site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE "100%" D.O.O., BREZA

JIB: 4218252800000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE "100%" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "100%" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: MUHAMED KULIĆ

Djelatnost: G/52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Adresa: Vrbovik
Općina: Breza
Telefon: 032/789-510
Fax: 032/789-510
Mobitel: 061/104-858
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "A.S. AUTO-CENTAR" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218167280005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "A.S. AUTO-CENTAR" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "A.S. AUTO-CENTAR" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SIDIK ALIĆ

Djelatnost: G/50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

Adresa: Crkvice do broja
Općina: Zenica
Telefon: 032/442-520
Fax: 032/442-522
Mobitel: 061/189-940
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: asautoze@bih.net.ba
Web: www.asautoze.com.ba

PROIZVODNO USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO "ACŠ AUTO CENTAR ŠKOLJIĆ" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218018360004

Puni naziv firme: PROIZVODNO USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO "ACŠ AUTO CENTAR ŠKOLJIĆ" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ACŠ AUTO CENTAR ŠKOLJIĆ" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: AMIR ŠKOLJIĆ

Djelatnost: G/50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

Adresa: Marin Han
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-552
Fax: 032/664-584
Mobitel: 061/176-807
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: metal.promet@mail.com
Web: www.acs.ba

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU, PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "AD.AMO" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218047460000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU, PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "AD.AMO" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "AD.AMO" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: ZIBA ISIĆ

Djelatnost: G/52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Adresa: Piljužići
Općina: Tešanj
Telefon: 032/668-527
Fax: 032/668-527
Mobitel: 061/189-308
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ad.amo@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "ADI PRO", D.O.O. ZENICA

JIB: 4218053430007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "ADI PRO", D.O.O. ZENICA

Kratki naziv firme: "ADI PRO" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ADMIR VEHABOVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Dr. Adolfa Goldbergera
Općina: Zenica
Telefon: 032/402-206
Fax: 032/243-836
Mobitel: 061/140-106
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: adipro_ze@yahoo.com
Web:

TRGOVINSKO, PROIZVODNO I PROMETNO DRUŠTVO "ADI-MARK" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218046220005

Puni naziv firme: TRGOVINSKO, PROIZVODNO I PROMETNO DRUŠTVO "ADI-MARK" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ADI-MARK" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: ADNAN HADŽIMEHIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Raduša
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-462
Fax: 032/650-462
Mobitel: 061/162-685
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "ADRIJA-PRODUKT" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218369230000

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "ADRIJA-PRODUKT" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ADRIJA-PRODUKT" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SAFET RIZVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/203-080
Fax: 032/421-999
Mobitel: 061/595-560
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: adrija.ze@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO "AG-METAL" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218010030005

Puni naziv firme: PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO "AG-METAL" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "AG-METAL" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MENSUD AGIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Zavnobih-a
Općina: Zenica
Telefon: 032/413-195
Fax: 032/419-252
Mobitel: 061/141-421
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: info@ag-metal.com
Web: www.ag-metal.com

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TRANSPORT I UGOSTITELJSTVO "ALMY" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218149030000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TRANSPORT I UGOSTITELJSTVO "ALMY" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ALMY" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ISMET BEGIĆ

Djelatnost: G/52.48.6 Trgovina na malo gorivima

Adresa: Vrandučka
Općina: Zenica
Telefon: 032/456-346
Fax: 032/456-350
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: info@almy.ba
Web: www.almy.ba

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA AUTO-MOTO USLUGE I PROMET "AMUIP" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218050760006

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA AUTO-MOTO USLUGE I PROMET "AMUIP" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "AMUIP" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SUAD BRAJLOVIĆ

Djelatnost: G/50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

Adresa: Vatrogasni put
Općina: Zenica
Telefon: 032/401-841
Fax: 032/407-279
Mobitel: 061/153-680
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARMANI TRADE" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218115640003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "ARMANI TRADE" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "ARMANI TRADE" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: MIODRAG MILARDIĆ

Djelatnost: G/51.47 Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje

Adresa: Stjepana Tomaševića
Općina: Žepče
Telefon: 032/881-771
Fax: 032/880-306
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"AS" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TRANSPORT D.O.O.,TEŠANJ

JIB: 4218052620007

Puni naziv firme: "AS" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TRANSPORT D.O.O.,TEŠANJ

Kratki naziv firme: "AS" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: SULEJMAN HRVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Jelah
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-668
Fax: 032/667-010
Mobitel: 061/147-692
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: as-jelah@bih.net.ba
Web: www.as-jelah.com.ba

TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBOM NA VELIKO I MALO "ASA" D.O.O., BREZA

JIB: 4218160430001

Puni naziv firme: TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBOM NA VELIKO I MALO "ASA" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "ASA" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: SELAM DRINJAK

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Džemala Bijedića
Općina: Breza
Telefon: 032/785-088
Fax: 032/789-111
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: asabreza@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AUTO BOTIĆ" D.O.O., BREZA

JIB: 4218231040005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AUTO BOTIĆ" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "AUTO BOTIĆ" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: ĆAZIM BOTIĆ

Djelatnost: G/50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

Adresa: Potkraj
Općina: Breza
Telefon: 032/784-077
Fax: 032/783-066
Mobitel: 061/189-101
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: mirza_botic735@hotmail.com
Web:

USLUŽNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "AUTO-PERFECT" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218492780006

Puni naziv firme: USLUŽNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "AUTO-PERFECT" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "AUTO-PERFECT" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: DAMIR MEMIŠEVIĆ

Djelatnost: G/50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

Adresa: Liješnica
Općina: Maglaj
Telefon:
Fax:
Mobitel: 061/763-427
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: autoperfect@bosnia.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AUTOGAS" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218486620005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AUTOGAS" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "AUTOGAS" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ANA MARIĆ

Djelatnost: G/51.12 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima

Adresa: Štrosmajerova
Općina: Zenica
Telefon: 032/444-800
Fax: 032/444-801
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: info@autogas.ba
Web: www.autogas.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "AUTOMATIC SERVIS" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218271000006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "AUTOMATIC SERVIS" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "AUTOMATIC SERVIS" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: ŠUKRIJA ČAKIĆ

Djelatnost: G/52.63 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica

Adresa: Ind. zona, Ozrakovići
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-600
Fax: 032/730-450
Mobitel: 061/475-444
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: vinex@bih.net.ba
Web: www.automatic.co.ba

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO "B E X" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218350560009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO "B E X" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "B E X" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: HASAN MAMIĆ

Djelatnost: G/51.53.2 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Adresa: Novi Šeher, Tržni centar
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-894
Fax: 032/603-894
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "B.M.M." D.O.O., ZENICA

JIB: 4218126330006

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "B.M.M." D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "B.M.M." D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: NEDŽAD BEGAGIĆ

Djelatnost: G/50.30.2 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/200-670
Fax: 032/200-670
Mobitel: 061/176-174
Oblik organizacije: Društvo jednog lica
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: chkoze@bih.net.ba
Web:

TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "BAJRIĆ" D.O.O., NOVI ŠEHER MAGLAJ

JIB: 4218128620001

Puni naziv firme: TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "BAJRIĆ" D.O.O., NOVI ŠEHER MAGLAJ

Kratki naziv firme: "BAJRIĆ" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: AMIR ISMIČIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Piranska
Općina: Maglaj
Telefon: 032/611-641
Fax: 032/611-641
Mobitel: 061/611-046
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BEDR-BOSNA" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218257430006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BEDR-BOSNA" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "BEDR-BOSNA" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ADNAN SALKANOVIĆ

Djelatnost: G/51.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

Adresa: Zmaja od Bosne
Općina: Zenica
Telefon: 033/650-887
Fax:
Mobitel: 061/130-542
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU "BELLA" D.O.O., USORA

JIB: 4218091360004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU "BELLA" D.O.O., USORA

Kratki naziv firme: "BELLA" D.O.O., USORA

Rukovodilac: ŽELJKO JURIŠIĆ

Djelatnost: G/51.54 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Adresa: Žabljak
Općina: Usora
Telefon: 032/662-055
Fax: 032/662-055
Mobitel: 061/133-055
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE IZ OBLASTI INFORMATIKE "BETA-COMM", D.O.O. VISOKO

JIB: 4218068460000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE IZ OBLASTI INFORMATIKE "BETA-COMM", D.O.O. VISOKO

Kratki naziv firme: "BETA-COMM" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: MIDHAT HODŽIĆ

Djelatnost: G/51.64 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom

Adresa: Ulica IV
Općina: Visoko
Telefon: 032/736-980
Fax: 032/736-980
Mobitel: 061/136-228
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: betacomm@bih.net.ba
Web: www.betacomm.co.ba

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BH-REX" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218451320009

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BH-REX" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "BH-REX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MUNIB HUSEJNAGIĆ

Djelatnost: G/51.52 Trgovina na veliko metalima i rudama metala

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/203-030
Fax: 032/203-031
Mobitel: 061/781-877
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: office@bhrex.com
Web: www.miz.ba/zelezara

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, UVOZ-IZVOZ, "BIASSCO" D.O.O., TEŠANJ(firma prodata Slovencima ..)

JIB: 4218112460004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, UVOZ-IZVOZ, "BIASSCO" D.O.O., TEŠANJ(firma prodata Slovencima ..)

Kratki naziv firme: "BIASSCO" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: MIRSAD ŠKAPUREVIĆ

Djelatnost: G/51.19 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima

Adresa: Krndija
Općina: Tešanj
Telefon: 032/692-630
Fax: 032/692-630
Mobitel: 061/791-717
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: info@biassco.ba
Web: www.biassco.ba

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "BM PROMET" D.O.O., BREZA

JIB: 4218323830002

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "BM PROMET" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "BM PROMET" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: OMER MURATOVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Podžupča
Općina: Breza
Telefon: 032/782-600
Fax: 032/782-600
Mobitel: 061/176-388
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

USLUŽNO, PROIZVODNO, TRGOVAČKO DRUŠTVO "BN-STEP" D.O.O., ZAVIDOVIĆIe-mail: bnstep@hotmail.com bnstep@gmail.com

JIB: 4218173840004

Puni naziv firme: USLUŽNO, PROIZVODNO, TRGOVAČKO DRUŠTVO "BN-STEP" D.O.O., ZAVIDOVIĆIe-mail: bnstep@hotmail.com bnstep@gmail.com

Kratki naziv firme: "BN-STEP" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: NISVET ZAMBAKOVIĆ

Djelatnost: G/50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

Adresa: Donja Lovnica
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/863-627
Fax: 032/878-037
Mobitel: 061/196-509
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: bn-step@bosnia.ba
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO "BODENSEE" D.O.O., DOBOJ JUG, EXPORT-IMPORT

JIB: 4218141210009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO "BODENSEE" D.O.O., DOBOJ JUG, EXPORT-IMPORT

Kratki naziv firme: "BODENSEE" D.O.O., DOBOJ JUG

Rukovodilac: FAHIR MUJAKOVIĆ

Djelatnost: G/52.47 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom

Adresa: Matuzići
Općina: Doboj-Jug
Telefon: 032/692-223
Fax:
Mobitel: 061/153-628
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVAČKO PROIZVODNO USLUŽNO DRUŠTVO "BRKIĆ-PETROL" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218193520006

Puni naziv firme: TRGOVAČKO PROIZVODNO USLUŽNO DRUŠTVO "BRKIĆ-PETROL" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "BRKIĆ-PETROL" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: NEZIR BRKIĆ

Djelatnost: G/50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Adresa: Blatuša
Općina: Zenica
Telefon: 032/441-700
Fax: 032/441-701
Mobitel: 061/132-612
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU-VANJSKU TRGOVINU, ŠPEDICIJU I PROIZVODNJU "BRODEX" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218071760006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU-VANJSKU TRGOVINU, ŠPEDICIJU I PROIZVODNJU "BRODEX" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "BRODEX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MIRKO ŠOKO

Djelatnost: G/51.54 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Adresa: Kranjčevićeva
Općina: Zenica
Telefon: 032/406-750
Fax: 032/246-294
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "BiPa Inženjering" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218060560005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "BiPa Inženjering" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "BiPa Inženjering" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: ISMET BILAJAC

Djelatnost: G/51.18 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.

Adresa: Omladinsko naselje
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/879-209
Fax: 032/879-209
Mobitel: 061/176-520
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: bilajac@bih.net.ba
Web:

TRGOVINSKO PROIZVODNO DRUŠTVO "CHEMOPROM" D.O.O., DOBOJ JUG

JIB: 4218043980009

Puni naziv firme: TRGOVINSKO PROIZVODNO DRUŠTVO "CHEMOPROM" D.O.O., DOBOJ JUG

Kratki naziv firme: "CHEMOPROM" D.O.O., DOBOJ JUG

Rukovodilac: ERUF MUJKIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Matuzići
Općina: Doboj-Jug
Telefon: 032/691-299
Fax: 032/691-299
Mobitel: 061/153-226
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "DADOX" D.O.O., VAREŠ

JIB: 4218066760006

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "DADOX" D.O.O., VAREŠ

Kratki naziv firme: "DADOX" D.O.O., VAREŠ

Rukovodilac: MUSTAFA HAFIZOVIĆ

Djelatnost: G/51.53.2 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Adresa: Industrijska
Općina: Vareš
Telefon: 032/843-116
Fax: 032/843-116
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO "DAMIREX" D.O.O., ZENICA .

JIB: 4218022040006

Puni naziv firme: PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO "DAMIREX" D.O.O., ZENICA .

Kratki naziv firme: "DAMIREX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: AMIR DURMO

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Islambegovića put
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-867
Fax: 032/245-311
Mobitel: 061/152-885
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: damirex@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I SERVIS "DEL-CO" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218210800000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I SERVIS "DEL-CO" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "DEL-CO" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: OMER DELAHMETOVIĆ

Djelatnost: G/50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

Adresa: Sarajevska
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-575
Fax: 032/731-211
Mobitel: 061/141-478
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: delco@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO "DILEMA" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218122850005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO "DILEMA" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "DILEMA" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: EMINA BLITOVIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Kosova
Općina: Maglaj
Telefon: 032/616-404
Fax:
Mobitel: 061/162-336
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "DIVAN" D.O.O., ZENICA("DIVAN" d.o.o. VITEZ, Travnička bb)

JIB: 4218306070002

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "DIVAN" D.O.O., ZENICA("DIVAN" d.o.o. VITEZ, Travnička bb)

Kratki naziv firme: "DIVAN" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SUAD JAŠAREVIĆ

Djelatnost: G/52.44.1 Trgovina na malo namještajem

Adresa: Klopački put
Općina: Zenica
Telefon: 032/420-093
Fax: 032/420-093
Mobitel: 061/143-848
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, SAOBRAĆAJ, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE "DOKSO" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218215600009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, SAOBRAĆAJ, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE "DOKSO" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "DOKSO" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: NIHAD DOKSO

Djelatnost: G/50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Adresa: Donje Moštre
Općina: Visoko
Telefon: 032/741-115
Fax: 032/741-115
Mobitel: 061/137-334
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"DRYDEN" D.O.O., VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA, KAKANJ

JIB: 4218289040005

Puni naziv firme: "DRYDEN" D.O.O., VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA, KAKANJ

Kratki naziv firme: "DRYDEN" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: MUHIDIN IMAMOVIĆ

Djelatnost: G/50.30.1 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

Adresa: 311. Lahke brigade
Općina: Kakanj
Telefon: 032/554-161
Fax: 032/554-161
Mobitel: 061/196-956
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: I-magic@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "DŽANANOVIĆ" D.O.O., ZENICAVlasnik: Salko Džananović, tel.: 032/244-919

JIB: 4218116290006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "DŽANANOVIĆ" D.O.O., ZENICAVlasnik: Salko Džananović, tel.: 032/244-919

Kratki naziv firme: "DŽANANOVIĆ" D.O.O., ZENICA *)

Rukovodilac: ESAD DŽANANOVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Zavnobih-a
Općina: Zenica
Telefon: 032/244-832
Fax: 032/407-525
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: dzananov@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "DŽINO" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218341730007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "DŽINO" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "DŽINO" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: DŽINIĆ SEJAD

Djelatnost: G/50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Adresa: Moševac
Općina: Maglaj
Telefon: 032/613-114
Fax: 032/613-114
Mobitel: 061/781-639
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: dzinodoo@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT "EKI" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218194680007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT "EKI" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "EKI" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: INDIRA HOTIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Safvet bega Bašagića
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/878-300
Fax: 032/878-301
Mobitel: 061/450-940
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: eki_tours@hotmail.com
Web:

TRGOVAČKO DRUŠTVO "EKOR-KOMERC" D.O.O., ZENICAtel.: 032/446-460

JIB: 4218370320004

Puni naziv firme: TRGOVAČKO DRUŠTVO "EKOR-KOMERC" D.O.O., ZENICAtel.: 032/446-460

Kratki naziv firme: "EKOR-KOMERC" D.O.O., ZENICA *)

Rukovodilac: KASIM ORUČ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Vrandučka-Pos. zona Pečuj
Općina: Zenica
Telefon: 032/446-450
Fax: 032/446-440
Mobitel: 061/479-111
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

OPĆA ZADRUGA "EMPE" p.o., ZENICA USLUGE, PROIZVODNJA, TRGOVINA

JIB: 4218471600008

Puni naziv firme: OPĆA ZADRUGA "EMPE" p.o., ZENICA USLUGE, PROIZVODNJA, TRGOVINA

Kratki naziv firme: "EMPE" O.Z., p.o., ZENICA

Rukovodilac: SENAD PAŠIĆ

Djelatnost: G/51.11 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

Adresa: Stjepana Radića
Općina: Zenica
Telefon: 032/407-030
Fax: 032/407-030
Mobitel: 061/847-506
Oblik organizacije: Zadruga
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: empe.ze@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNJA I PROMET "ENO" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218092760006

Puni naziv firme: PROIZVODNJA I PROMET "ENO" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "ENO" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: RABIJA ALIBEGOVIĆ

Djelatnost: G/52.44.1 Trgovina na malo namještajem

Adresa: Bešlagića
Općina: Visoko
Telefon: 032/730-530
Fax: 032/730-531
Mobitel: 061/766-240
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: eno.en@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU "ENSI" EXPORT-IMPORT ZENICA

JIB: 4218107200002

Puni naziv firme: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU "ENSI" EXPORT-IMPORT ZENICA

Kratki naziv firme: "ENSI" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: AJDIN PURIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Maršala Tita
Općina: Zenica
Telefon: 032/407-709
Fax: 032/246-411
Mobitel: 061/138-288
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ensi@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, TRANSPORT I TRGOVINU "EUROAGENT" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218122340007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, TRANSPORT I TRGOVINU "EUROAGENT" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "EUROAGENT" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: ZEHRUDIN KRUŠKO

Djelatnost: G/50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Adresa: Liješnica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-955
Fax: 032/609-050
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: eu.agent@bih.net.ba
Web: http://euroagent.cjb.net/

PROIZVODNO, PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "EUROBEST" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218103470005

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "EUROBEST" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "EUROBEST" D.O.O., KAKANJ *)

Rukovodilac: MLADEN ANDRIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: 311. Lahke brigade
Općina: Kakanj
Telefon: 032/557-240
Fax: 032/553-008
Mobitel: 061/130-259
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: mrki@eurobest.ba
Web: www.eurobest.ba

PROIZVODNO, USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO "EUROPART" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218053190006

Puni naziv firme: PROIZVODNO, USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO "EUROPART" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "EUROPART" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: AMIR BEKTAŠ

Djelatnost: G/50.30.1 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

Adresa: Zmaja od Bosne
Općina: Zenica
Telefon: 032/405-339
Fax: 032/406-255
Mobitel: 061/786-436
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: europart@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "EUROSTAR" D.O.O., BREZA

JIB: 4218160350008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "EUROSTAR" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "EUROSTAR" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: AISA DRINJAK

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: 6. Aprila
Općina: Breza
Telefon: 032/785-088
Fax: 032/789-111
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, INŽENJERING I KONSALTING "EUROTEC" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218078690003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, INŽENJERING I KONSALTING "EUROTEC" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "EUROTEC" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: NAZIFA MUSIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Nikole Tesle
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-377
Fax: 032/245-377
Mobitel: 061/611-110
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: eurotec@bih.net.ba
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET, USLUGE I MARKETING "EXCLUSIVE" ZENICA

JIB: 4218000400009

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET, USLUGE I MARKETING "EXCLUSIVE" ZENICA

Kratki naziv firme: "EXCLUSIVE" D.O.O., ZENICA *)

Rukovodilac: ENISA ČELIKOVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Armije BiH
Općina: Zenica
Telefon: 032/449-350
Fax: 032/449-359
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: exclusiv@bih.net.ba
Web: www.exclusive.ba

DRUŠTVO ZA PROMET, ZASTUPANJE I POSREDOVANJE "EXTRACHEM" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218194500009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET, ZASTUPANJE I POSREDOVANJE "EXTRACHEM" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "EXTRACHEM" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: AZIZ SIVAC

Djelatnost: G/51.12 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima

Adresa: Brce
Općina: Zenica
Telefon: 032/456-462
Fax: 032/456-538
Mobitel: 061/769-360
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA USLUGE I PROMET ROBOM NA VELIKO I MALO - "FITING" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218039100002

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA USLUGE I PROMET ROBOM NA VELIKO I MALO - "FITING" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "FITING" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: BAKIR ŠESTIĆ

Djelatnost: G/51.53.2 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Adresa: Titova
Općina: Zenica
Telefon: 032/240-800
Fax: 032/240-800
Mobitel: 061/261-746
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "GAMA KOMERC" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218337110002

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "GAMA KOMERC" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "GAMA KOMERC" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: VLADIMIR GALIĆ

Djelatnost: G/51.47 Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje

Adresa: Papratnica
Općina: Žepče
Telefon: 032/888-110
Fax: 032/883-116
Mobitel: 061/297-457
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: matogalic@tel.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "GAMA-ELECTRONIC" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218012590008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "GAMA-ELECTRONIC" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "GAMA-ELECTRONIC" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: GORAN PERVAN

Djelatnost: G/52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima

Adresa: Zenički put
Općina: Žepče
Telefon: 032/883-222
Fax: 032/888-130
Mobitel: 063/358-035
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: info@gama-electronic.com
Web: www.gama-electronic.com

DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU, ŠPEDICIJU I UGOSTITELJSTVO "GANJGO-PETROL" D.O.O. MATUZIĆI, DOBOJ JUGtel.: 032/699-271 699-272mob.: 061/156-124 757-252SKD: 50.101

JIB: 4218075750005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU, ŠPEDICIJU I UGOSTITELJSTVO "GANJGO-PETROL" D.O.O. MATUZIĆI, DOBOJ JUGtel.: 032/699-271 699-272mob.: 061/156-124 757-252SKD: 50.101

Kratki naziv firme: "GANJGO-PETROL" D.O.O. MATUZIĆI, DOBOJ JUG *)

Rukovodilac: IZUDIN GANJGO

Djelatnost: G/50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Adresa: Matuzići
Općina: Doboj-Jug
Telefon: 032/699-270
Fax: 032/692-074
Mobitel: 061/152-804
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ganjgo@bih.net.ba
Web:

TRGOVAČKO, USLUŽNO, GRAĐEVINSKO, ZANATSKO, PROIZVODNO, PRIVREDNO DRUŠTVO "GLOBUS-M" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218025650000

Puni naziv firme: TRGOVAČKO, USLUŽNO, GRAĐEVINSKO, ZANATSKO, PROIZVODNO, PRIVREDNO DRUŠTVO "GLOBUS-M" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "GLOBUS-M" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: ZEHRUDIN MUMINOVIĆ

Djelatnost: G/52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Adresa: Zlatnih ljiljana
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/863-257
Fax: 032/863-258
Mobitel: 061/162-264
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: globus.m@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "GRADEKO" D.O.O., VISOKO(tel.:032/731-721 kontakt-osoba: Adnan Ferhatović 061/826-073

JIB: 4218138340007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "GRADEKO" D.O.O., VISOKO(tel.:032/731-721 kontakt-osoba: Adnan Ferhatović 061/826-073

Kratki naziv firme: "GRADEKO" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: SULEJMAN FERHATOVIĆ

Djelatnost: G/50.10.1 Trgovina motornim vozilima na veliko

Adresa: Bakračeva
Općina: Visoko
Telefon: 032/731-720
Fax: 032/735-665
Mobitel: 061/196-630
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: gradeko@bih.net.ba
Web: www.gradeko.com.ba

"HA-ES COMMERCE" DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE, D.O.O., OLOVO

JIB: 4218172010008

Puni naziv firme: "HA-ES COMMERCE" DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE, D.O.O., OLOVO

Kratki naziv firme: "HA-ES COMMERCE" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: SIFET HASANSPAHIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Solun
Općina: Olovo
Telefon: 032/827-003
Fax: 032/827-003
Mobitel: 061/166-356
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKO DRUŠTVO "HAS-KOMERC" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218198910007

Puni naziv firme: TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKO DRUŠTVO "HAS-KOMERC" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "HAS-KOMERC" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: AHMET ODOBAŠIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Ul. Bistua Nuova
Općina: Zenica
Telefon: 032/203-100
Fax: 032/203-100
Mobitel: 061/132-638
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "HEDA" D.O.O., ZENICA(g-đa Derviša Alić 061/160-756)

JIB: 4218264640008

Puni naziv firme: PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "HEDA" D.O.O., ZENICA(g-đa Derviša Alić 061/160-756)

Kratki naziv firme: "HEDA" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: HARUN ALIĆ

Djelatnost: G/52.42 Trgovina na malo odjevnim predmetima

Adresa: Mehmedalije Tarabara
Općina: Zenica
Telefon: 032/403-924
Fax:
Mobitel: 061/806-187
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"HIFA" DRUŠTVO PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218015000007

Puni naziv firme: "HIFA" DRUŠTVO PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "HIFA" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: VENAN HADŽISELIMOVIĆ

Djelatnost: G/51.51 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima

Adresa: Krndija
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-600
Fax: 032/650-401
Mobitel: 061/162-512
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: hifa@bih.net.ba
Web: www.hifa.com.ba

"HM-COMPANY" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218036690003

Puni naziv firme: "HM-COMPANY" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "HM-COMPANY" D.O.O., MAGLAJ *)

Rukovodilac: MEHO ĐOGIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Liješnica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-901
Fax: 032/603-889
Mobitel: 061/153-142
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: hmcompan@bih.net.ba
Web: www.hm-company.com.ba

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE "HRVIĆ-GRADNJA" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218228840009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE "HRVIĆ-GRADNJA" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "HRVIĆ-GRADNJA" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: ELVIR HRVIĆ

Djelatnost: G/52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

Adresa: Vukovo
Općina: Tešanj
Telefon: 032/667-440
Fax: 032/667-440
Mobitel: 061/176-856
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: hrvicco@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO USLUŽNO DRUŠTVO "HUNES" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218001980009

Puni naziv firme: PROIZVODNO USLUŽNO DRUŠTVO "HUNES" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "HUNES" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: NESIB HUSIČIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Golubinja
Općina: Žepče
Telefon: 032/684-394
Fax: 032/684-691
Mobitel: 061/361-189
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: hunes@bih.net.ba
Web:

TRGOVAČKO DRUŠTVO "IMAGE" D.O.O., OLOVO

JIB: 4218102400003

Puni naziv firme: TRGOVAČKO DRUŠTVO "IMAGE" D.O.O., OLOVO

Kratki naziv firme: "IMAGE" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: NIHADA IBRIŠEVIĆ

Djelatnost: G/52.48.1 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima

Adresa: Branilaca
Općina: Olovo
Telefon: 032/825-741
Fax: 032/825-741
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: dale@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU "INTERMERKUR" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218034560005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU "INTERMERKUR" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "INTERMERKUR" D.O.O., ZAVIDOVIĆI *)

Rukovodilac: ORHAN KARAVDIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Maršala Tita
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/877-793
Fax: 032/877-795
Mobitel: 061/166-429
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: imerkur@bih.net.ba
Web: www.intermerkur.com.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET NA VELIKO I MALO "IVEX" D.O.O., USORA

JIB: 4218224930003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET NA VELIKO I MALO "IVEX" D.O.O., USORA

Kratki naziv firme: "IVEX" D.O.O., USORA *)

Rukovodilac: JOSIP ERCEG

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Žabljak
Općina: Usora
Telefon: 032/895-107
Fax: 032/895-041
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ivextrans@yahoo.com
Web:

"JAVOR" DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I ZANATSTVO D.O.O., ZENICA

JIB: 4218069190006

Puni naziv firme: "JAVOR" DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I ZANATSTVO D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "JAVOR" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MIRZA JARIĆ

Djelatnost: G/50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Adresa: Aska Borića
Općina: Zenica
Telefon: 032/402-990
Fax: 032/402-990
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

ZDRAVSTVENA APOTEKARSKA USTANOVA "JELAHPHARM", JELAH-TEŠANJ

JIB: 4218103550009

Puni naziv firme: ZDRAVSTVENA APOTEKARSKA USTANOVA "JELAHPHARM", JELAH-TEŠANJ

Kratki naziv firme: "JELAHPHARM" Z.A.U., TEŠANJ

Rukovodilac: MIRSAD KAZAZ

Djelatnost: G/52.31 Apoteke, izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi

Adresa: Gaziferhat-bega
Općina: Tešanj
Telefon: 032/667-391
Fax: 032/667-390
Mobitel:
Oblik organizacije: Ustanova
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

ŠPEDITERSKO-UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKO-TRANSPORTNO-TURISTIČKO PRIVREDNO DRUŠTVO "JELEČ" EXPORT-IMPORT D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218148730008

Puni naziv firme: ŠPEDITERSKO-UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKO-TRANSPORTNO-TURISTIČKO PRIVREDNO DRUŠTVO "JELEČ" EXPORT-IMPORT D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "JELEČ" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: ZVONKO JUKIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Donje Ravne
Općina: Žepče
Telefon: 032/880-868
Fax: 032/880-469
Mobitel: 063/376-127
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO, TRGOVINSKO I USLUŽNO DRUŠTVO "K.E.F." D.O.O., ZENICA

JIB: 4218098530002

Puni naziv firme: PROIZVODNO, TRGOVINSKO I USLUŽNO DRUŠTVO "K.E.F." D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "K.E.F." D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: KENAN PAŠALIĆ

Djelatnost: G/52.45 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima

Adresa: Londža
Općina: Zenica
Telefon: 032/407-288
Fax: 032/407-288
Mobitel: 061/750-412
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: nejra@miz.ba
Web:

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "KENOPROMET" D.O.O., ZENICAČavalić Jasmina, GSM:063/387-196)

JIB: 4218264210003

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "KENOPROMET" D.O.O., ZENICAČavalić Jasmina, GSM:063/387-196)

Kratki naziv firme: "KENOPROMET" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ZENAIDA HASKIĆ

Djelatnost: G/52.41 Trgovina na malo tekstilom

Adresa: Lukovo polje
Općina: Zenica
Telefon:
Fax:
Mobitel: 061/744-654
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"KOSOVČIĆ KOMERC" D.O.O. ZA PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA, UVOZ-IZVOZ, ŠIJE - TEŠANJ

JIB: 4218012910002

Puni naziv firme: "KOSOVČIĆ KOMERC" D.O.O. ZA PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA, UVOZ-IZVOZ, ŠIJE - TEŠANJ

Kratki naziv firme: "KOSOVČIĆ KOMERC" D.O.O., ŠIJE - TEŠANJ

Rukovodilac: FERIDA KOSOVČIĆ

Djelatnost: G/51.51 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima

Adresa: Šije
Općina: Tešanj
Telefon: 032/694-111
Fax: 032/694-111
Mobitel: 061/152-911
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVAČKO DRUŠTVO "KRAJINA" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218247800000

Puni naziv firme: TRGOVAČKO DRUŠTVO "KRAJINA" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "KRAJINA" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: VERA KULOVIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Fadila Dogdibegovića
Općina: Kakanj
Telefon: 032/554-341
Fax: 032/554-341
Mobitel: 061/703-329
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "KRIN-M.Z." D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218200160002

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "KRIN-M.Z." D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "KRIN-M.Z." D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: ZILHA ALEŠEVIĆ

Djelatnost: G/51.54 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Adresa: Zgošćanska, Lamela-C
Općina: Kakanj
Telefon: 032/557-887
Fax: 032/557-887
Mobitel: 061/104-993
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: krin-mz@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO "LAGUNA" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218161160008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO "LAGUNA" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "LAGUNA" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: PETAR BILIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/243-970
Fax: 032/243-970
Mobitel: 063/354-844
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROMETNO DRUŠTVO "LAŠVA-ČS" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218051730003

Puni naziv firme: PROMETNO DRUŠTVO "LAŠVA-ČS" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "LAŠVA-ČS" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: SULEJMAN ČAGO

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: 311. Lahke brigade
Općina: Kakanj
Telefon:
Fax:
Mobitel: 061/262-062
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "LEVEL'S" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218039440008

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "LEVEL'S" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "LEVEL'S" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SINIŠA SRDIĆ

Djelatnost: G/51.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/440-350
Fax: 032/440-351
Mobitel: 061/133-122
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: levels@bih.net.ba
Web: www.levels-lighting.com

"LIQUIVEX" D.O.O., USORA

JIB: 4218489210002

Puni naziv firme: "LIQUIVEX" D.O.O., USORA

Kratki naziv firme: "LIQUIVEX" D.O.O., USORA

Rukovodilac: ANDREA ARZA

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Žabljak
Općina: Usora
Telefon: 032/893-220
Fax: 032/893-220
Mobitel: 061/152-842
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: liquivex@tel.net.ba
Web:

PROIZVODNO TRGOVINSKO UGOSTITELJSKO I USLUŽNO DRUŠTVO "M I S" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218050250008

Puni naziv firme: PROIZVODNO TRGOVINSKO UGOSTITELJSKO I USLUŽNO DRUŠTVO "M I S" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "M I S" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: EDINA HRNJIĆ

Djelatnost: G/52.43 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima

Adresa: Ilijasa Smajlagića
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-511
Fax: 032/603-894
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MADI" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218043630008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MADI" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "MADI" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: ISHAK JABANDŽIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/653-918
Fax: 032/653-918
Mobitel: 061/876-849
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: madi@madi.ba
Web: www.madi.ba

"MAHIR" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. VISOKO

JIB: 4218087920003

Puni naziv firme: "MAHIR" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE D.O.O. VISOKO

Kratki naziv firme: "MAHIR" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: SALIH OČUZ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Uvorići
Općina: Visoko
Telefon: 032/745-767
Fax: 032/745-840
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MAJA" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218037150002

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MAJA" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "MAJA" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: JASMIN MEŠINOVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: 1. Mart
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-000
Fax: 032/663-324
Mobitel: 061/152-999
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE "MAJA-IMPORT" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218075240007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE "MAJA-IMPORT" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "MAJA-IMPORT" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SEID KADIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Ćire Truhelke
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-868
Fax: 032/245-868
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"MARIĆ-ŽEPČE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ŽEPČE

JIB: 4218028590008

Puni naziv firme: "MARIĆ-ŽEPČE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ŽEPČE

Kratki naziv firme: "MARIĆ-ŽEPČE" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: VINKO MARIĆ

Djelatnost: G/51.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima

Adresa: Donje Ravne
Općina: Žepče
Telefon: 032/881-342
Fax: 032/881-342
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"MARKET-KOMERC" DIONIČKO DRUŠTVO, ZENICApreregistracija na d.d. 1991.g.

JIB: 4218066500004

Puni naziv firme: "MARKET-KOMERC" DIONIČKO DRUŠTVO, ZENICApreregistracija na d.d. 1991.g.

Kratki naziv firme: "MARKET-KOMERC" D.D., ZENICA

Rukovodilac: NUSRET HODŽIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/401-036
Fax: 032/401-040
Mobitel: 061/135-536
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET LIJEKOVIMA I SANITETSKIM MATERIJALOM "MEDIKOFARM" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218021150002

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET LIJEKOVIMA I SANITETSKIM MATERIJALOM "MEDIKOFARM" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "MEDIKOFARM" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: EMIR KOVAČ

Djelatnost: G/51.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Adresa: Blatuša
Općina: Zenica
Telefon: 032/404-072
Fax: 032/404-070
Mobitel: 061/230-579
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: medikofarm@yahoo.com
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE "MEGA-EM" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218187390001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE "MEGA-EM" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "MEGA-EM" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: MUGDIM EFENDIRA

Djelatnost: G/51.53.2 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Adresa: Zanatski centar "Sebilj"
Općina: Visoko
Telefon: 032/738-727
Fax: 032/735-479
Mobitel: 061/139-585
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: mega_em@hotmail.com
Web:

DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU, EXPORT-IMPORT "MEI-LIN" D.O.O., DOBOJ JUG

JIB: 4218333040000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU, EXPORT-IMPORT "MEI-LIN" D.O.O., DOBOJ JUG

Kratki naziv firme: "MEI-LIN" D.O.O., DOBOJ JUG

Rukovodilac: HONG YOULAN

Djelatnost: G/51.47 Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje

Adresa: Karuše
Općina: Doboj-Jug
Telefon: 032/692-602
Fax: 032/692-602
Mobitel: 061/263-780
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"MERIDIJAN" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., ZENICA

JIB: 4218012750005

Puni naziv firme: "MERIDIJAN" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "MERIDIJAN" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: VLADIMIR FRANJIĆ

Djelatnost: G/51.47 Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje

Adresa: Bistua Nuova
Općina: Zenica
Telefon: 032/441-380
Fax: 032/441-381
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: meridijan@meridijan.com
Web: www.meridijan.com

TRGOVINSKO DRUŠTVO "MESIJUM" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218023520001

Puni naziv firme: TRGOVINSKO DRUŠTVO "MESIJUM" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "MESIJUM" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: FAKETA HADŽIIBRAHIMOVIĆ

Djelatnost: G/52.47 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom

Adresa: Dr Džananovića
Općina: Visoko
Telefon: 032/738-025
Fax: 032/738-025
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"MESOPROMET" D.D. DOBOJ, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET MESA, SA P.O.- u toku privatizacija -

JIB: 4218322190000

Puni naziv firme: "MESOPROMET" D.D. DOBOJ, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET MESA, SA P.O.- u toku privatizacija -

Kratki naziv firme: "MESOPROMET" D.D., DOBOJ JUG

Rukovodilac: NAZIF AVDIĆ

Djelatnost: G/51.32 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

Adresa: Matuzići
Općina: Doboj-Jug
Telefon:
Fax:
Mobitel: 061/153-668
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO "MGM FARM" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218227790008

Puni naziv firme: PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO "MGM FARM" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "MGM FARM" D.O.O., KAKANJ *)

Rukovodilac: MENSUR MUŠIJA

Djelatnost: G/51.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Adresa: 311. Lahke brigade
Općina: Kakanj
Telefon: 032/555-271
Fax: 032/557-722
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: mgmfarm@bih.net.ba
Web: www.mgmfarm.ba

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "MINEX" D.O.O., ZENICA(tel.:032/441-392)

JIB: 4218068890004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "MINEX" D.O.O., ZENICA(tel.:032/441-392)

Kratki naziv firme: "MINEX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: IBRAHIM MEŠKIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Marjanovića put
Općina: Zenica
Telefon: 032/441-390
Fax: 032/203-420
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: minex@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MINEXPRINT" D.O.O., ZENICA(tel.: 032/443-962)

JIB: 4218058820008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MINEXPRINT" D.O.O., ZENICA(tel.: 032/443-962)

Kratki naziv firme: "MINEXPRINT" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MIRZA MEŠKIĆ

Djelatnost: DE/21.23 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala

Adresa: Marjanovića put
Općina: Zenica
Telefon: 032/443-960
Fax: 032/443-961
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: stamparija@minexprint.com
Web:

"MUKI" PROIZVODNO, PROMETNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO EXPORT-IMPORT D.O.O., JELAH-TEŠANJ

JIB: 4218030900006

Puni naziv firme: "MUKI" PROIZVODNO, PROMETNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO EXPORT-IMPORT D.O.O., JELAH-TEŠANJ

Kratki naziv firme: "MUKI" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: KENAN AHMIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: H. K. Gradaščevića
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-701
Fax: 032/663-701
Mobitel: 061/782-715
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET GORIVA, DIJELOVA MOTORNIH VOZILA, OSTALE ROBE I GRAĐEVINSKIH RADOVA "NAHONAL GAS" D.O.O., BREZA

JIB: 4218113350008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET GORIVA, DIJELOVA MOTORNIH VOZILA, OSTALE ROBE I GRAĐEVINSKIH RADOVA "NAHONAL GAS" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "NAHONAL GAS" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: ĆAMIL NAHIĆ

Djelatnost: G/50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Adresa: Salke Bešlagića
Općina: Breza
Telefon: 032/784-214
Fax: 032/784-214
Mobitel: 061/177-646
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU "NELT" D.O.O., DOBOJ JUG

JIB: 4218148140006

Puni naziv firme: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU "NELT" D.O.O., DOBOJ JUG

Kratki naziv firme: "NELT" D.O.O., DOBOJ JUG

Rukovodilac: NERMIN PLANIĆ

Djelatnost: G/51.54 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Adresa: Karuše
Općina: Doboj-Jug
Telefon: 032/691-551
Fax: 032/699-121
Mobitel: 061/776-784
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: nelt@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO, PROMETNO I SAOBRAĆAJNO DRUŠTVO "NERKEN" MAGLAJ, D.O.O.

JIB: 4218293820007

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO I SAOBRAĆAJNO DRUŠTVO "NERKEN" MAGLAJ, D.O.O.

Kratki naziv firme: "NERKEN" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: SALIM DŽONLIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Sulejmana Omerovića
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-289
Fax: 032/603-289
Mobitel: 061/400-901
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVINSKO DRUŠTVO "NOVA TRGOVINA-S" D.O.O. KAKANJ

JIB: 4218019680002

Puni naziv firme: TRGOVINSKO DRUŠTVO "NOVA TRGOVINA-S" D.O.O. KAKANJ

Kratki naziv firme: "NOVA TRGOVINA-S" D.O.O., KAKANJ *)

Rukovodilac: SEJAD ZAIMOVIĆ

Djelatnost: G/51.21 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom

Adresa: 311. Lahke brigade
Općina: Kakanj
Telefon: 032/554-076
Fax: 032/554-520
Mobitel: 061/177-258
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: nova-trg@bih.net.ba
Web:

"NUHANOVIĆ" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, BREZA

JIB: 4218184020009

Puni naziv firme: "NUHANOVIĆ" D.O.O. ZA PROMET I USLUGE, BREZA

Kratki naziv firme: "NUHANOVIĆ" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: MURIS NUHANOVIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Šehidska
Općina: Breza
Telefon: 032/783-991
Fax: 032/783-991
Mobitel: 061/108-530
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"OBNOVA" D.O.O. JELAH, DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU, TEŠANJ

JIB: 4218148810001

Puni naziv firme: "OBNOVA" D.O.O. JELAH, DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU, TEŠANJ

Kratki naziv firme: "OBNOVA" D.O.O., JELAH-TEŠANJ

Rukovodilac: MUSTAFA BEŠLAGIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Jelah
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-016
Fax: 032/667-120
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: obnova@bih.net.ba
Web: www.obnovajelah.com.ba

TRGOVAČKO-USLUŽNO PRIVREDNO DRUŠTVO "OŠMIKA" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218123740009

Puni naziv firme: TRGOVAČKO-USLUŽNO PRIVREDNO DRUŠTVO "OŠMIKA" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "OŠMIKA" D.O.O., ZAVIDOVIĆI *)

Rukovodilac: IBRAHIM BOŠNJAKOVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Zlatnih ljiljana
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/877-006
Fax: 032/863-132
Mobitel: 061/189-947
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "PAKISTANSKA KUĆA" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218345300007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "PAKISTANSKA KUĆA" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "PAKISTANSKA KUĆA" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: SULTAN A.M. REHMAN

Djelatnost: G/52.44.1 Trgovina na malo namještajem

Adresa: Branilaca - Podvarda
Općina: Kakanj
Telefon: 032/558-829
Fax: 032/558-829
Mobitel: 061/130-635
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVAČKO-PROIZVODNO I USLUŽNO DRUŠTVO "PERO" ZENICA D.O.O. (Tel..: dir. 402-098)

JIB: 4218026030005

Puni naziv firme: TRGOVAČKO-PROIZVODNO I USLUŽNO DRUŠTVO "PERO" ZENICA D.O.O. (Tel..: dir. 402-098)

Kratki naziv firme: "PERO" ZENICA D.O.O. *)

Rukovodilac: MLADEN PERIĆ

Djelatnost: G/51.53.2 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

Adresa: Zmaja od Bosne
Općina: Zenica
Telefon: 032/241-860
Fax: 032/241-859
Mobitel: 061/787-813
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: pero@bih.net.ba
Web: www.pero.com.ba

TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "PLIN-PROMET" D.O.O., ZENICA(tel.:032/403-475 gsm: 061/750-394 kontakt: Enesa Kovačić)

JIB: 4218225400008

Puni naziv firme: TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "PLIN-PROMET" D.O.O., ZENICA(tel.:032/403-475 gsm: 061/750-394 kontakt: Enesa Kovačić)

Kratki naziv firme: "PLIN-PROMET" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ESAD KOVAČIĆ

Djelatnost: G/50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

Adresa: Bulevar Kulina Bana
Općina: Zenica
Telefon: 032/241-427
Fax: 032/241-427
Mobitel: 063/803-282
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "PRIMUS-S" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218144660005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "PRIMUS-S" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "PRIMUS-S" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: SAFET GORALIJA

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: 311. Lahke brigade
Općina: Kakanj
Telefon: 032/554-440
Fax: 032/555-440
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: primus-s@bih.net.ba
Web:

"PROFI TEX" D.O.O. PROIZVODNJA, PROMET I USLUGE, VAREŠ

JIB: 4218111220000

Puni naziv firme: "PROFI TEX" D.O.O. PROIZVODNJA, PROMET I USLUGE, VAREŠ

Kratki naziv firme: "PROFI TEX" D.O.O., VAREŠ

Rukovodilac: SAFET REDŽEPAGIĆ

Djelatnost: G/51.41 Trgovina na veliko tekstilom

Adresa: Zvijezda
Općina: Vareš
Telefon: 032/843-083
Fax: 032/843-094
Mobitel: 061/134-212
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: profitex@yahoo.com
Web:

TRGOVAČKO DRUŠTVO "PROGRES" ZENICA DIONIČKO DRUŠTVO

JIB: 4218047200008

Puni naziv firme: TRGOVAČKO DRUŠTVO "PROGRES" ZENICA DIONIČKO DRUŠTVO

Kratki naziv firme: "PROGRES" D.D., ZENICA

Rukovodilac: VIKTORIJA ČUPOVIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Huseina Kulenovića
Općina: Zenica
Telefon: 032/406-499
Fax: 032/406-370
Mobitel: 061/892-010
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU "PROMEX-ORIOLIK" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218009960007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU "PROMEX-ORIOLIK" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "PROMEX-ORIOLIK" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ELDAR AHMETSPAHIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Londža
Općina: Zenica
Telefon: 032/243-531
Fax: 032/406-369
Mobitel: 061/140-187
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RAD-KOMERC" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218146360009

Puni naziv firme: TRGOVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "RAD-KOMERC" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "RAD-KOMERC" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ZEMKA HODŽIĆ/TOMIĆ

Djelatnost: G/52.47 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom

Adresa: Branilaca Bosne
Općina: Zenica
Telefon: 032/244-126
Fax: 032/244-126
Mobitel: 061/159-812
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DOMAĆA I MEĐUNARODNA TRGOVINA "RMK PROMET" D.D., ZENICA

JIB: 4218055990000

Puni naziv firme: DOMAĆA I MEĐUNARODNA TRGOVINA "RMK PROMET" D.D., ZENICA

Kratki naziv firme: "RMK PROMET" D.D., ZENICA

Rukovodilac: MUHAMED BEGIĆ

Djelatnost: G/51.54 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Adresa: Kučukovići
Općina: Zenica
Telefon: 032/401-257
Fax: 032/244-135
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: rmkprom@bih.net.ba
Web: www.rmkpromet.ba

"SABE-KOMERC" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O., ZENICA

JIB: 4218225230005

Puni naziv firme: "SABE-KOMERC" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "SABE-KOMERC" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SAHIB HUSEINSPAHIĆ

Djelatnost: G/50.10.2 Trgovina motornim vozilima na malo

Adresa: A. A. Borića
Općina: Zenica
Telefon: 032/244-086
Fax: 032/243-257
Mobitel: 061/102-816
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: sabe@bih.net.ba
Web: www.sabekomerc.com.ba

TRGOVINSKO DRUŠTVO "SAMAK" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218127140006

Puni naziv firme: TRGOVINSKO DRUŠTVO "SAMAK" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "SAMAK" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MUNIB MUSLIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Crkvice
Općina: Zenica
Telefon: 032/403-255
Fax: 032/403-255
Mobitel: 061/416-617
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET PROIZVODNJU I USLUGE "SHOT" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218126090005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET PROIZVODNJU I USLUGE "SHOT" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "SHOT" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: KEMAL KLJUČANIN

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Adolfa Goldbergera
Općina: Zenica
Telefon: 032/440-320
Fax: 032/247-777
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: shot@bih.net.ba
Web: www.shot.com.ba

DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE "SJAJ" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218122000001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE "SJAJ" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "SJAJ" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: MUJO KAMARIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Peta ulica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/609-430
Fax: 032/609-431
Mobitel: 061/162-449
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "SMAKA-KOMERC" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218344910006

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "SMAKA-KOMERC" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "SMAKA-KOMERC" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: FARUK I SABINA SMAKA

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Dumanac
Općina: Kakanj
Telefon: 032/774-155
Fax: 032/774-155
Mobitel: 061/772-060
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: smaka.m@bih.net.ba
Web:

DIONIČKO DRUŠTVO "SNAGA", VAREŠ

JIB: 4218292000006

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO "SNAGA", VAREŠ

Kratki naziv firme: "SNAGA" D.D, VAREŠ

Rukovodilac: SALIH HRVAT

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Put mira
Općina: Vareš
Telefon: 032/843-006
Fax: 032/843-006
Mobitel: 061/454-638
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "SRDA-COMMERC" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218034210004

Puni naziv firme: PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "SRDA-COMMERC" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "SRDA-COMMERC" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: GORAN LUČIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/405-787
Fax: 032/246-532
Mobitel: 061/141-421
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "SRMA" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218106490007

Puni naziv firme: PROIZVODNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "SRMA" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "SRMA" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: BESIMA BAHTIJAREVIĆ-HRNJĆ

Djelatnost: G/51.47 Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje

Adresa: Ilijasa Smajlagića
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-756
Fax: 032/603-894
Mobitel: 061/146-701
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU "STANEX" D.O.O., ZENICA(tel.:032/444-041 051 061 060)

JIB: 4218007670001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU "STANEX" D.O.O., ZENICA(tel.:032/444-041 051 061 060)

Kratki naziv firme: "STANEX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: EMIL BRNIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Kralja Tvrtka I
Općina: Zenica
Telefon: 032/444-040
Fax: 032/440-050
Mobitel: 061/137-303
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: stanex@bih.net.ba
Web:

TRGOVAČKO, PROMETNO, GRAĐEVINSKO DRUŠTVO "SUPERMARKET" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218073030005

Puni naziv firme: TRGOVAČKO, PROMETNO, GRAĐEVINSKO DRUŠTVO "SUPERMARKET" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "SUPERMARKET" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: AMIR BEČIROVIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Viteška
Općina: Maglaj
Telefon: 032/606-044
Fax: 032/606-044
Mobitel: 061/153-072
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA USLUGE TRGOVINU I PROIZVODNJU "TALIĆ KOMERC" D.O.O.,ZENICA

JIB: 4218057180005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA USLUGE TRGOVINU I PROIZVODNJU "TALIĆ KOMERC" D.O.O.,ZENICA

Kratki naziv firme: "TALIĆ KOMERC" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: TARIK TALIĆ

Djelatnost: G/50.10.1 Trgovina motornim vozilima na veliko

Adresa: Pehare
Općina: Zenica
Telefon: 032/446-000
Fax: 032/446-004
Mobitel: 061/130-885
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: talcar@bih.net.ba
Web: www.talcar.com.ba

DRUŠTVO ZA PROMET, PREVOZ EXPORT-IMPORT "TEHNO-EXPORT" D.O.O., SIVŠA-USORA

JIB: 4218142530007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET, PREVOZ EXPORT-IMPORT "TEHNO-EXPORT" D.O.O., SIVŠA-USORA

Kratki naziv firme: "TEHNO-EXPORT" D.O.O., SIVŠA-USORA

Rukovodilac: NENAD JULARIĆ

Djelatnost: G/50.10.1 Trgovina motornim vozilima na veliko

Adresa: Sivša
Općina: Usora
Telefon: 032/893-278
Fax: 032/691-633
Mobitel: 063/364-769
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web: www.tehno-export.com

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "TELECONSULT INT." D.O.O., ZENICA

JIB: 4218223960006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE "TELECONSULT INT." D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "TELECONSULT INT." D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: AZAR BEKTAŠ

Djelatnost: G/51.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima

Adresa: Zavnobih-a (PC AG-METAL)
Općina: Zenica
Telefon: 032/441-950
Fax: 032/441-952
Mobitel: 061/133-054
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: telcon@bih.net.ba
Web: www.teleconsult.ba

"TIPING" DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING POSLOVE I TRGOVINU, D.O.O., ZENICA(Vlasnik firme: RUSVET GORALIJA, GSM:061/132-604)

JIB: 4218084820008

Puni naziv firme: "TIPING" DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING POSLOVE I TRGOVINU, D.O.O., ZENICA(Vlasnik firme: RUSVET GORALIJA, GSM:061/132-604)

Kratki naziv firme: "TIPING" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MUGDIM GRCIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Zmaja od Bosne
Općina: Zenica
Telefon: 032/244-282
Fax: 032/244-284
Mobitel: 061/132-604
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVAČKO DRUŠTVO "TIRON" D.O.O. KAKANJ(Motel "TIRON" Kakanj)

JIB: 4218096910002

Puni naziv firme: TRGOVAČKO DRUŠTVO "TIRON" D.O.O. KAKANJ(Motel "TIRON" Kakanj)

Kratki naziv firme: "TIRON" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: NERMIN TIRO

Djelatnost: G/51.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

Adresa: 311. Lahke brigade
Općina: Kakanj
Telefon: 032/557-280
Fax: 032/557-281
Mobitel: 061/162-111
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: motel.tiron@bih.net.ba
Web: www.motel.tiron.ba

TRGOVINSKO PROMETNO DRUŠTVO "TOP-SPORT" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218129350008

Puni naziv firme: TRGOVINSKO PROMETNO DRUŠTVO "TOP-SPORT" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "TOP-SPORT" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: NUSRET IMAMOVIĆ

Djelatnost: G/52.48.7 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama

Adresa: Zgošćanska
Općina: Kakanj
Telefon: 032/555-155
Fax:
Mobitel: 061/134-604
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVINA EXPORT-IMPORT "TREND M" D.O.O., OLOVO

JIB: 4218170660005

Puni naziv firme: TRGOVINA EXPORT-IMPORT "TREND M" D.O.O., OLOVO

Kratki naziv firme: "TREND M" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: AUGUST MATIČEVIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Careva ćuprija
Općina: Olovo
Telefon: 032/821-121
Fax:
Mobitel: 061/892-121
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: irena_maticevic@net.hr
Web:

"TRGO COOP" PROIZVODNO TRGOVINSKO USLUŽNO DRUŠTVO RADUŠA D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218136210009

Puni naziv firme: "TRGO COOP" PROIZVODNO TRGOVINSKO USLUŽNO DRUŠTVO RADUŠA D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "TRGO COOP" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: SAMIR HOJKURIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Raduša
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-148
Fax: 032/650-148
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "TRGOMARKET" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218182910007

Puni naziv firme: TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "TRGOMARKET" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "TRGOMARKET" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ADNAN MURATOVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/442-250
Fax: 032/444-333
Mobitel: 061/140-188
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: trgom@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO "TRIEN" D.O.O. TEŠANJ

JIB: 4218114240001

Puni naziv firme: DRUŠTVO "TRIEN" D.O.O. TEŠANJ

Kratki naziv firme: "TRIEN" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: SANEL ŠKAPUREVIĆ

Djelatnost: G/51.41 Trgovina na veliko tekstilom

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-613
Fax: 032/650-613
Mobitel: 061/180-344
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: trien@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "UNIPEK" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218117340007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "UNIPEK" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "UNIPEK" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: NIHAD SALČINOVIĆ

Djelatnost: G/51.19 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/421-199
Fax: 032/421-199
Mobitel: 061/138-360
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"UNIVERZUM" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA, D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218033080000

Puni naziv firme: "UNIVERZUM" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET PROIZVODA I USLUGA, D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "UNIVERZUM" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: AHMET ČABRIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Trg Gazihusrev bega
Općina: Tešanj
Telefon:
Fax: 053/228-995
Mobitel: 061/153-423
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

SAOBRAĆAJNO DRUŠTVO "UNO" D.O.O. EXPORT-IMPORT, TEŠANJ

JIB: 4218073890004

Puni naziv firme: SAOBRAĆAJNO DRUŠTVO "UNO" D.O.O. EXPORT-IMPORT, TEŠANJ

Kratki naziv firme: "UNO" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: IZUDIN TURKEŠ

Djelatnost: G/50.10.2 Trgovina motornim vozilima na malo

Adresa: Raduša
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-713
Fax: 032/656-051
Mobitel: 061/134-307
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: uno@bih.net.ba
Web: wwww.uno-tesanj.com

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA "VAL BH" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218074430007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA "VAL BH" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "VAL BH" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: DŽANAN BRKIĆ

Djelatnost: G/51.12 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima

Adresa: Jelah
Općina: Tešanj
Telefon: 032/664-383
Fax: 032/664-383
Mobitel: 061/798-964
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: valbh@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I VANJSKU TRGOVINU "VEJZPROM-INEX" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218175540008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I VANJSKU TRGOVINU "VEJZPROM-INEX" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "VEJZPROM-INEX" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: HAJRUDIN VEJZAGIĆ

Djelatnost: G/51.47 Trgovina na veliko ostalim proizvodima široke potrošnje

Adresa: Zavnobih-a, Brist
Općina: Zenica
Telefon: 032/240-992
Fax: 032/240-992
Mobitel: 061/177-350
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: vejzprom@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "VEKI-COMMERCE" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218019250008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "VEKI-COMMERCE" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "VEKI-COMMERCE" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MIRSAD RAHMANOVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Zmaja od Bosne
Općina: Zenica
Telefon: 032/414-931
Fax: 032/414-931
Mobitel: 061/131-985
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: vekicom@bih.net.ba
Web: www.mapabih.com/zenica

DIONIČKO DRUŠTVO "VELEPROMET-DC", VISOKO

JIB: 4218195730008

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO "VELEPROMET-DC", VISOKO

Kratki naziv firme: "VELEPROMET-DC" D.D., VISOKO

Rukovodilac: MUHAMED OMERBEGOVIĆ

Djelatnost: G/51.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima

Adresa: Ozrakovići
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-876
Fax: 032/738-321
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DIONIČKO DURŠTVO "VELEPROMET-ZENICA" ZENICAtel.:032/407-760(izdvajanje iz Velepromet-a Visoko 1953., zatim prereg. 1978., dd od 2003.)

JIB: 4218225580006

Puni naziv firme: DIONIČKO DURŠTVO "VELEPROMET-ZENICA" ZENICAtel.:032/407-760(izdvajanje iz Velepromet-a Visoko 1953., zatim prereg. 1978., dd od 2003.)

Kratki naziv firme: "VELEPROMET-ZENICA" D.D., ZENICA

Rukovodilac: EKREM MUJČINOVIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Stara Čaršija
Općina: Zenica
Telefon: 032/246-489
Fax: 032/243-896
Mobitel: 061/156-127
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: velepromet_zenica@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE "VINEX" D.O.O., VISOKO, EXPORT-IMPORT

JIB: 4218270960006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE "VINEX" D.O.O., VISOKO, EXPORT-IMPORT

Kratki naziv firme: "VINEX" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: EMINA ČAKIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Ind. zona, Ozrakovići
Općina: Visoko
Telefon: 032/737-600
Fax: 032/730-450
Mobitel: 061/196-777
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: vinex@bih.net.ba
Web: www.vinex.co.ba

PROIZVODNJA, TRGOVINA, EXPORT-IMPORT I USLUGE "VIVA" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218095940005

Puni naziv firme: PROIZVODNJA, TRGOVINA, EXPORT-IMPORT I USLUGE "VIVA" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "VIVA" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: MURISA KOVAČEVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Potok
Općina: Zenica
Telefon: 032/440-450
Fax: 032/440-451
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: viva@bih.net.ba
Web: www.vivaldi.ba

PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO "VIZEN" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218065790009

Puni naziv firme: PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO "VIZEN" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "VIZEN" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ALMA OMERČIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/462-675
Fax: 032/462-191
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"VODOMONT" D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, USORA

JIB: 4218180460004

Puni naziv firme: "VODOMONT" D.O.O. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, USORA

Kratki naziv firme: "VODOMONT" D.O.O., USORA *)

Rukovodilac: DRAGO KATIĆ

Djelatnost: G/52.63 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica

Adresa: Žabljak
Općina: Usora
Telefon: 032/893-900
Fax: 032/895-208
Mobitel: 063/333-697
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: vodomont@tel.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROMET LIJEKOVIMA I SANITETSKIM MATERIJALOM "ZEFARM" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218025060008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET LIJEKOVIMA I SANITETSKIM MATERIJALOM "ZEFARM" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ZEFARM" D.O.O., ZENICA *)

Rukovodilac: ISMET ŠAĆIROVIĆ

Djelatnost: G/51.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/408-807
Fax: 032/440-102
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: zefze@bih.net.ba
Web:

PROMETNO DRUŠTVO "ZENELA-TREID" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218017980009

Puni naziv firme: PROMETNO DRUŠTVO "ZENELA-TREID" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ZENELA-TREID" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ZORAN STAPIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-231
Fax: 032/245-231
Mobitel: 063/387-153
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: minana@bih.net.ba
Web:

PRIVATNA ZDRAVSTVENA APOTEKARSKA USTANOVA "ZENI-LIJEK" ZENICA

JIB: 4218052460000

Puni naziv firme: PRIVATNA ZDRAVSTVENA APOTEKARSKA USTANOVA "ZENI-LIJEK" ZENICA

Kratki naziv firme: "ZENI-LIJEK" A.U., ZENICA

Rukovodilac: SNJEŽANA JONJIĆ

Djelatnost: G/52.31 Apoteke, izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi

Adresa: Travnička cesta
Općina: Zenica
Telefon: 032/461-091
Fax: 032/461-094
Mobitel: 061/105-020
Oblik organizacije: Ustanova
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "ZETRA" ZENICA

JIB: 4218069860001

Puni naziv firme: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "ZETRA" ZENICA

Kratki naziv firme: "ZETRA" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SADIJA LIČINA

Djelatnost: G/51.21 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom

Adresa: Aska Borića
Općina: Zenica
Telefon: 032/402-990
Fax: 032/402-990
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO, TRANSPORTNO I TRGOVINSKO DRUŠTVO "ZOVKO OIL" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218340090004

Puni naziv firme: PROIZVODNO, TRANSPORTNO I TRGOVINSKO DRUŠTVO "ZOVKO OIL" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "ZOVKO OIL" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: ANTO BUDIMIR

Djelatnost: G/51.51 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima

Adresa: Goliješnica
Općina: Žepče
Telefon: 032/898-111
Fax: 032/897-801
Mobitel: 061/162-506
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: zepce@zovko.com
Web: www.zovko.com

PROIZVODNO, TRGOVINSKO I TRANSPORTNO DRUŠTVO "ZOVKO" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218018870002

Puni naziv firme: PROIZVODNO, TRGOVINSKO I TRANSPORTNO DRUŠTVO "ZOVKO" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "ZOVKO" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: KASIM REDŽIĆ

Djelatnost: G/51.51 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima

Adresa: Ljeskovica
Općina: Žepče
Telefon: 032/896-111
Fax: 032/897-801
Mobitel: 061/788-118
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: zepce@zovko.com
Web: www.zovko.com

"ZUteks" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU-PROMET I USLUGE, D.O.O. TEŠANJ

JIB: 4218040450000

Puni naziv firme: "ZUteks" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU-PROMET I USLUGE, D.O.O. TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ZUTEKS" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: SENAD/NERMIN SUBAŠIĆ

Djelatnost: G/51.41 Trgovina na veliko tekstilom

Adresa: Rosulje
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-109
Fax: 032/663-109
Mobitel: 061/142-707
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: zuteks@bih.net.ba
Web: www.zuteks.com.ba

PROMETNO DRUŠTVO "ČAGO KOMERC" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218385780001

Puni naziv firme: PROMETNO DRUŠTVO "ČAGO KOMERC" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ČAGO KOMERC" D.O.O., ZENICA *)

Rukovodilac: SMAIL MUJČINOVIĆ

Djelatnost: G/51.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

Adresa: Fra Grge Martića
Općina: Zenica
Telefon: 032/405-369
Fax: 032/405-369
Mobitel: 061/131-765
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ŠABIĆ-KOMERC" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218059710001

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ŠABIĆ-KOMERC" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "ŠABIĆ-KOMERC" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: SANELA ŠABIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Zlatnih ljiljana
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/864-100
Fax: 032/864-100
Mobitel: 061/788-964
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMENTO DRUŠTVO "ŠAJKOVIĆ" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218284750004

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMENTO DRUŠTVO "ŠAJKOVIĆ" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "ŠAJKOVIĆ" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: HALIM ŠAJKOVIĆ

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: 311. Lahke brigade
Općina: Kakanj
Telefon: 032/554-451
Fax: 032/554-451
Mobitel: 061/153-176
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

JAVNO PREDUZEĆE "NOVA TRGOVINA" D.D., ŽEPČE

JIB: 2029626700000

Puni naziv firme: JAVNO PREDUZEĆE "NOVA TRGOVINA" D.D., ŽEPČE

Kratki naziv firme: JP "NOVA TRGOVINA" D.D., ŽEPČE

Rukovodilac: AMIR SAČAK

Djelatnost: G/51.70 Ostala trgovina na veliko

Adresa: Ulica prva
Općina: Žepče
Telefon: 032/880-590
Fax: 032/881-299
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

JAVNA USTANOVA APOTEKA "ZDRAVLJE" , ZENICA

JIB: 4218106140006

Puni naziv firme: JAVNA USTANOVA APOTEKA "ZDRAVLJE" , ZENICA

Kratki naziv firme: JU- APOTEKA "ZDRAVLJE", ZENICA

Rukovodilac: MR.PH. NIZAMA VAREŠLIJA

Djelatnost: G/52.31 Apoteke, izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi

Adresa: Crkvice Anex B
Općina: Zenica
Telefon: 032/403-213
Fax: 032/403-213
Mobitel:
Oblik organizacije: Javna ustanova
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: zeapot@bih.net.ba
Web:

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA "ELEKTROMEHANIKA" BREZA

JIB: 4318512890002

Puni naziv firme: SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA "ELEKTROMEHANIKA" BREZA

Kratki naziv firme: SZR "ELEKTROMEHANIKA", BREZA

Rukovodilac: NURUDIN KADIĆ

Djelatnost: G/52.72 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu

Adresa: 29. April
Općina: Breza
Telefon: 032/784-143
Fax: 032/784-143
Mobitel: 061/838-970
Oblik organizacije: Radnja
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: edinkadic14@hotmail.com
Web:

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I TRGOVINU NA VELIKO I MALO "RUDAR" D.D., KAKANJ

JIB: 4218103980003

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I TRGOVINU NA VELIKO I MALO "RUDAR" D.D., KAKANJ

Kratki naziv firme: TD "RUDAR" D.D., KAKANJ

Rukovodilac: IBRAHIM PEHILJAGIĆ

Djelatnost: G/52.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Adresa: Zgošćanska
Općina: Kakanj
Telefon:
Fax: 032/553-669
Mobitel: 061/153-420
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "PHARM", ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218238720001

Puni naziv firme: ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "PHARM", ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: ZU- APOTEKA "PHARM", ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: IZETA MEŠIĆ

Djelatnost: G/52.31 Apoteke, izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi

Adresa: Naselje Stadion Lamela
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/878-273
Fax: 032/878-273
Mobitel:
Oblik organizacije: Ustanova
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽELJEZARA "ZENICA" ZENICA

JIB: 4218009370005

Puni naziv firme: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽELJEZARA "ZENICA" ZENICA

Kratki naziv firme: ŽELJEZARA "ZENICA" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SAFET BERBIĆ

Djelatnost: G/51.54 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje

Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I
Općina: Zenica
Telefon: 032/242-222
Fax: 032/243-112
Mobitel: 061/141-471
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: zelezara@miz.ba
Web: www.miz.ba/zelezara