site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

"BSB-COMPANY" DRUŠTVO ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA I ODLIVAKA D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218075830009

Puni naziv firme: "BSB-COMPANY" DRUŠTVO ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA I ODLIVAKA D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "BSB-COMPANY" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: SAKIB BEŠIREVIĆ-BUCO

Djelatnost: DJ/28.40 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

Adresa: Gaziferhat bega
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-064
Fax: 032/663-064
Mobitel: 061/194-509
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: j.e.t@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EFCO-NAT", MAGLAJ

JIB: 4218070950006

Puni naziv firme: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EFCO-NAT", MAGLAJ

Kratki naziv firme: "EFCO-NAT" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: NERMIN KADRIĆ

Djelatnost: DJ/28.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

Adresa: Željeznička
Općina: Maglaj
Telefon: 032/609-300
Fax: 032/609-301
Mobitel: 061/177-229
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email: efconat@bih.net.ba
Web:

"EKO-SERVIS" D.O.O., TEŠANJ DRUŠTVO ZA OTKUP, PROIZVODNJU I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA EXPORT-IMPORT

JIB: 4218018790009

Puni naziv firme: "EKO-SERVIS" D.O.O., TEŠANJ DRUŠTVO ZA OTKUP, PROIZVODNJU I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA EXPORT-IMPORT

Kratki naziv firme: "EKO-SERVIS" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: MENSUR KRDŽALIĆ

Djelatnost: DN/37.10 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon:
Fax:
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

PROIZVODNO-ZANATSKO-TRGOVAČKO-USLUŽNO EXPORT-IMPORT DRUŠTVO "ELEKTRON TRAFO-ĐURIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

JIB: 4218186310004

Puni naziv firme: PROIZVODNO-ZANATSKO-TRGOVAČKO-USLUŽNO EXPORT-IMPORT DRUŠTVO "ELEKTRON TRAFO-ĐURIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Kratki naziv firme: "ELEKTRON TRAFO-ĐURIĆ" D.O.O., ZAVIDOVIĆI

Rukovodilac: KRUNOSLAV ĐURIĆ

Djelatnost: DL/31.20 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije

Adresa: Pat.lige, Nas.Klek, lam
Općina: Zavidovići
Telefon: 032/878-982
Fax: 032/871-809
Mobitel: 061/307-717
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: djuric@bih.net.ba
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA VARILAČKE I MONTAŽNE POSLOVE "ELEKTROVAR" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218204400008

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA VARILAČKE I MONTAŽNE POSLOVE "ELEKTROVAR" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "ELEKTROVAR" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: MAID HUSIKA

Djelatnost: DJ/28.52 Opći mehanički radovi

Adresa: Donji Kakanj
Općina: Kakanj
Telefon:
Fax:
Mobitel: 061/787-829
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"ENIKON" D.O.O. ZA IZGRADNJU, MONTAŽU INDUSTRIJSKIH, ENERGETSKIH I PROCESNIH POSTROJENJA, KAKANJ

JIB: 4218221080009

Puni naziv firme: "ENIKON" D.O.O. ZA IZGRADNJU, MONTAŽU INDUSTRIJSKIH, ENERGETSKIH I PROCESNIH POSTROJENJA, KAKANJ

Kratki naziv firme: "ENIKON" D.O.O., KAKANJ *)

Rukovodilac: TEUFIK HUSKIĆ

Djelatnost: DJ/28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Adresa: Čatići
Općina: Kakanj
Telefon: 032/775-261
Fax: 032/775-305
Mobitel: 061/153-238
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: enikonbh@bih.net.ba
Web:

TVORNICA SVJEĆICA I INDUSTRIJSKE KERAMIKE "ENKER" D.D., TEŠANJ

JIB: 4218040880003

Puni naziv firme: TVORNICA SVJEĆICA I INDUSTRIJSKE KERAMIKE "ENKER" D.D., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ENKER" D.D., TEŠANJ *)

Rukovodilac: BERZAD VILAŠEVIĆ

Djelatnost: DL/31.61 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-189
Fax: 032/650-110
Mobitel: 061/055-090
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: berzad@bih.net.ba
Web: www.enker.com

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ERCEG" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4218015770007

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ERCEG" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "ERCEG" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: IVO KLARIĆ

Djelatnost: DJ/28.12 Proizvodnja metalne građevinske stolarije

Adresa: Paparatnica
Općina: Žepče
Telefon: 032/881-964
Fax: 032/881-964
Mobitel: 063/340-830
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"ESPIT" DRUŠTVO ZA USLUŽNU DJELATNOST, PROIZVODNJU I PROMET ROBE NA VELIKO I MALO D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218076720002

Puni naziv firme: "ESPIT" DRUŠTVO ZA USLUŽNU DJELATNOST, PROIZVODNJU I PROMET ROBE NA VELIKO I MALO D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ESPIT" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: ZIJAD IBRAHIMKADIĆ

Djelatnost: DL/31.62 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.

Adresa: Tešanjka
Općina: Tešanj
Telefon: 032/662-111
Fax: 032/662-111
Mobitel: 061/154-773
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: espit@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU AUTODIJELOVA "FAD" D.D., JELAH-TEŠANJ(tel.:032/667-000)

JIB: 4218132810001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU AUTODIJELOVA "FAD" D.D., JELAH-TEŠANJ(tel.:032/667-000)

Kratki naziv firme: "FAD" D.D., TEŠANJ *)

Rukovodilac: SUVAD RAMIĆ

Djelatnost: DM/34.30 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore

Adresa: Titova
Općina: Tešanj
Telefon: 032/667-000
Fax: 032/667-002
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email: info@fad.ba
Web: http://www.fad.ba

PROIZVODNO, TRGOVINSKO DRUŠTVO "FAO-liv" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218333630001

Puni naziv firme: PROIZVODNO, TRGOVINSKO DRUŠTVO "FAO-liv" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "FAO-liv" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: NEDŽAD HUSELJIĆ

Djelatnost: DJ/27.53 Lijevanje lakih (obojenih) metala

Adresa: H. B. Gradaščevića
Općina: Visoko
Telefon: 032/730-700
Fax: 033/400-123
Mobitel: 061/750-510
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: spectroliv@yahoo.com
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU I PROMET "FUEL BOSS" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218139660005

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU I PROMET "FUEL BOSS" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "FUEL BOSS" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: KENAN BAJRAMOVIĆ

Djelatnost: DJ/28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Adresa: Goraždanska
Općina: Zenica
Telefon: 032/440-550
Fax: 032/200-271
Mobitel: 061/137-307
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: fuelboss@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, FINANSIJSKO-EKONOMSKI INŽENJERING I ZASTUPSTVO "ITC" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218146790003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, FINANSIJSKO-EKONOMSKI INŽENJERING I ZASTUPSTVO "ITC" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "ITC" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SUVAD ISAKOVIĆ

Djelatnost: DK/29.32 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo

Adresa: S. Mahala
Općina: Zenica
Telefon: 032/246-117
Fax: 032/405-970
Mobitel: 061/299-325
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: itc@bih.net.ba
Web: www.itc.com.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE, KOOPERACIJU, TRGOVINU I POSREDOVANJE "JUNIOR-EKO-TERMIK" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218075160003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE, KOOPERACIJU, TRGOVINU I POSREDOVANJE "JUNIOR-EKO-TERMIK" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "JUNIOR-EKO-TERMIK" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: SANELA BEŠIREVIĆ

Djelatnost: DJ/28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Adresa: Gaziferhat bega
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-959
Fax: 032/663-064
Mobitel: 061/932-896
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: j.e.t@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KALIM" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218075670001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "KALIM" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "KALIM" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: MIRSADA HATKIĆ

Djelatnost: DJ/28.72 Proizvodnja ambalaže od lahkih metala

Adresa: Ciglanska
Općina: Tešanj
Telefon: 032/663-573
Fax: 032/666-200
Mobitel: 061/166-890
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: kalim@bih.net.ba
Web: www.kalim.ba

"KATIĆ" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET OMANJSKA, D.O.O. USORA

JIB: 4218123400003

Puni naziv firme: "KATIĆ" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET OMANJSKA, D.O.O. USORA

Kratki naziv firme: "KATIĆ" D.O.O., USORA

Rukovodilac: MARIJAN KATIĆ

Djelatnost: DJ/28.62 Proizvodnja alata

Adresa: Omanjska
Općina: Usora
Telefon: 032/899-005
Fax: 032/899-176
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: katic@tel.net.ba
Web:

"LIMORAD" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, ŽEPČE

JIB: 4218129430001

Puni naziv firme: "LIMORAD" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, ŽEPČE

Kratki naziv firme: "LIMORAD" D.O.O., ŽEPČE *)

Rukovodilac: MARIJAN ANTOLOVIĆ

Djelatnost: DJ/28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Adresa: Poslovni centar
Općina: Žepče
Telefon: 032/880-044
Fax: 032/888-008
Mobitel: 061/166-678
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: limorad@tel.net.ba
Web: www.limorad.com

"LIVNICA" ZA IZRADU PROIZVODA OD SIVOG LIVA I OBOJENIH METALA SA P.O. DIONIČKO DRUŠTVO, VISOKO

JIB: 4218180890009

Puni naziv firme: "LIVNICA" ZA IZRADU PROIZVODA OD SIVOG LIVA I OBOJENIH METALA SA P.O. DIONIČKO DRUŠTVO, VISOKO

Kratki naziv firme: "LIVNICA" D.D., VISOKO

Rukovodilac: RIFAT DELJKOVIĆ

Djelatnost: DJ/27.51 Lijevanje željeza

Adresa: Arnautovići
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-651
Fax: 032/735-911
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"MANN+HUMMEL BA" fabrika filtera, D.D., TEŠANJFilter factory "MANN+HUMMEL BA"Joint Stock Company, Tešanj

JIB: 4218101770001

Puni naziv firme: "MANN+HUMMEL BA" fabrika filtera, D.D., TEŠANJFilter factory "MANN+HUMMEL BA"Joint Stock Company, Tešanj

Kratki naziv firme: "MANN+HUMMEL BA" D.D., TEŠANJ "MANN+HUMMEL BA" JSC, TEŠANJ

Rukovodilac: SMAIL RAMOVIĆ

Djelatnost: DM/34.30 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore

Adresa: Industrijska zona, Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-585
Fax: 032/650-742
Mobitel: 061/162-197
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email: infoMHBA@mann-hummel.com
Web: www.mann-hummel.com

PROIZVODNO-TRGOVAČKO DRUŠTVO "METAL-BZ" D.O.O., KAKANJ

JIB: 4218093900006

Puni naziv firme: PROIZVODNO-TRGOVAČKO DRUŠTVO "METAL-BZ" D.O.O., KAKANJ

Kratki naziv firme: "METAL-BZ" D.O.O., KAKANJ

Rukovodilac: ZIJAD ALAJBEGOVIĆ

Djelatnost: DJ/28.73 Proizvodnja žičanih proizvoda

Adresa: Zgošćanska
Općina: Kakanj
Telefon: 032/554-915
Fax: 032/554-523
Mobitel: 061/153-388
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU I PROMET ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I OPREME "METALNO" D.D., ZENICA

JIB: 4218275250007

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU I PROMET ČELIČNIH KONSTRUKCIJA I OPREME "METALNO" D.D., ZENICA

Kratki naziv firme: "METALNO" D.D., ZENICA *)

Rukovodilac: SEMIZ ŠIŠIĆ

Djelatnost: DJ/28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/421-794
Fax: 032/421-796
Mobitel: 061/176-395
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: metal.ks@bih.net.ba
Web: www.metalno.com

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRUŽANJE USLUGA, TRGOVINU NA VELIKO I MALO "METALSKOP" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218076990000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRUŽANJE USLUGA, TRGOVINU NA VELIKO I MALO "METALSKOP" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "METALSKOP" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: ŠEMSO SKOPLJAK

Djelatnost: DJ/28.40 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

Adresa: Tešanjka
Općina: Tešanj
Telefon: 032/662-099
Fax: 032/662-099
Mobitel: 061/152-844
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MIREL" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218233170003

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MIREL" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "MIREL" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: MIRALEM TREBINJAC

Djelatnost: DL/31.10 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

Adresa: Zenička
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-388
Fax: 032/735-388
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: mirel02@bih.net.ba
Web:

"MITTAL STEEL ZENICA" D.O.O., ZENICA (BH STEEL ŽELJEZARA - ZENICA) - potpisan samo protokol o načinu raspodjele sredstava sa VTK BiH, FK BiH, i PK ZDK

JIB: 4218019500004

Puni naziv firme: "MITTAL STEEL ZENICA" D.O.O., ZENICA (BH STEEL ŽELJEZARA - ZENICA) - potpisan samo protokol o načinu raspodjele sredstava sa VTK BiH, FK BiH, i PK ZDK

Kratki naziv firme: "MITTAL STEEL ZENICA" D.O.O., ZENICA *)

Rukovodilac: MURUTHI A. K. SRINIVASAN

Djelatnost: DJ/27.10 Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura (ECSC)

Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I
Općina: Zenica
Telefon: 032/242-222
Fax: 032/245-657
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web: www.mittalsteel.com

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG TIPA ZENICA, POSLOVNA JEDINICA "NOVI ŽIVOT", ZENICA

JIB: 4218100880008

Puni naziv firme: KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG TIPA ZENICA, POSLOVNA JEDINICA "NOVI ŽIVOT", ZENICA

Kratki naziv firme: "NOVI ŽIVOT" K.P.Z., ZENICA

Rukovodilac: HIDAJET JABANDŽIĆ

Djelatnost: DJ/28.40 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/401-734
Fax: 032/242-445
Mobitel: 061/798-094
Oblik organizacije: Organi DPZ
Oblik vlasništva: DRŽAVNI
Porijeklo kapitala:
Email: nzivot@miz.ba
Web: www.novizivot.ba

DIONIČKO DRUŠTVO SA P.O. RECIKLAŽA METALNIH I NEMETALNIH OSTATAKA I OTPADAKA "OBNOVA" D.D., ZENICA

JIB: 4218085120000

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO SA P.O. RECIKLAŽA METALNIH I NEMETALNIH OSTATAKA I OTPADAKA "OBNOVA" D.D., ZENICA

Kratki naziv firme: "OBNOVA" D.D., ZENICA

Rukovodilac: JASMINA ĐIDIĆ

Djelatnost: DN/37.10 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka

Adresa: Londža
Općina: Zenica
Telefon: 032/402-486
Fax: 032/242-081
Mobitel: 061/402-233
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"POBJEDA" D.D., TEŠANJ FABRIKA PUMPI I PREČISTAČA

JIB: 4218083000007

Puni naziv firme: "POBJEDA" D.D., TEŠANJ FABRIKA PUMPI I PREČISTAČA

Kratki naziv firme: "POBJEDA" D.D., TEŠANJ *)

Rukovodilac: KASIM KOTORIĆ

Djelatnost: DK/29.12 Proizvodnja pumpi i kompresora

Adresa: Bukva
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-603
Fax: 032/650-771
Mobitel: 061/140-104
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: kasim@pobjeda-tesanj.ba
Web: www.pobjeda-tesanj.ba

"PROFOTRADE" D.O.O., DRUŠTVO ZA KONSTRUKCIJU I RAZVOJ, INŽINJERING, PROIZVODNJU MAŠINA I DIJELOVA MOTORA, IZVOZ-UVOZ TEŠANJ

JIB: 4218255650009

Puni naziv firme: "PROFOTRADE" D.O.O., DRUŠTVO ZA KONSTRUKCIJU I RAZVOJ, INŽINJERING, PROIZVODNJU MAŠINA I DIJELOVA MOTORA, IZVOZ-UVOZ TEŠANJ

Kratki naziv firme: "PROFOTRADE" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: FEĐA ALIČEHAJIĆ

Djelatnost: DM/34.30 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore

Adresa: Osmana Pobrić
Općina: Tešanj
Telefon: 032/650-644
Fax: 032/650-644
Mobitel: 061/176-882
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"RM-LH", DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, D.O.O. ZENICA

JIB: 4218013990000

Puni naziv firme: "RM-LH", DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, D.O.O. ZENICA

Kratki naziv firme: "RM-LH" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: HANIFA ČIZMO

Djelatnost: DJ/28.52 Opći mehanički radovi

Adresa: Fakultetska
Općina: Zenica
Telefon: 032/200-420
Fax: 032/200-421
Mobitel: 061/422-070
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: rm-lh@bih.net.ba
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO "RUDSTROJ" D.D., KAKANJ

JIB: 4218095600000

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO "RUDSTROJ" D.D., KAKANJ

Kratki naziv firme: "RUDSTROJ" D.D., KAKANJ *)

Rukovodilac: SUAD SPAHIĆ

Djelatnost: DK/29.52 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Adresa: Rudarska
Općina: Kakanj
Telefon: 032/553-636
Fax: 032/554-359
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: rudstroj@bih.net.ba
Web: www.rudstroj.com.ba

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET "SIROVINA-EKO"D.O.O., MAGLAJ

JIB: 4218046900006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET "SIROVINA-EKO"D.O.O., MAGLAJ

Kratki naziv firme: "SIROVINA-EKO" D.O.O., MAGLAJ

Rukovodilac: ŠEĆERKA BRADARIĆ

Djelatnost: DN/37.10 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka

Adresa: Tešanjska
Općina: Maglaj
Telefon: 032/609-410
Fax: 032/603-572
Mobitel:
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: siro-eko@bih.net.ba
Web:

PROIZVODNJA METALA I METALNIH PROIZVODA"STROJNI" D.O.O., BREZA

JIB: 4218164340007

Puni naziv firme: PROIZVODNJA METALA I METALNIH PROIZVODA"STROJNI" D.O.O., BREZA

Kratki naziv firme: "STROJNI" D.O.O., BREZA

Rukovodilac: SAKIB HERCO

Djelatnost: DJ/28.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

Adresa: Bosanska
Općina: Breza
Telefon: 032/785-727
Fax: 032/785-729
Mobitel: 061/186-883
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: strojni@tel.net.ba
Web:

DIONIČKO DRUŠTVO "TVORNICA REZERVNIH DIJELOVA", VAREŠ

JIB: 4218130520006

Puni naziv firme: DIONIČKO DRUŠTVO "TVORNICA REZERVNIH DIJELOVA", VAREŠ

Kratki naziv firme: "T R D" D.D., VAREŠ *)

Rukovodilac: OMER KADRIĆ, VD DIR.

Djelatnost: DK/29.52 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Adresa: Industrijska
Općina: Vareš
Telefon: 032/849-091
Fax: 032/849-091
Mobitel: 061/104-760
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: trdvares@bih.net.ba
Web: www.trdvares.com

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU I INŽENJERING "TEHNOMETAL" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218219850000

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU I INŽENJERING "TEHNOMETAL" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "TEHNOMETAL" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: DŽEVAD JERKOVIĆ

Djelatnost: DJ/28.12 Proizvodnja metalne građevinske stolarije

Adresa: Sarajevska
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-882
Fax: 032/416-527
Mobitel: 061/141-471
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING, PROIZVODNJU I MONTAŽU INDUSTRIJSKIH PEĆI I INDUSTRIJSKE AUTOMATIKE "TERMOMATIK" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218036180005

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING, PROIZVODNJU I MONTAŽU INDUSTRIJSKIH PEĆI I INDUSTRIJSKE AUTOMATIKE "TERMOMATIK" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "TERMOMATIK" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: FARUK BABIĆ

Djelatnost: DK/29.21 Proizvodnja industrijskih peći i plamenika

Adresa: Juraja Neidharta
Općina: Zenica
Telefon: 032/440-340
Fax: 032/440-342
Mobitel: 061/133-079
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: termomat@bih.net.ba
Web: www.termomatik.com

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, UNUTRAŠNJU VANJSKU TRGOVINU I USLUGE"VELBOS" D.O.O., ŽEPČE

JIB: 4200176780006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, UNUTRAŠNJU VANJSKU TRGOVINU I USLUGE"VELBOS" D.O.O., ŽEPČE

Kratki naziv firme: "VELBOS" D.O.O., ŽEPČE

Rukovodilac: NEHAD KARDOVIĆ

Djelatnost: DJ/27.35 Ostala primarna prerada željeza i čelika, d.n.; proizvodnja ferolegura, koje nisu u ECSC

Adresa: Begov Han
Općina: Žepče
Telefon: 032/684-434
Fax: 032/684-433
Mobitel: 061/162-297
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: velbos@bih.net.ba
Web: www.velbos.com