Privredna komora ZDK održala sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva

Zenica, 23.5.2023

Privredna komora ZDK je u Sarajevu organizirala radni sastanak “Predstavljanje inicijative za autentično tumačenje Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH“ sa predstavnicima Federalnog ministarstva zdravstva. Pored predstavnika Federalnog ministarstva zdravstva, sastanku su prisustvovali i konsultanti iz revizorske kuće Revicon, kao i predstavnici njemačke organizacije GIZ.

Cilj sastanka je bio predstaviti Inicijativu za autentično tumačenje Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH koju je utvrdila Međukantonalna fokus grupa, te utvrditi naredne korake u pogledu delegiranja navedene inicijative nadležnom organu od strane Federalnog ministarstva zdravstva, a sve u okviru utvrđenih nadležnosti. Aktuelna pozitivno pravna rješenja u ovoj oblasti unose veliku pravnu nesigurnost u procesu izvođenja praktične nastave izvan škole u okviru srednjeg stručnog obrazovanja.

Na sastanku je usaglašen redoslijed koraka u postupku pokretanja inicijative za autentično tumačenje Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.

Ovaj sastanak je organiziran u okviru projekta “Unapređenje okvirnih uslova za integraciju dualnog organizovanog stručnog obrazovanja u ZDK“, a koji implementira Privredna komora ZDK u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, a uz finansijsku i tehničku podršku njemačke organizacije GIZ.

23.51