site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

"ALTEX" TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO D.O.O., BREZA

JIB: 4218115560000

Puni naziv firme: "ALTEX" TRGOVAČKO USLUŽNO DRUŠTVO D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "ALTEX" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: IZET BAJRAMOVIĆ

Djelatnost: DB/17.12 Priprema i predenje grebenanih vlakana vunenog tipa

Adresa: Potkraj
Općina: Breza
Telefon: 032/783-929
Fax: 032/783-929
Mobitel: 061/795-285
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"ART" EXPORT-IMPORT D.O.O., DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU-USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO, TEŠANJ

JIB: 4218033910002

Puni naziv firme: "ART" EXPORT-IMPORT D.O.O., DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU-USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO, TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ART" D.O.O., EXPORT-IMPORT, TEŠANJ

Rukovodilac: HAMDIJA ARTUKOVIĆ

Djelatnost: DB/18.22.1 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one švane po mjeri

Adresa: Tešanjka
Općina: Tešanj
Telefon: 032/666-765
Fax: 032/666-765
Mobitel: 061/154-774
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: aenis@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE "AS JASMIN" D.O.O., BREZA

JIB: 4218214890003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE "AS JASMIN" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "AS JASMIN" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: ADIS ABDUKIĆ

Djelatnost: DB/18.22.2 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, šivane po mjeri

Adresa: Bosanska
Općina: Breza
Telefon: 032/783-989
Fax: 032/783-989
Mobitel: 061/796-139
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: as_jasminbosna@yahoo.com
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BROMY" D.O.O., EXPORT-IMPORT, ŽABLJAK - USORA

JIB: 4218036340002

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BROMY" D.O.O., EXPORT-IMPORT, ŽABLJAK - USORA

Kratki naziv firme: "BROMY" D.O.O., ŽABLJAK - USORA

Rukovodilac: SUAD ROŠA

Djelatnost: DB/17.40.2 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda

Adresa: Žabljak
Općina: Doboj-Jug
Telefon: 032/662-537
Fax: 032/662-537
Mobitel: 061/781-928
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ČARAPA "CONITA" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218363380000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ČARAPA "CONITA" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "CONITA" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: NEŠAD ŠKAPUREVIĆ

Djelatnost: DB/17.71 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/652-716
Fax: 032/652-716
Mobitel: 061/802-391
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "DELIBAŠIĆ-POLIURETANI" KAKANJ, D.O.O.

JIB: 4218185260003

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "DELIBAŠIĆ-POLIURETANI" KAKANJ, D.O.O.

Kratki naziv firme: "DELIBAŠIĆ-POLIURETANI" D.O.O., KAKANJ *)

Rukovodilac: BEADISA DELIBAŠIĆ

Djelatnost: DB/18.24.2 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta

Adresa: Bjelavići
Općina: Kakanj
Telefon: 032/777-189
Fax: 032/776-005
Mobitel: 061/189-637
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: dp@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU "EDER MODA" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218140590002

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU "EDER MODA" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "EDER MODA" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: DŽAVID MEČEVIĆ

Djelatnost: DB/18.21 Proizvodnja radnih odijela

Adresa: Tržni centar
Općina: Maglaj
Telefon: 032/604-439
Fax: 032/604-439
Mobitel: 061/300-954
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: edermoda@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "ELAN-ROSS" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218017120000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "ELAN-ROSS" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ELAN-ROSS" D.O.O., ZENICA *)

Rukovodilac: IBRAHIM ROBOVIĆ

Djelatnost: DB/18.21 Proizvodnja radnih odijela

Adresa: Bilmišće
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-000
Fax: 032/245-000
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: elan@bih.net.ba
Web:

"FATEX" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, VANJSKU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU D.O.O., OLOVO

JIB: 4218169060002

Puni naziv firme: "FATEX" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, VANJSKU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU D.O.O., OLOVO

Kratki naziv firme: "FATEX" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: FAZILA KAMENJAŠEVIĆ

Djelatnost: DB/18.24.2 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta

Adresa: Vukotići
Općina: Olovo
Telefon: 032/820-189
Fax: 032/827-002
Mobitel: 061/933-239
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO, TRGOVINSKO I USLUŽNO DRUŠTVO "HM PROMET" D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218134600004

Puni naziv firme: PROIZVODNO, TRGOVINSKO I USLUŽNO DRUŠTVO "HM PROMET" D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "HM PROMET" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: MUHAMED HRNJIĆ

Djelatnost: DB/18.21 Proizvodnja radnih odijela

Adresa: Tržni centar
Općina: Maglaj
Telefon: 032/603-663
Fax: 032/603-392
Mobitel: 061/176-928
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA OTKUP I PRERADU KOŽE, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "KOTEKS" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218211440007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA OTKUP I PRERADU KOŽE, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "KOTEKS" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "KOTEKS" D.O.O., TEŠANJ *)

Rukovodilac: MUHAREM SEJDIĆ

Djelatnost: DB/18.10 Proizvodnja kožne odjeće

Adresa: Industrijska zona, Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-818
Fax: 032/650-476
Mobitel: 061/147-613
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: koteks@bih.net.ba
Web: www.koteks.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU "KOŽA KOMERC" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218080240007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU "KOŽA KOMERC" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "KOŽA KOMERC" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: EDIB ŠIŠIĆ

Djelatnost: DB/18.22.1 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one švane po mjeri

Adresa: Ciglanska
Općina: Tešanj
Telefon: 032/666-781
Fax: 032/664-408
Mobitel: 061/152-966
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: kozakom@bih.net.ba
Web: www.kozakom.ba

"KTK VISOKO" D.D., VISOKO

JIB: 4218136130005

Puni naziv firme: "KTK VISOKO" D.D., VISOKO

Kratki naziv firme: "KTK VISOKO" D.D., VISOKO

Rukovodilac: MURAT HANJALIĆ

Djelatnost: DC/19.30.1 Serijska proizvodnja obuće

Adresa: Prijeko
Općina: Visoko
Telefon: 032/738-411
Fax: 032/735-441
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ktkvisok@bih.net.ba
Web: www.ktkvisoko.com.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "KUNA" EXPORT-IMPORT, D.O.O., VISOKO

JIB: 4218091010003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "KUNA" EXPORT-IMPORT, D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "KUNA" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: MEHMED KUNIĆ

Djelatnost: DB/18.10 Proizvodnja kožne odjeće

Adresa: Ozrakovići
Općina: Visoko
Telefon: 032/737-216
Fax: 032/737-216
Mobitel: 061/132-566
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA NA VELIKO I MALO "METEORTEX" EXPORT-IMPORT, D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218234060007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA NA VELIKO I MALO "METEORTEX" EXPORT-IMPORT, D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "METEORTEX" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: ŠEFIK VILIĆ

Djelatnost: DB/18.22.1 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one švane po mjeri

Adresa: Zeničko-partizans. odreda
Općina: Kakanj
Telefon: 032/553-455
Fax: 032/554-819
Mobitel: 061/153-130
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: meteore@bih.net.ba
Web: www.meteortex.net.ba

FABRIKA KONFEKCIJE "NAPREDAK" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218011350003

Puni naziv firme: FABRIKA KONFEKCIJE "NAPREDAK" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "NAPREDAK" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: HAMDIJA KAVAZOVIĆ, V.D.

Djelatnost: DB/17.40.2 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda

Adresa: Raduša
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-162
Fax: 032/650-061
Mobitel: 061/143-862
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: napredak@napredak.ba
Web: www.napredak.ba

PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "NERZZ BEŠLAGIĆ" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218160600004

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "NERZZ BEŠLAGIĆ" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "NERZZ BEŠLAGIĆ" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: EMIR BEŠLAGIĆ

Djelatnost: DB/18.10 Proizvodnja kožne odjeće

Adresa: Ind. zona, Ozrakovići
Općina: Visoko
Telefon: 032/731-600
Fax: 032/731-600
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: nerzz@bih.net.ba
Web: www.nerzzbeslagic.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU "PREVENT GBR LEDER SARAJEVO" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218023440008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU "PREVENT GBR LEDER SARAJEVO" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "PREVENT GBR LEDER SARAJEVO" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: ADNAN SMAILBEGOVIĆ

Djelatnost: DC/19.10 Štavljenje i obrada kože

Adresa: Topuzovo polje
Općina: Visoko
Telefon: 032/730-600
Fax: 032/730-605
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: berina@prevent-gbr.ba
Web:

DRUŠTVO ZA KOŽNU I TEKSTILNU PROIZVODNJU I PROMET "RUKAVIČAR" D.O.O., USORA

JIB: 4218250340001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA KOŽNU I TEKSTILNU PROIZVODNJU I PROMET "RUKAVIČAR" D.O.O., USORA

Kratki naziv firme: "RUKAVIČAR" D.O.O., USORA

Rukovodilac: DIJANA KOVAČEVIĆ

Djelatnost: DC/19.20 Proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i saračkih proizvoda

Adresa: Alibegovci
Općina: Usora
Telefon: 032/893-442
Fax: 032/893-442
Mobitel: 061/780-671
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"SOCKSMAKER 3" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218375630001

Puni naziv firme: "SOCKSMAKER 3" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "SOCKSMAKER 3" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: ANTO POPOVIĆ

Djelatnost: DB/17.71 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/656-081
Fax: 032/656-081
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: 2206Cmo@bih.net.ba
Web: www.sicjsmaker3.ba

"SSAM PLAST" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218075910002

Puni naziv firme: "SSAM PLAST" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "SSAM PLAST" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: ALMEDINA OMERČIĆ

Djelatnost: DB/17.40.2 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda

Adresa: Ciglanska
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-292
Fax: 032/663-071
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ssam@bih.net.ba
Web:

"UNIKOM PROMET" PROIZVODNO, TRGOVINSKO, TURISTIČKO I USLUŽNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽEPČE

JIB: 4218185340007

Puni naziv firme: "UNIKOM PROMET" PROIZVODNO, TRGOVINSKO, TURISTIČKO I USLUŽNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ŽEPČE

Kratki naziv firme: "UNIKOM PROMET" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: ZAHIDA ĆOSIĆ

Djelatnost: DB/18.22.1 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one švane po mjeri

Adresa: Begov Han
Općina: Žepče
Telefon: 032/684-384
Fax: 032/684-384
Mobitel: 061/994-825
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DIONIČKO DRUŠTVO TEKSTILNA INDUSTRIJA "VITEX" D.D., VISOKO

JIB: 4218283940004

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO TEKSTILNA INDUSTRIJA "VITEX" D.D., VISOKO

Kratki naziv firme: "VITEX" D.D., VISOKO

Rukovodilac: MIRSAD SIRĆO

Djelatnost: DB/17.13 Priprema i predenje češljanih vlakana vunenog tipa

Adresa: Kakanjska
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-704
Fax: 032/737-708
Mobitel: 061/162-505
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: vitex@bih.net.ba
Web: www.vitex.ba

PREDUZEĆE ZAŠTITNE ODJEĆE I KONFEKCIJE "ZIKO" D.D., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218354630001

Puni naziv firme: PREDUZEĆE ZAŠTITNE ODJEĆE I KONFEKCIJE "ZIKO" D.D., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "ZIKO" D.D., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: FERID MUJANOVIĆ

Djelatnost: DB/18.21 Proizvodnja radnih odijela

Adresa: 8. Marta
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/859-051
Fax: 032/859-052
Mobitel: 061/703-140
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ddziko@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "ĆOSIĆ" D.O.O., KAKANJ(može se koristiti e-mail: lalica10@hotmail.com)

JIB: 4218185770001

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "ĆOSIĆ" D.O.O., KAKANJ(može se koristiti e-mail: lalica10@hotmail.com)

Kratki naziv firme: "ĆOSIĆ" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: TAJIB ĆOSIĆ

Djelatnost: DB/18.10 Proizvodnja kožne odjeće

Adresa: Alije Izetbegovića MO
Općina: Kakanj
Telefon: 032/777-177
Fax: 032/554-894
Mobitel: 061/153-525
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: cosic-leather@hotmail.com
Web:

TČT "TVORNICA ČARAPA" TEŠANJ, DIONIČKO DRUŠTVO

JIB: 4218117690008

Puni naziv firme: TČT "TVORNICA ČARAPA" TEŠANJ, DIONIČKO DRUŠTVO

Kratki naziv firme: TČT "TVORNICA ČARAPA" D.D., TEŠANJ

Rukovodilac: ESAD AGIĆ, V.D. DIR.

Djelatnost: DB/17.71 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-521
Fax: 032/650-618
Mobitel: 061/615-055
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email: tcttesanj@bih.net.ba
Web: