Održani prvi radni sastanci članova Savjetodavnih vijeća tržišta rada

Radni sastanci članova Savjetodavnog vijeća Mješovite srednje industrijske škole Zenica, kao i Tehničke škole u Zenici, jednih od ključnih aktivnosti projekta ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničkodobojskom kantonu˝ koji se implementira u okviru programa Prilika Plus, kojeg podržava Vlada Švicarske, sa predstavnicima Projektog tima Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, održani su u prostorijama Privredne komore u Zenici, 06.07.2017.godine, sa početkom u 11,00 sati.

Sastancima su prisustvovali predstavnici: JU Službe za zapošljavanje ZDK, JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Tehničke škole u Zenici, kompanija: RM-LH doo Zenica i FUEL BOSS doo Zenica, te predstavnici Projektnog tima Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona. Teme sastanaka su bile razmatranja pravilnika o radu savjetodavnih vijeća Tehničke škole u Zenici i Mješovite srednje industrijske škole Zenica, te izbori i imenovanja predsjednika savjetodavnih vijeća, kako Tehničke škole u Zenici tako i Mješovite srednje industrijske škole Zenica.