Izrada preporuka za sistemsku integraciju mentora praktične nastave i master trenera

U prostorijama Privredne komore ZDK dana 24.04.2024. godine održana je prva radionica s ciljem izrade preporuka za integraciju mentora praktične nastave i master trenera u sistem srednjeg stručnog obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona.

2RGIZa_1
 

Predstavljena je pravna analiza koja je identificirala izazove u ovoj oblasti, ali i moguće načine za njihovo rješavanje. 

Imajući u vidu do sada identificirane izazove u ovoj oblasti, kao što su: definisanje statusa mentora praktične nastave i master trenera, njihova obuka, finansiranje iste i druga pitanja od značaja, pomenuti dokument će sadržavati konkretne preporuke za sistemsku integraciju mentora praktične nastave i master trenera u srednjem stručnom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona, s ciljem osiguranja održivih rješenja.

U radionici su učestvovali predstavnici kantonalnih ministarstava za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te privrede, škola za srednje stručno obrazovanje i obuku, privatnog sektora, kantonalnih javnih ustanova i Privredne komore ZDK, te njemačkog GIZ-a.

2RGIZb

Navedene aktivnosti dijelom su projekta "Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanja s fokusom na zelenu transformaciju", koji provodi Privredna komora, a koji za cilj ima dalji razvoj elemenata dualno organizovanog obrazovanja u srednjem stručno obrazovanju ZDK uz poseban fokus na zelenu transformaciju. 

2RGIZc

Projekat “Unapređenje okvira za održivo srednje stručno obrazovanje s fokusom na zelenu transformaciju” dio je šireg projekta “Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja-SEDEP” koji ima za cilj poboljšanje zapošljivosti u Bosni i Hercegovini kroz pružanje podrške digitalnoj i zelenoj transformaciji ekonomije. Projekat sufinasiraju Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) Savezne Republike Njemačke i Vlada Švicarske, a implementira GIZ. Dio projektnih aktivnosti je jačanje stručnog obrazovanja i obuke (SVET) s ciljem unapređenja sistema stručnog obrazovanja kako bi se osigurala kvalificirana radna snaga potrebna za održiv ekonomski razvoj zemlje.