rukovodilac: HALID MEHMEDOVIĆ

Djelatnost: DN/36.11 Proizvodnja stolica i sjedala

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-797
Fax: 032/650-180
Mobitel: 061/153-428
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ukuste@bih.net.ba
Web: www.ukus.ba

PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO, "UNIMER" D.O.O., OLOVO

JIB: 4218169810001

Puni naziv firme: PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO, "UNIMER" D.O.O., OLOVO

Kratki naziv firme: "UNIMER" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: AVDO MERDAN

Djelatnost: DD/20.10.1 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje

Adresa: Branitelja
Općina: Olovo
Telefon: 032/825-234
Fax: 032/825-234
Mobitel: 061/177-061
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"WELING-SD" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, EKONOMSKI I GRAĐEVINSKI INŽINJERING I KONSALTING ZENICA, D.O.O.

JIB: 4218117000001

Puni naziv firme: "WELING-SD" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, EKONOMSKI I GRAĐEVINSKI INŽINJERING I KONSALTING ZENICA, D.O.O.

Kratki naziv firme: "WELING-SD" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: DAMIR BAJRAMOVIĆ

Djelatnost: DE/22.22 Štampanje, d.n.

Adresa: Juraja Naidharta
Općina: Zenica
Telefon: 032/405-204
Fax: 032/406-295
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: weling@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNJA I PROMET MASIVNOG NAMJEŠTAJA "ZEDEX" D.O.O., ZENICAPROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO

JIB: 4000000000000

Puni naziv firme: PROIZVODNJA I PROMET MASIVNOG NAMJEŠTAJA "ZEDEX" D.O.O., ZENICAPROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO

Kratki naziv firme: "ZEDEX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ZILKAID MAHMUTOVIĆ

Djelatnost: DN/36.14 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.

Adresa: ZAVNOBIH-a, Brist
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-557
Fax: 032/245-557
Mobitel: 061/477-711
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: zedex@bih.net.ba
Web: www.zedex.com.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DRVENIH PROIZVODA "ČULOV" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218092500004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET DRVENIH PROIZVODA "ČULOV" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "ČULOV" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: SADETA ČULOV

Djelatnost: DD/20.51 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda

Adresa: Muhameda Hadžijahića
Općina: Visoko
Telefon: 032/738-681
Fax: 032/738-681
Mobitel: 061/162-436
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: culov@bih.net.ba
Web:

"ĐULISTAN" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O., JELAH-TEŠANJ

JIB: 4218079310000

Puni naziv firme: "ĐULISTAN" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O., JELAH-TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ĐULISTAN" D.O.O., JELAH-TEŠANJ

Rukovodilac: IBRAHIM KANTIĆ

Djelatnost: DD/20.30 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

Adresa: Jelah
Općina: Tešanj
Telefon: 032/655-891
Fax: 032/655-891
Mobitel: 061/750-936
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "ŠOGOLJ-S" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218249920002

Puni naziv firme: GRAĐEVINSKO, PROIZVODNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "ŠOGOLJ-S" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "ŠOGOLJ-S" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: SALIH ŠOGOLJ

Djelatnost: DD/20.30 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

Adresa: Lovnica
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/858-241
Fax: 032/858-241
Mobitel: 061/619-791
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE "KRIVAJA" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218115300008

Puni naziv firme: INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE "KRIVAJA" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: IP "KRIVAJA" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: JUSUF ČAHTAREVIĆ

Djelatnost: DN/36.14 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.

Adresa: Radnička
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/878-001
Fax: 032/878-002
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: krivajaz@bih.net.ba
Web: www.krivaja.com.ba

JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 5000000000000

Puni naziv firme: JAVNO PREDUZEĆE ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: JP "ŠPD ZDK" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: ZIHNET MUHIĆ

Djelatnost: A/02.01.1 Uzgoj i zaštita šuma

Adresa: Ul. Alije Izetbegovića
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/868-340
Fax: 032/874-206
Mobitel: 061/477-140
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA "FANTASY" IZRADA NAMJEŠTAJA, ZENICA

JIB: 1000000000000

Puni naziv firme: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA "FANTASY" IZRADA NAMJEŠTAJA, ZENICA

Kratki naziv firme: SZR "FANTASY", ZENICA

Rukovodilac: FIKRET AVDIĆ

Djelatnost: DN/36.14 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/200-620
Fax: 032/200-621
Mobitel: 061/248-022
Oblik organizacije: Radnja
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: fantazi@bih.net.ba
Web: www.fantasy.cpa-site.com