O b j a v lj u j e m o

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona obavještava da je aktuelan

Javni poziv za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu u sektoru poljoprivrede

sve informacije na linku:

https://bizhub.ba/javni-poziv-za-unapredenje-zastite-i-sigurnosti-na-radu-u-sektoru-poljoprivrede/