Aktivnosti Projekta: Finalizacija saradnje PK ZDK - JU MSŠ Tešanj - KOTEKS doo Tešanj

Nastojeći pružiti podršku nezaposlenima, za većom mogućnošću zapošljavanja, a poslodavcima priliku za zapošljavanje radne snage sa potrebnim vještinama i kompetencijama, Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona je, u okviru realizacije Projekta: „Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u ZDK“, koji se implementira u okviru Programa „PrilikaPlus“, a kojeg podržava Vlada Švicarske, zaključila ugovor sa kompanijom Koteks d.o.o. Tešanj da se za njene potrebe obuči 30 nezaposlenih osoba, za zanimanje šivač.

Teorijska obuka kandidata je realizirana u saradnji sa JU Mješovitom srednjom školom u Tešnju, dok su praktični dio obuke, kandidati obavili u novootvorenom pogonu kompanije Koteks doo Tešanj. 30 kandidata, koji su uspješno završili obuku, su i zaposleni u novootvorenom pogonu kompanije Koteks doo u Zavidovićima.