site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTE "GRIJANJE" ZENICA SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU

JIB: 4218065010003

Puni naziv firme: JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTE "GRIJANJE" ZENICA SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU

Kratki naziv firme: "GRIJANJE" J.P., ZENICA, P.O.

Rukovodilac: NEDŽAD ŠEČIĆ

Djelatnost: E/40.30 Snabdjevanje parom i toplom vodom

Adresa: Bilmišće
Općina: Zenica
Telefon: 032/401-675
Fax: 032/286-734
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" ŽEPČE, P.O.

JIB: 4218263750004

Puni naziv firme: KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" ŽEPČE, P.O.

Kratki naziv firme: "KOMUNALAC" K.P., ŽEPČE

Rukovodilac: JOZO DUNĐER

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Željeznička
Općina: Žepče
Telefon: 032/880-127
Fax: 032/880-127
Mobitel:
Oblik organizacije: Državno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: jozodundjer@tel.net.ba
Web:

KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD" TEŠANJ

JIB: 4218317600003

Puni naziv firme: KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD" TEŠANJ

Kratki naziv firme: "RAD" K.P., TEŠANJ

Rukovodilac: IBRAHIM ŠKAPUREVIĆ

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Patriotske lige
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-566
Fax: 032/650-428
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: kprad@bih.net.ba
Web: www.rad-tesanj.ba

"TOPLANA" D.D. TEŠANJ, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET TOPLOTNE ENERGIJE

JIB: 4218189680007

Puni naziv firme: "TOPLANA" D.D. TEŠANJ, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET TOPLOTNE ENERGIJE

Kratki naziv firme: "TOPLANA" D.D., TEŠANJ

Rukovodilac: SEJDO PLANČIĆ

Djelatnost: E/40.30 Snabdjevanje parom i toplom vodom

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-508
Fax: 032/650-826
Mobitel: 061/153-463
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email: toplana@bih.net.ba
Web:

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "USORA" D.O.O., SIVŠA-USORA

JIB: 4218244020003

Puni naziv firme: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "USORA" D.O.O., SIVŠA-USORA

Kratki naziv firme: "USORA" J.K.P., SIVŠA-USORA

Rukovodilac: SLOBODAN KRAJINA

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Sivša
Općina: Usora
Telefon: 032/893-889
Fax: 032/893-889
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: jkp-usora@tel.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA GASIFIKACIJU, DISTRIBUCIJU I PROMET GASA I OPREME "VISOKOGAS" D.O.O., VISOKO(tel.: 032/738-966 direktor)

JIB: 4218105680007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA GASIFIKACIJU, DISTRIBUCIJU I PROMET GASA I OPREME "VISOKOGAS" D.O.O., VISOKO(tel.: 032/738-966 direktor)

Kratki naziv firme: "VISOKOGAS" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: HAJRUDIN HANDŽIĆ

Djelatnost: E/40.20 Proizvodnja gasa, distribucija gasovitih goriva cjevovodnom mrežom

Adresa: Naselje LUKE II
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-299
Fax: 032/735-299
Mobitel: 061/795-898
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: visgas@bih.net.ba
Web:

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RADNIK" ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218260220004

Puni naziv firme: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RADNIK" ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: JKP "RADNIK" , ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: ZIJAD DŽAFEROVIĆ

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Podubravlje
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/870-441
Fax: 032/870-441
Mobitel: 061/479-065
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: kpradnik@bih.net.ba
Web:

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VIS" D.O.O., DOBOJ JUG

JIB: 4218046060008

Puni naziv firme: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VIS" D.O.O., DOBOJ JUG

Kratki naziv firme: JKP "VIS" D.O.O., DOBOJ JUG

Rukovodilac: FARUK HERCEG

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Matuzići
Općina: Doboj-Jug
Telefon: 032/691-423
Fax: 032/691-423
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE D.O.O., VAREŠ

JIB: 4218084230006

Puni naziv firme: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE D.O.O., VAREŠ

Kratki naziv firme: JKP D.O.O., VAREŠ

Rukovodilac: ZAFER KAMENJAŠ, v.d.

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Put mira
Općina: Vareš
Telefon: 032/843-054
Fax: 032/843-033
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: jkpvares@bih.net.ba
Web:

JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D. SARAJEVO - PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA

JIB: 4200225150480

Puni naziv firme: JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D. SARAJEVO - PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA

Kratki naziv firme: JP "ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D.- PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA", ZENICA

Rukovodilac: BESIM HALILOVIĆ

Djelatnost: E/40.10 Proizvodnja i distribucija električne energije

Adresa: Safvet bega Bašagića
Općina: Zenica
Telefon: 032/449-603
Fax: 032/449-604
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: a.talic@elektroprivreda.ba
Web: www.elektroprivreda.ba

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "GRIJANJE" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218172870007

Puni naziv firme: JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "GRIJANJE" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: JP "GRIJANJE" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: KASIM ALAJBEGOVIĆ

Djelatnost: E/40.30 Snabdjevanje parom i toplom vodom

Adresa: Zgošćanska
Općina: Kakanj
Telefon: 032/554-838
Fax: 032/554-937
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: info@grijanje.co.ba
Web: www.grijanje.co.ba

JAVNO PREDUZEĆE "VODOKOM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KAKANJ

JIB: 4218523410008

Puni naziv firme: JAVNO PREDUZEĆE "VODOKOM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KAKANJ

Kratki naziv firme: JP "VODOKOM" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: ABDULAH DELIBAŠIĆ

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Zgošćanska
Općina: Kakanj
Telefon: 032/557-952
Fax: 032/557-956
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218001040006

Puni naziv firme: JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: EKREM KAHRIMAN

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Bistua Nuova
Općina: Zenica
Telefon: 032/425-078
Fax: 032/427-353
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: info@vikze.ba
Web: www.vikze.ba

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO - TERMOLEKTRANA "KAKANJ", KAKANJ

JIB: 4200225150064

Puni naziv firme: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO - TERMOLEKTRANA "KAKANJ", KAKANJ

Kratki naziv firme: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. SARAJEVO - TE "KAKANJ", KAKANJ

Rukovodilac: SALIH PURIŠEVIĆ

Djelatnost: E/40.10 Proizvodnja i distribucija električne energije

Adresa: Čatići
Općina: Kakanj
Telefon: 032/771-004
Fax: 032/771-005
Mobitel: 061/165-014
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: tedir@bih.net.ba
Web: www.elektroprivreda.ba

KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE MAGLAJ

JIB: 4218166390001

Puni naziv firme: KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE MAGLAJ

Kratki naziv firme: KJP "MAGLAJ", MAGLAJ

Rukovodilac: AMIRA ZUKIĆ

Djelatnost: E/41.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Adresa: Osma ulica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-523
Fax: 032/603-689
Mobitel:
Oblik organizacije: Javno preduzeće
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O., BREZA

JIB: 4218303300007

Puni naziv firme: RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: RMU "BREZA" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: JAKUB DINAREVIĆ

Djelatnost: CA/10.20.2 Vađenje i briketiranje mrkog ugljena

Adresa: Branilaca grada
Općina: Breza
Telefon: 032/784-300
Fax: 032/783-581
Mobitel: 061/130-508
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: rmubreza@bih.net.ba
Web:

RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218055050007

Puni naziv firme: RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: RMU "KAKANJ" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: HARIS NEIMARLIJA

Djelatnost: CA/10.20.2 Vađenje i briketiranje mrkog ugljena

Adresa: Zgošćanska
Općina: Kakanj
Telefon: 032/553-060
Fax: 032/554-620
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218116700000

Puni naziv firme: RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: RMU "ZENICA" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SAFET DURMO

Djelatnost: CA/10.20.2 Vađenje i briketiranje mrkog ugljena

Adresa: Stjepana Radića
Općina: Zenica
Telefon: 032/242-861
Fax: 032/401-000
Mobitel: 061/789-196
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: rudnikze@miz.ba
Web: