site menu

Publikacije

U FAZI IZRADE

"GOSPODARSKA BANKA" D.D., SARAJEVO - FILIJALA ZENICA

JIB: 4200780490008

Puni naziv firme: "GOSPODARSKA BANKA" D.D., SARAJEVO - FILIJALA ZENICA

Kratki naziv firme: "GOSPODARSKA BANKA" D.D., SARAJEVO- FILIJALA ZENICA

Rukovodilac: GORDANA MARTINOVIĆ

Djelatnost: J/65.12.1 Djelatnost banaka

Adresa: Branilaca Bosne
Općina: Zenica
Telefon: 032/242-853
Fax: 032/440-010
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web:

"INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA" DIONIČARSKO DRUŠTVO ZENICA

JIB: 4218250930003

Puni naziv firme: "INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA" DIONIČARSKO DRUŠTVO ZENICA

Kratki naziv firme: "INVESTICIONO-KOMERCIJALNA" BANKA D.D., ZENICA

Rukovodilac: ENIZ CRNALIĆ

Djelatnost: J/65.12.1 Djelatnost banaka

Adresa: Trg Bosne i Hercegovine
Općina: Zenica
Telefon: 032/404-766
Fax: 032/246-187
Mobitel: 061/478-700
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email: ikbzenica@ikbze.com.ba
Web: www.ikbze.com.ba

"RAIFFEISEN BANK" D.D. SARAJEVO BiH, GLAVNA FILIJALA ZENICA - Filijale Visoko, Tešanj, Kakanj, Žepče

JIB: 4200344670025

Puni naziv firme: "RAIFFEISEN BANK" D.D. SARAJEVO BiH, GLAVNA FILIJALA ZENICA - Filijale Visoko, Tešanj, Kakanj, Žepče

Kratki naziv firme: "RAIFFESEN BANK" D.D., ZENICA

Rukovodilac: MEDIHA RIZVANOVIĆ, V.D.

Djelatnost: J/65.12.1 Djelatnost banaka

Adresa: Mehmedalije Tarabara
Općina: Zenica
Telefon: 032/449-150
Fax: 032/449-169
Mobitel: 061/482-414
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: PRIVATNO
Porijeklo kapitala:
Email:
Web: www.raiffeisenbank.ba

DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "SARAJEVO-OSIGURANJE" D.D. - FILIJALA ZENICA

JIB: 2000000000000

Puni naziv firme: DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "SARAJEVO-OSIGURANJE" D.D. - FILIJALA ZENICA

Kratki naziv firme: "SARAJEVO-OSIGURANJE" D.D. - FILIJALA ZENICA

Rukovodilac: mr.sc. FIKRET PLJEVLJAK

Djelatnost: J/66.03 Ostalo osiguranje

Adresa: Trg BiH, P.P. 3
Općina: Zenica
Telefon: 032/404-322
Fax: 032/405-778
Mobitel:
Oblik organizacije: Dioni??arsko društvo
Oblik vlasništva: MJEŠOVITO
Porijeklo kapitala:
Email: fzenica@sarajevoosiguranje.ba
Web: www.sarajevoosiguranje.ba