site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

"BELIF" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, D.O.O. TEŠANJ

JIB: 4218143690008

Puni naziv firme: "BELIF" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, D.O.O. TEŠANJ

Kratki naziv firme: "BELIF" D.O.O., TEŠANJ *)

Rukovodilac: ADEM ŠIŠIĆ

Djelatnost: DG/24.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Adresa: Ciglanska
Općina: Tešanj
Telefon: 032/664-427
Fax: 032/664-555
Mobitel: 061/152-744
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: info@belif.ba
Web: www.belif.ba

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU, DERATIZACIJU I SANITARNU ZAŠTITU "HIGIJA-STIL" D.O.O., SARAJEVO - POSLOVNA JEDINICA ZENICA

JIB: 4200762240002

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU, DERATIZACIJU I SANITARNU ZAŠTITU "HIGIJA-STIL" D.O.O., SARAJEVO - POSLOVNA JEDINICA ZENICA

Kratki naziv firme: "HIGIJA-STIL" D.O.O., SARAJEVO - POSLOVNA JEDINICA ZENICA

Rukovodilac: SABIR ZULOVIĆ

Djelatnost: N/85.12.2 Zdravstveno-preventivna zaštita

Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I
Općina: Zenica
Telefon: 032/412-658
Fax: 032/423-420
Mobitel: 061/863-208
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"LIGNO-CHEM" D.O.O. ZA PROIZVODNJU HEMIJSKO-FIZIKALNIH SREDSTAVA I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA ZENICA

JIB: 4218147250002

Puni naziv firme: "LIGNO-CHEM" D.O.O. ZA PROIZVODNJU HEMIJSKO-FIZIKALNIH SREDSTAVA I ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA ZENICA

Kratki naziv firme: "LIGNO-CHEM" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: LARITA ŠUNJIĆ

Djelatnost: DG/24.66 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.

Adresa: Ul. Fra Ivana Jukića
Općina: Zenica
Telefon: 032/203-806
Fax:
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: LCH-okic@bih.net.ba
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MERKOMERC" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218085040006

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MERKOMERC" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "MERKOMERC" D.O.O., ZENICA *)

Rukovodilac: MEHO MERDANOVIĆ

Djelatnost: DH/25.12 Protektiranje spoljnih guma

Adresa: Zavnobih-a - Brist
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-708
Fax: 032/245-708
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: mkomerc@bih.net.ba
Web:

"ORTOZE" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ORTOPEDSKIH POMAGALA, PROMET I USLUGE D.O.O., ZENICA

JIB: 4218029990000

Puni naziv firme: "ORTOZE" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ORTOPEDSKIH POMAGALA, PROMET I USLUGE D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ORTOZE" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SUAD GANIBEGOVIĆ

Djelatnost: DL/33.10 Proizvodnja medicinske i hirurške opreme i ortopedskih pomagala

Adresa: Prve Zeničke brigade
Općina: Zenica
Telefon: 032/203-500
Fax: 032/203-501
Mobitel: 061/130-887
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: n_sabic@miz.ba
Web: www.ortoze.com