Aktivnosti Projekta: Održan sastanak na Institutu za zavarivanje Tuzla

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona, organizovala je i održala, 19.01.2018. godine, sastanak sa predstavnicima Instituta za zavarivanje u Tuzli, kao jednim od aktera Projekta ˝Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu˝ čija se implementacija odvija u okviru Programa PrilikaPlus, a kojeg podržava Vlada Švicarske.

b) Razgovarano je i o unapređenju dosadašnje saradnje, te

c) Planiranoj saradnji u vezi realizacije Projektnih aktivnosti tokom 2018. godine.