FPU - Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Saopćenje za javnost

Saopćenje za javnost - Akcija 17.06.2021.

1806 Saopćenje - Broj zaposlenih u Federaciji BiH

1106 Broja zaposlenih u Federaciji BiH

0406 Naplata javnih prihoda za period januar-maj 2021 godine_

2805 Broj zapsoelnih u Federaciji BiH na dan 24.05.2021.

2105 Broj zapsoelnih u Federaciji BiH na dan 17.05.2021.