Deseta naučno-stručna konferencija BDC2024: Digitalna transformacija poslovanja malih i srednjih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana

Poštovani,

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona obavještava vas da Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici poziva na učešće na desetoj naučno-stručnoj konferenciji s međunarodnim učešćem, BDC2024: Digitalna transformacija poslovanja malih i srednjih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana, organiziranoj u suradnji s Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Privrednom komorom ZDK.

Respected,

Faculty of Economics University of Zenica invites you to take participation at tenth scientific-expert conference with international participation, BDC2024: Digital transformation of small and medium enterprises in the Western Balkans, organized in the cooperation with Faculty of Economics University of Sarajevo, Faculty of Economics University of Tuzla, Faculty of Economics University of Kragujevac, Faculty of engineering sciences University of Kragujevac and Chamber of commerce ZDK. 

Vrijeme i mjesto održavanja / Time and venue

Zenica, 31.05.2024. godine / Zenica, 31 May 2024 

Kotizacija / Fees

Autori učestvuju bez obaveze kotizacije / Papers' authors  participate with no participation fee 

Objava / Publication

Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u štampanom Zborniku radova. Najkvalitetniji radove će biti razmotreni za objavu u časopisu BH Ekonomski forum, indeksiranom u međunarodnim bazama. 

Accepted papers will be published in conference proceedings. Suitable papers will be offered an opportunity for publication in indexed journal: BH Ekonomski forum.

 

BDC2024 poziv BHS             BDC2024 invite ENG