Ministarstvo za privredu ZDK i Privredna komora ZDK započeli aktivnosti u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji

 
Memorandumom o saradnji Vlade ZDK i Privredne komore ZDK, koji je potpisan 15. aprila 2024. godine, predviđena je saradnja u osam prioritetnih oblasti. Ministarstvo za privredu ZDK i Privredna komora ZDK su odmah pokrenuli aktivnosti na implementaciji tačaka Memoranduma koje su u okviru nadležnosti i ovlaštenja Ministarstva za privredu ZDK i Privredne komore ZDK.
 
S tim u vezi, postignut je visok stepen saglasnosti da se odmah ostvari saradnja u vezi sa slijedećim pitanjima:
  • Kreiranje i upravljanje zajedničkom Bazom podataka privrednih subjekata sa područja Kantona;
  • Izrada Programa saradnje Ministarstva za privredu ZDK i Privredne komore ZDK;
  • Posjeta Sajmu privrede u Osijeku, sa privrednicima iz ZDK;
  • Učešće na domaćim sajmovima;
  • Međunarodna saradnja;
  • Digitalizacija privrede u ZDK.
 
Na ovaj način, uspostavljaju se temelji buduće saradnje između Ministarstva za privredu ZDK i Privredne komore ZDK koji bi u narednom periodu trebali da budu produkt planskog i programskog pristupa implementaciji Memoranduma o saradnji potpisanog između Vlade ZDK i Privredne komore ZDK.
"Nadamo se jednoj aktivnoj i za privredu našeg kantona korisnoj saradnji. Ovo je tek početak, vjerujemo da ćemo u periodu koji je pred nama zajednički osmisliti i provesti projekte koji će učiniti našu privredu još snažnijom", kazao je ministar privrede u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Samir Šibonjić.