Aktivnosti Projekta: posjeta grupe učenika završnih razreda JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica - zanimanje zavarivač

Privredna Komora Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa akterima Projekta: Metalurškim institutom „Kemal Kapetanović“ Zenica i JU Mješovitom srednjom industrijskom školom Zenica, i dalje nastavlja implementaciju Projekta „Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu“, koji se realizira u okviru Programa PrilikaPlus, kojeg podržava Vlada Švicarske.

Plan provedbe Projektnih aktivnosti predviđa posjetu učenika završnih razreda JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović“ Zenica i kompanijama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, koji su akteri Projekta. Aktivnosti su usmjerene, da u okviru obavljanja redovne praktične nastave, učenici posjete navedene institucije. S tim u vezi, 25.10.2017. godine, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je organizovala posjete učenika, u pratnji koordinatora praktične nastave navedene škole, te predstavnika Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica i kompanije RM-LH doo Zenica.

Tokom posjete, koja je trajala nekoliko sati, koordinatori su učenicima ukazali na potrebe poznavanja postupaka zaštite na radu, prije samog ulaska u radionice, kao i poznavanje osnovnih alata i tehnologije korištenja mašina. Nakon upoznavanja sa teorijskim dijelom različitih postupaka zavarivanja, kandidati su mogli na praktičan način da primjene neke od postupaka.