site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AGRONOM" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218316380000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AGRONOM" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "AGRONOM" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: ASIF BLIZNOVIĆ

Djelatnost: A/01.21.1 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa

Adresa: Zgošćanska
Općina: Kakanj
Telefon:
Fax:
Mobitel: 061/805-723
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DIONIČKO DRUŠTVO "AGROTREND" D.D., KAKANJ

JIB: 4218295010002

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO "AGROTREND" D.D., KAKANJ

Kratki naziv firme: "AGROTREND" D.D., KAKANJ

Rukovodilac: SEVLUDIN KARZIĆ

Djelatnost: A/01.30 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja)

Adresa: Ričica
Općina: Kakanj
Telefon:
Fax: 032/554-245
Mobitel: 061/847-385
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"AVDIĆ-MERC" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSKO I TANSPORT, D.O.O., DOBOJ JUG

JIB: 4218044440008

Puni naziv firme: "AVDIĆ-MERC" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSKO I TANSPORT, D.O.O., DOBOJ JUG

Kratki naziv firme: "AVDIĆ-MERC" D.O.O., DOBOJ JUG *)

Rukovodilac: NIJAZ AVDIĆ

Djelatnost: DA/15.11 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi

Adresa: Matuzići
Općina: Doboj-Jug
Telefon: 032/699-080
Fax: 032/699-081
Mobitel: 061/795-942
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: avdicink@bih.net.ba
Web:

PTP "BAJAS" DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I PROIZVODNJU D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218086520001

Puni naziv firme: PTP "BAJAS" DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I PROIZVODNJU D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "BAJAS" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: BENJAMIN SMAILBEGOVIĆ

Djelatnost: A/01.12 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala

Adresa: Zibe Galijaševića
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-673
Fax: 032/650-673
Mobitel: 061/166-305
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO-TRGOVAČKO DRUŠTVO "BEST-PRODUKT" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218224770006

Puni naziv firme: PROIZVODNO-TRGOVAČKO DRUŠTVO "BEST-PRODUKT" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "BEST-PRODUKT" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ISMET BRKIĆ

Djelatnost: DA/15.98.2 Proizvodnja bezalkoholnih pića

Adresa: Tešanjska
Općina: Zenica
Telefon: 032/431-345
Fax: 032/431-345
Mobitel: 061/
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO-USLUŽNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "BOSNA-VET" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218160510005

Puni naziv firme: PROIZVODNO-USLUŽNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "BOSNA-VET" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "BOSNA-VET" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: FRANJO BOHINJC

Djelatnost: A/01.42 Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/244-194
Fax: 032/244-194
Mobitel: 061/137-320
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: bosnavet@bih.net.ba
Web:

"BROVIS" D.D., VISOKO

JIB: 4218211010002

Puni naziv firme: "BROVIS" D.D., VISOKO

Kratki naziv firme: "BROVIS" D.D., VISOKO *)

Rukovodilac: FARUK BULJUŠMIĆ

Djelatnost: DA/15.71 Proizvodnja stočne hrane

Adresa: Dobrinje
Općina: Visoko
Telefon: 032/749-206
Fax: 032/749-208
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "CELVIK-KISELJAK" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218070010003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "CELVIK-KISELJAK" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "CELVIK-KISELJAK" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: EMIR OMERBAŠIĆ

Djelatnost: DA/15.98.1 Proizvodnja mineralne vode

Adresa: Dolac
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-249
Fax: 032/650-249
Mobitel: 061/162-578
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: celvik@bih.net.ba
Web:

MLIN I PEKARA "DUKAT" D.O.O., JELAH - TEŠANJ

JIB: 4218049910002

Puni naziv firme: MLIN I PEKARA "DUKAT" D.O.O., JELAH - TEŠANJ

Kratki naziv firme: "DUKAT" D.O.O., JELAH - TEŠANJ

Rukovodilac: MUHAMED KOPIĆ

Djelatnost: DA/15.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Adresa: Gaziferhad-begova
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-753
Fax: 032/664-485
Mobitel: 061/162-625
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: dukat@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA VANJSKU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING "EKMASAN" D.O.O. BREZA

JIB: 4218208570005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA VANJSKU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, GRAĐEVINARSTVO I INŽENJERING "EKMASAN" D.O.O. BREZA

Kratki naziv firme: "EKMASAN" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: IBRAHIM HODOVIĆ

Djelatnost: DA/15.81.1 Proizvodnja hljeba i peciva

Adresa: Bosanska
Općina: Breza
Telefon: 032/783-507
Fax: 032/783-947
Mobitel: 061/130-340
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ekmasan@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU, INŽINJERING I USLUGE "FERIMPEX" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218272070008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU, INŽINJERING I USLUGE "FERIMPEX" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "FERIMPEX" D.O.O., ZAVIDOVIĆI *)

Rukovodilac: IBRAHIM MUJANOVIĆ

Djelatnost: DA/15.31 Prerada i konzerviranje krompira

Adresa: Safvet bega Bašagića
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/866-900
Fax: 032/866-901
Mobitel: 061/175-929
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ferimpex@bih.net.ba
Web:

USLUŽNO-TRGOVAČKO DRUŠTVO "HADI" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218009530002

Puni naziv firme: USLUŽNO-TRGOVAČKO DRUŠTVO "HADI" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "HADI" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SENAID ĐUVELEK

Djelatnost: DA/15.81.1 Proizvodnja hljeba i peciva

Adresa: Nemila
Općina: Zenica
Telefon: 032/672-637
Fax:
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"KOBRA" DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽINJERING I USLUGE D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218255490001

Puni naziv firme: "KOBRA" DRUŠTVO ZA TRGOVINU, INŽINJERING I USLUGE D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "KOBRA" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: EDIN MUJKIĆ

Djelatnost: DA/15.81.1 Proizvodnja hljeba i peciva

Adresa: Radnička
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/878-901
Fax: 032/878-901
Mobitel: 061/166-647
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "KREHIĆ" ZENICA, D.O.O.

JIB: 4218007910002

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "KREHIĆ" ZENICA, D.O.O.

Kratki naziv firme: "KREHIĆ" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: AHMED KREHIĆ

Djelatnost: DA/15.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-777
Fax: 032/245-789
Mobitel: 061/137-302
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: krehicbih@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO "M P M" D.O.O., VAREŠ

JIB: 4218029300003

Puni naziv firme: PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO "M P M" D.O.O., VAREŠ

Kratki naziv firme: "M P M" D.O.O., VAREŠ

Rukovodilac: MLADEN MAROŠEVIĆ

Djelatnost: DA/15.81.1 Proizvodnja hljeba i peciva

Adresa: Benići
Općina: Vareš
Telefon: 032/843-140
Fax: 032/848-306
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: mpmpekara@yahoo.com
Web:

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I UGOSTITELJSTVO "MAPEX" D.D., MAGLAJ

JIB: 4218308100006

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I UGOSTITELJSTVO "MAPEX" D.D., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "MAPEX" D.D., MAGLAJ

Rukovodilac: NEFUD SMAJLAGIĆ

Djelatnost: A/01.13.2 Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka

Adresa: Peta ulica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-116
Fax: 032/603-004
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: mapex@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO, TRGOVINSKO, USLUŽNO DRUŠTVO "MESO-PRODUKT" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218135320005

Puni naziv firme: PROIZVODNO, TRGOVINSKO, USLUŽNO DRUŠTVO "MESO-PRODUKT" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "MESO-PRODUKT" D.O.O., TEŠANJ *)

Rukovodilac: EMINA HOJKURIĆ

Djelatnost: DA/15.11 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi

Adresa: Raduša
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-148
Fax: 032/650-148
Mobitel: 061/131-970
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO "MIDO" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218002950006

Puni naziv firme: PROIZVODNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO "MIDO" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "MIDO" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: NIHAD ISLAMBEGOVIĆ

Djelatnost: DA/15.81.1 Proizvodnja hljeba i peciva

Adresa: Pehare
Općina: Zenica
Telefon: 032/456-400
Fax: 032/425-568
Mobitel: 061/130-873
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: mido.ze@bih.net.ba
Web: www.mido.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "NIAGARA" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218303560009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "NIAGARA" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "NIAGARA" D.O.O., ZENICA *)

Rukovodilac: JESENKO ČAKIĆ

Djelatnost: DA/15.84 Proizvodnja kakaoa, čokolade i bombona

Adresa: Zmaja od Bosne
Općina: Zenica
Telefon: 032/244-922
Fax: 032/244-922
Mobitel: 061/189-778
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: niagara@bih.net.ba
Web: www.niagara.com.ba

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "OLOVO", OLOVO

JIB: 4218145470005

Puni naziv firme: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "OLOVO", OLOVO

Kratki naziv firme: "OLOVO" Z.Z., OLOVO

Rukovodilac: VEHBIJA HADŽIABDIĆ

Djelatnost: A/01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji

Adresa: Branilaca
Općina: Olovo
Telefon:
Fax: 032/825-391
Mobitel: 061/780-437
Oblik organizacije: Zadruga
Oblik vlasništva: ZADRUŽN
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT "PAŠIĆ S+Š" D.O.O., SOLUN OLOVO

JIB: 4218124470005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TRGOVINU I USLUGE EXPORT-IMPORT "PAŠIĆ S+Š" D.O.O., SOLUN OLOVO

Kratki naziv firme: "PAŠIĆ S+Š" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: SEAD PAŠIĆ

Djelatnost: A/01.24 Uzgoj peradi

Adresa: Solun
Općina: Olovo
Telefon: 032/827-416
Fax: 032/827-414
Mobitel: 061/619-238
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"PRODUKT ŠEER" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, PROMET I USLUGE, ŽEPČE

JIB: 2006349100000

Puni naziv firme: "PRODUKT ŠEER" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, PROMET I USLUGE, ŽEPČE

Kratki naziv firme: "PRODUKT ŠEER" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: RUŽA KLJAJIĆ

Djelatnost: DA/15.96 Proizvodnja piva

Adresa: Novi šeher
Općina: Žepče
Telefon: 032/890-257
Fax: 032/890-257
Mobitel: 063/424-287
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROMETNO-USLUŽNO DRUŠTVO ZA PROGRESIVNO FARMERSTVO "PROFARM-BOSNIA" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218116370000

Puni naziv firme: PROMETNO-USLUŽNO DRUŠTVO ZA PROGRESIVNO FARMERSTVO "PROFARM-BOSNIA" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "PROFARM-BOSNIA" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: ISMIR HADŽIASIMBEG

Djelatnost: G/51.11 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

Adresa: Gornje Moštre
Općina: Visoko
Telefon: 032/740-652
Fax: 032/740-652
Mobitel: 061/454-258
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "PŠ-100" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218063230006

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "PŠ-100" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "PŠ-100" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: MIRSAD PATKOVIĆ

Djelatnost: A/01.21.2 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod

Adresa: Begovina
Općina: Žepče
Telefon: 032/684-426
Fax: 032/418-992
Mobitel: 061/478-577
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE "RALF" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218336570000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE "RALF" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "RALF" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: ISMIR HADŽIASIMBEG

Djelatnost: DA/15.11 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi

Adresa: Gornje Moštre
Općina: Visoko
Telefon: 032/740-652
Fax: 032/740-651
Mobitel: 061/454-258
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "RIMA-PAK" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218048270000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "RIMA-PAK" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "RIMA-PAK" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: AMIR BUREKOVIĆ

Djelatnost: DA/15.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/421-950
Fax: 032/421-949
Mobitel: 061/136-026
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: rima-pak@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I SAOBRAĆAJ "SARAJ-MILK" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218106650004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I SAOBRAĆAJ "SARAJ-MILK" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "SARAJ-MILK" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: SENAD FEJZIĆ

Djelatnost: DA/15.51 Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda

Adresa: Liješnica
Općina: Maglaj
Telefon: 032/609-420
Fax: 032/609-420
Mobitel: 061/791-914
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OTKUP, TRGOVINU, KOOPERACIJU, USLUGE I POLJOPRIVREDU "SLOGA-MUHAREMOVIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218019760006

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OTKUP, TRGOVINU, KOOPERACIJU, USLUGE I POLJOPRIVREDU "SLOGA-MUHAREMOVIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "SLOGA-MUHAREMOVIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: HALIL MUHAREMOVIĆ

Djelatnost: A/01.11 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n.

Adresa: Krivajska
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/864-155
Fax: 032/864-155
Mobitel: 061/791-819
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "TERRA COMERC" D.O.O., BREZA

JIB: 4218164850005

Puni naziv firme: TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO "TERRA COMERC" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "TERRA COMERC" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: JAKUB GANIĆ

Djelatnost: DA/15.81.1 Proizvodnja hljeba i peciva

Adresa: Rudarska
Općina: Breza
Telefon: 032/783-622
Fax:
Mobitel: 061/170-441
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "TEŠANJSKA VRELA" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218174650004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "TEŠANJSKA VRELA" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "TEŠANJSKA VRELA" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: IBRO OMERBAŠIĆ

Djelatnost: DA/15.98.1 Proizvodnja mineralne vode

Adresa: Karadaglije
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-456
Fax: 032/650-456
Mobitel: 061/104-989
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: diamond@bih.net.ba
Web: www.dijamant.ba

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "VAL" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218012830009

Puni naziv firme: PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "VAL" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "VAL" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ĆAŠIF HRUSTIĆ

Djelatnost: DA/15.33 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n.

Adresa: Hrustići
Općina: Zenica
Telefon: 032/420-123
Fax: 032/420-321
Mobitel: 061/196-977
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: val@bih.net.ba
Web:

"VIMAR-KOMERC" D.O.O., VISOKO, PROIZVODNO, PROMETNO-USLUŽNO DRUŠTVO

JIB: 4218389340006

Puni naziv firme: "VIMAR-KOMERC" D.O.O., VISOKO, PROIZVODNO, PROMETNO-USLUŽNO DRUŠTVO

Kratki naziv firme: "VIMAR-KOMERC" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: ILHANA KESO

Djelatnost: DA/15.11 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi

Adresa: N. Arnautovići
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-589
Fax: 032/735-589
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

MESNA INDUSTRIJA "VIMES" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218356680006

Puni naziv firme: MESNA INDUSTRIJA "VIMES" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "VIMES" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: MIRSAD VALJEVAC

Djelatnost: DA/15.11 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi

Adresa: Maurovići
Općina: Visoko
Telefon: 032/743-911
Fax: 032/743-854
Mobitel: 061/783-590
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "VISOKO" P.O. VISOKO

JIB: 4218137530007

Puni naziv firme: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "VISOKO" P.O. VISOKO

Kratki naziv firme: "VISOKO" Z.Z., VISOKO

Rukovodilac: SABRIJA GENJAC

Djelatnost: A/01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji

Adresa: Bakračeva
Općina: Visoko
Telefon: 032/738-501
Fax: 032/738-501
Mobitel: 061/475-645
Oblik organizacije: Zadruga
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"ZENIČKA INDUSTRIJA MLIJEKA" D.D., ZENICA

JIB: 4218004060008

Puni naziv firme: "ZENIČKA INDUSTRIJA MLIJEKA" D.D., ZENICA

Kratki naziv firme: "ZIM" D.D., ZENICA

Rukovodilac: HAJRUDIN SKENDER

Djelatnost: DA/15.51 Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda

Adresa: Kanal
Općina: Zenica
Telefon: 032/457-484
Fax: 032/457-358
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email: zimze@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT "ČEPEL" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218048350003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU EXPORT-IMPORT "ČEPEL" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "ČEPEL" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: ELVEDIN HUSKIĆ

Djelatnost: DA/15.81.1 Proizvodnja hljeba i peciva

Adresa: Ribnica
Općina: Zavidovići
Telefon:
Fax: 032/875-186
Mobitel: 061/197-029
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET GLJIVA GLJIVARNIK "ŠAMPINJON" D.O.O., BREZA

JIB: 4218165660005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET GLJIVA GLJIVARNIK "ŠAMPINJON" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "ŠAMPINJON" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: MIRNAZ MUNDŽIĆ

Djelatnost: A/01.12 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala

Adresa: Salke Bešlagića
Općina: Breza
Telefon: 032/783-620
Fax: 032/783-620
Mobitel: 061/289-973
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: najranajram@hotmail.com
Web:

"VISPAK" DIONIČKO DRUŠTVO ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU VISOKO

JIB: 4218308950000

Puni naziv firme: "VISPAK" DIONIČKO DRUŠTVO ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU VISOKO

Kratki naziv firme: DD "VISPAK" prehrambena industrija, VISOKO *)

Rukovodilac: DŽEMAL ČABARAVDIĆ

Djelatnost: DA/15.86 Prerada čaja i kafe

Adresa: Ozrakovići
Općina: Visoko
Telefon: 032/738-334
Fax: 032/738-143
Mobitel: 061/413-034
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: vispak@vispak.ba
Web: www.vispak.ba

PRIVREDNO DIONIČKO DRUŠTVO "GRADSKA PEKARA" ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218216240006

Puni naziv firme: PRIVREDNO DIONIČKO DRUŠTVO "GRADSKA PEKARA" ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: PDD "GRADSKA PEKARA", ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: ŠEFIK DŽAFEROVIĆ

Djelatnost: DA/15.81.1 Proizvodnja hljeba i peciva

Adresa: Željeznička
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/873-415
Fax: 032/873-415
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web: