site menu

Osnovno obrazovanje

OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

Naziv: OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH

Kategorija: Osnovno obrazovanje

Opis edukacije:

Programi obrazovanja odraslih dostupni stanovnicima ZE-DO Kantona

 ZEDO-Moja-Buducnost-Google-970x250px

 OBRAZOVANJE VODI USPJEHU! 

Izazovi života savremenog čovjeka na prvo mjesto stavljaju egzistenciju, sigurnost porodice, stabilna primanja, rad na poboljšanju kvalitete života… Prvi korak ka ostvarivanju ovih ciljeva je obrazovanje. Pravo na obrazovanje spada u red osnovnih ljudskih prava. Sticanje znanja i usavršavanje vještina vode prilikama za poboljšanje kvaliteta života, pronalasku adekvatnog zaposlenja i osiguranju stabilne budućnosti za sebe i svoju porodicu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je obezbjedilo sredstva za realizaciju programa osnovnog obrazovanja odraslih, koji su za građanke i građane ovog kantona potpuno besplatni. Programi su koncipirani tako da se odvijaju u vremenskim ciklusima kada i redovna nastava u osnovnim školama Zeničko-dobojskog kantona. Prijave na program odvijaju se putem web stranice www.pkzedo.ba, e-mail adrese: obrazovanjeodraslihzdk@pkzedo.ba ili na adresu škole. 

Zašto je dobro prijaviti se na obrazovne programe za odrasle? 

Ustaljeno mišljenje, da je obrazovanje proces, koji završava najvišim akademskim stupnjem u ranim 30-tim godinama, je pogrešno. Obrazovanje je kontinuiran proces, koji usljed životnih okolnosti može biti prekinut, ali se i nastaviti… Obrazovanje odraslih je izuzetno važna grana obrazovnog sistema jer je svojevrsna “druga šansa”, prilika da se osigura i poboljša kvalitet života, te unaprijede postojeća znanja i vještine u cilju napredovanja i unaprjeđenja. Suštinski, obrazovanje odraslih je preduslov za ostvarivanje samorealizacije, i punog ličnog potencijala osobe. 

Izuzetno nam je zadovoljstvo građanima i građankama Zeničko-dobojskog kantona predstaviti besplatne programe osnovnog obrazovanja odraslih koji se realizuju u osnovnim školama na području ZDK, i to 

Osnovne škole upisane u Registar ustanova za obrazovanje odraslih u ZDK su: 

1.  JU OŠ „Aleksa Šantić” Zenica

2.  JU OŠ „Ćamil Sijarić” Zenica

3.  JU OŠ „Hasan Kikić” Zenica

4.  JU OŠ „Safvet-beg Bašagić” Breza

5.  JU OŠ „Hamdija Kreševljaković” Kakanj

6.  JU OŠ „Hasan Kikić” Solun, Olovo

7.  JU OŠ „Vareš” Vareš

8.  JU OŠ „Maglaj“ Maglaj

9.  JU OŠ „Rešad Kadić” Tešanj

10.  JU OŠ „Kulin Ban” Visoko

11.  JU „Prva osnovna škola” Zavidovići 

Ovim putem još jednom ohrabrujemo sve stanovnike Kantona od 15 godina pa naviše da se prijave i sebi osiguraju bolju budućnost.