site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

"ALBEX-GROUPE" EXPORT-IMPORT INTERNATIONALE SPEDITION D.O.O. VISOKO

JIB: 4218126680007

Puni naziv firme: "ALBEX-GROUPE" EXPORT-IMPORT INTERNATIONALE SPEDITION D.O.O. VISOKO

Kratki naziv firme: "ALBEX-GROUPE" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: MILAN GRUJIĆ

Djelatnost: I/63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n.

Adresa: Kakanjskih rudara
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-688
Fax: 032/735-688
Mobitel: 061/137-182
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA ŠPEDICIJU, UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU "ALPIS" D.O.O. TEŠANJ

JIB: 4218077020004

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA ŠPEDICIJU, UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU "ALPIS" D.O.O. TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ALPIS" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: HAJRUDIN HOTIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Kraševo
Općina: Tešanj
Telefon: 032/691-777
Fax: 032/492-405
Mobitel: 061/152-919
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BLUE ŠPED" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218079820008

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BLUE ŠPED" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "BLUE ŠPED" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: MERSIDA SINANOVIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Kraševo
Općina: Tešanj
Telefon: 032/692-625
Fax: 032/692-240
Mobitel: 061/757-269
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: bluesped@bih.net.ba
Web:

"BOSNA-ŠPED" DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU, TRGOVINU I USKLADIŠTENJE ROBA, D.O.O., ZENICA

JIB: 4218126920008

Puni naziv firme: "BOSNA-ŠPED" DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU, TRGOVINU I USKLADIŠTENJE ROBA, D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "BOSNA-ŠPED" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: ENES ALIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Aleja Šehida
Općina: Zenica
Telefon: 032/245-841
Fax: 032/287-447
Mobitel: 061/133-050
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: bosnaspedze@yahoo.com
Web:

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ŠPEDITERSKE USLUGE "INOŠPED" D.O.O.,TEŠANJ

JIB: 4218097640009

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I ŠPEDITERSKE USLUGE "INOŠPED" D.O.O.,TEŠANJ

Kratki naziv firme: "INOŠPED" D.O.O.,TEŠANJ

Rukovodilac: IVICA JOSKIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Kraševo
Općina: Tešanj
Telefon: 032/692-419
Fax: 032/691-748
Mobitel: 061/152-903
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: inosped@bih.net.ba
Web:

"INTERŠPED" D.O.O. ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I USKLADIŠTENJE ROBA ZENICA - podružnica INTERŠPED-a d.d. Sarajevo(tel. za Zenicu 444-110 444-111)

JIB: 4218052970008

Puni naziv firme: "INTERŠPED" D.O.O. ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I USKLADIŠTENJE ROBA ZENICA - podružnica INTERŠPED-a d.d. Sarajevo(tel. za Zenicu 444-110 444-111)

Kratki naziv firme: "INTERŠPED" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: BEGO SPAHIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Kranjćevićeva
Općina: Zenica
Telefon: 032/441-991
Fax: 032/404-622
Mobitel: 061/162-683
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: intersped@intersped.ba
Web: www.intersped.ba

DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "JONJIĆ-ŠPED" D.O.O., ZENICA

JIB: 4218011860001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "JONJIĆ-ŠPED" D.O.O., ZENICA

Kratki naziv firme: "JONJIĆ-ŠPED" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SLAVKO JONJIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I
Općina: Zenica
Telefon: 032/406-749
Fax: 032/406-749
Mobitel: 061/779-600
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: jonjicsped@hotmail.com
Web:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE ŠPEDITERSKIH USLUGA I TRGOVINU "OTRANT-ŠPED" D.O.O., VISOKO

JIB: 4218028910002

Puni naziv firme: PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE ŠPEDITERSKIH USLUGA I TRGOVINU "OTRANT-ŠPED" D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "OTRANT-ŠPED" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: ALMAIDA MUJEZINOVIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Kakanjska
Općina: Visoko
Telefon: 032/735-823
Fax: 032/735-822
Mobitel: 061/784-423
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"SIRČO-EXPORT IMPORT" DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O., VISOKO

JIB: 4218081560005

Puni naziv firme: "SIRČO-EXPORT IMPORT" DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE D.O.O., VISOKO

Kratki naziv firme: "SIRČO-EXPORT IMPORT" D.O.O., VISOKO

Rukovodilac: NEDŽAD SIRĆO

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Kakanjska
Općina: Visoko
Telefon: 032/738-405
Fax: 032/738-405
Mobitel: 061/141-367
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: sircon@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I USKLADIŠTENJE ROBE, PROMET ROBE NA VELIKO I MALO EXPORT IMPORT "TEŠPED" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218135670006

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I USKLADIŠTENJE ROBE, PROMET ROBE NA VELIKO I MALO EXPORT IMPORT "TEŠPED" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "TEŠPED" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: EDINA HODŽIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: DC Kraševo, Tešanjka
Općina: Tešanj
Telefon: 032/692-410
Fax: 032/691-302
Mobitel: 061/133-764
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: tesped@bih.net.ba
Web: www.tesped.ba

DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "ZEŠPED" ZENICA, D.O.O.

JIB: 4218003840000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "ZEŠPED" ZENICA, D.O.O.

Kratki naziv firme: "ZEŠPED" D.O.O., ZENICA

Rukovodilac: SABAHUDIN ADŽEMOVIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Bulevar Kulina Bana
Općina: Zenica
Telefon: 032/287-510
Fax: 032/287-301
Mobitel: 061/141-462
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: zesped@bih.net.ba
Web:

DRUŠTVO ZA ŠPEDICIJU, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ŠPEDICIJA TURALIĆ" D.O.O., TEŠANJ

JIB: 4218045330001

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA ŠPEDICIJU, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "ŠPEDICIJA TURALIĆ" D.O.O., TEŠANJ

Kratki naziv firme: "ŠPEDICIJA TURALIĆ" D.O.O., TEŠANJ

Rukovodilac: EDIN TURALIĆ

Djelatnost: I/63.40 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju

Adresa: Kraševo DC
Općina: Tešanj
Telefon: 032/692-299
Fax: 032/692-299
Mobitel: 061/783-627
Oblik organizacije: Društvo sa ograni??enom odgovornošću
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web: