Aktuelno

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH i Agencije za razvoj Općine Tešanj organizira seminar na temu

"Prodaja na EU tržištu - Organizacijsko kupovno ponašanje i vještine prodaje".

Seminar će se održati u utorak 29.08.2017. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Opće biblioteke Tešanj, ul. Braće Pobrića 8, Tešanj i besplatan je za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac.

Cilj edukacije je upoznati učesnike sa identificiranjem glavnih faktora koji utiču na kupovno ponašanje u evropskim tržištima, procesom donošenja kupovnih odluka, vještinama za razvijanje čvrstih poslovnih odnosa s klijentima, poboljšanjem učinka prodaje, te ključnim faktorima uspjeha za uspješan prodajni razgovor.

Predavač na seminaru "Prodaja na EU tržištu - Organizacijsko kupovno ponašanje i vještine prodaje" je prof.dr. Almir Peštek, Ekonomski fakultet u Sarajevu.

Za učešće na seminaru potrebno je poslati popunjen prijavni obrazac (objavljen na stranici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH) na e-mail adresu mirza.konjo@komorabih.ba ili putem fax-a na broj +387 33 566 205. Broj učesnika iz jedne kompanije nije ograničen i možete izvršiti prijavu više zainteresiranih kandidata.

Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 28.08.2017. godine do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije u vezi sa seminarom možete pronaći u pozivnom pismu i programu (na stranici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH) ili dobiti pozivom na broj telefona 033/566-204.