site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR "AQUATERM" OLOVO

JIB: 4218106810001

Puni naziv firme: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR "AQUATERM" OLOVO

Kratki naziv firme: "AQUATERM" J.Z.U., OLOVO

Rukovodilac: IBRAHIM HASIĆ

Djelatnost: N/85.12.1 Djelatnost medicinske prakse

Adresa: Branilaca
Općina: Olovo
Telefon: 032/825-452
Fax: 032/825-008
Mobitel: 061/473-266
Oblik organizacije: Javna ustanova
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: aquaterm@bih.net.ba
Web: www.aquaterm.net

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PRERADU, UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU "FAST-FOOD-IHTIJAREVIĆ" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218169650004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PRERADU, UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU "FAST-FOOD-IHTIJAREVIĆ" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "FAST-FOOD-IHTIJAREVIĆ" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: AMIR IHTIJAREVIĆ

Djelatnost: H/55.30 Restorani

Adresa: Čaršijska
Općina: Visoko
Telefon: 032/737-136
Fax: 032/736-429
Mobitel: 061/715-715
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO PROMETNO, USLUŽNO DRUŠTVO "GENUX" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218324210008

Puni naziv firme: PROIZVODNO PROMETNO, USLUŽNO DRUŠTVO "GENUX" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "GENUX" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: TOMAS TADO

Djelatnost: H/55.40 Barovi

Adresa: Brankovići
Općina: Žepče
Telefon: 032/897-686
Fax: 032/897-686
Mobitel: 063/358-258
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"MEMO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, D.O.O. TEŠANJ(može se koristiti e-mail: gameworld@bih.net.ba)

JIB: 4218199990004

Puni naziv firme: "MEMO" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, D.O.O. TEŠANJ(može se koristiti e-mail: gameworld@bih.net.ba)

Kratki naziv firme: "MEMO" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: AMILA RUŠTIĆ

Djelatnost: H/55.11 Hoteli i moteli, sa restoranom

Adresa: M.M.Smailbegovića
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-513
Fax: 032/656-600
Mobitel: 061/402-789
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: motel-rm@yahoo.com
Web:

UGOSTITELJSKO DRUŠTVO "OPATIJA" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218057000007

Puni naziv firme: UGOSTITELJSKO DRUŠTVO "OPATIJA" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "OPATIJA" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SUADA SALČINOVIĆ

Djelatnost: H/55.30 Restorani

Adresa: M. S. Serdarevića
Općina: Zenica
Telefon: 032/401-685
Fax: 032/401-685
Mobitel: 061/771-685
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT "RAZVOJ" - HOTEL 'AA' D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218031200008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO, ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT "RAZVOJ" - HOTEL 'AA' D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "RAZVOJ" - HOTEL 'AA' D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: EDITA AGIĆ/TARABAR

Djelatnost: H/55.51 Kantine (menze)

Adresa: Husein K. Gradaščevića
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-609
Fax: 032/663-609
Mobitel: 061/153-645
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ildao@bih.net.ba
Web: www.mapabih.com/tesanj

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO "UGOSTITELJ" D.O.O., OLOVO

JIB: 4218089200008

Puni naziv firme: UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO "UGOSTITELJ" D.O.O., OLOVO

Kratki naziv firme: "UGOSTITELJ" D.O.O., OLOVO

Rukovodilac: MARA BUBIĆ

Djelatnost: H/55.30 Restorani

Adresa: Branilaca
Općina: Olovo
Telefon: 032/823-250
Fax: 032/823-255
Mobitel: 061/514-849
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU I PROMET "ZVEČAJ" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218309410009

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU I PROMET "ZVEČAJ" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ZVEČAJ" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: MUŠO MUSLIĆ

Djelatnost: H/55.11 Hoteli i moteli, sa restoranom

Adresa: Maršala Tita
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-047
Fax: 032/650-704
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU, USLUGE I POSREDNIŠTVO "ĆOSIĆPROMEX" D.O.O., USORA

JIB: 4218273630007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU, USLUGE I POSREDNIŠTVO "ĆOSIĆPROMEX" D.O.O., USORA

Kratki naziv firme: "ĆOSIĆPROMEX" D.O.O., USORA *)

Rukovodilac: MIJO ĆOSIĆ

Djelatnost: H/55.11 Hoteli i moteli, sa restoranom

Adresa: Žabljak
Općina: Usora
Telefon: 032/893-177
Fax: 032/895-212
Mobitel: 063/336-176
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: cosicpromex@tel.net.ba
Web:

JAVNA USTANOVA "DOM PENZIONERA" ZENICA

JIB: 4218008560005

Puni naziv firme: JAVNA USTANOVA "DOM PENZIONERA" ZENICA

Kratki naziv firme: JU "DOM PENZIONERA" , ZENICA

Rukovodilac: IBRAHIM BABIĆ

Djelatnost: N/85.31 Socijalna zaštita u ustanovama sa smještajem

Adresa: Prve zeničke brigade
Općina: Zenica
Telefon: 032/240-250
Fax: 032/245-099
Mobitel: 061/138-328
Oblik organizacije: Javna ustanova
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "SALČINOVIĆ" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218219180004

Puni naziv firme: PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "SALČINOVIĆ" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: PPUD "SALČINOVIĆ" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: RASIM SALČINOVIĆ

Djelatnost: H/55.30 Restorani

Adresa: M. Tarabara
Općina: Zenica
Telefon: 032/246-900
Fax: 032/246-900
Mobitel: 061/030-868
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA - RESTORAN "BOSNA" VISOKO

JIB: 4318166610006

Puni naziv firme: SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA - RESTORAN "BOSNA" VISOKO

Kratki naziv firme: SUR- RESTORAN "BOSNA", VISOKO

Rukovodilac: HUSEIN BRKIĆ

Djelatnost: H/55.30 Restorani

Adresa: Kadije Uvejsa
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-453
Fax: 032/735-453
Mobitel: 061/275-414
Oblik organizacije: Radnja
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

UGOSTITELJSKO, TRGOVINSKO I TURISTIČKO DRUŠTVO "21. DECEMBAR" D.O.O. - HOTEL RUDAR, ZENICA

JIB: 4218175460004

Puni naziv firme: UGOSTITELJSKO, TRGOVINSKO I TURISTIČKO DRUŠTVO "21. DECEMBAR" D.O.O. - HOTEL RUDAR, ZENICA

Kratki naziv firme: UTTP "21. DECEMBAR" D.O.O.- HOTEL RUDAR, ZENICA

Rukovodilac: FEHIM ISAKOVIĆ

Djelatnost: H/55.11 Hoteli i moteli, sa restoranom

Adresa: Slavka Rodića
Općina: Zenica
Telefon: 032/401-156
Fax: 032/403-285
Mobitel: 061/189-114
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email:
Web: