Javni poziv kompanijama sa područja Zeničko-dobojskog kantona

Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

Javni-poziv

JAVNI POZIV KOMPANIJAMA SA PODRUČJA

ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

ZA UČEŠĆE U REALIZACIJI PROGRAMA

SUFINANSIRANJA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA POTREBE

TRŽIŠTA RADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U 2023. GODINI

Programom je predviđena obuka i zapošljavanje 35 nezaposlenih osoba sa evidencije JU Službe za zapošljavanje ZDK, za slijedeća zanimanja:

  • ZAVARIVAČ;
  • CNC – OPERATER;
  • OBRAĐIVAČ PLASTIKE;
  • ŠIVAČ.

Svi troškovi obuke su pokriveni sredstvima Programa. Teorijski dio obuke će realizirati nastavnici srednjih stručnih škola, dok će se praktična obuka realizirati u radionicama kompanija.

Program se odnosi na neformalno obrazovanje odraslih u svrhu zapošljavanja za ciljana zanimanja u sljedećim sektorima:

  • Metaloprerađivački za zanimanje zavarivač i CNC operater;
  • Drvoprerađivački za zanimanje CNC operater;
  • Građevinarski za zanimanje Obrađivač plastike;
  • Tekstilna, kože i obuće za zanimanje - šivač.

Specifični cilj Programa je podsticanje osoba prijavljenih na evidenciji nezaposlenih na području Zeničko-dobojskog kantona na uključivanje u neformalne programe obrazovanja odraslih u svrhu zapošljavanja.

Za uspješnu realizaciju Programa neophodno je uključenje proizvodnih kompanija sa područja Zeničko-dobojskog kantona (iz metaloprerađivačkog, građevinskog, drvoprerađivačkog sektora, te sektora tekstila, odjeće, kože i obuće) koje iskažu interes za obukom i zapošljavanjem nezaposlenih osoba shodno potrebama kompanija, finansiranom sredstvima odobrenog Programa (zavarivača, CNC-operatera, obrađivača plastike i šivača).

Program sufinansiranja obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini implementira Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i Vladom Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

Javni poziv ostaje otvoren do popune 35 radnih mjesta odobrenih ovim Programom.

Za sve dodatne informacije vezane za uključenje u realizaciju Programa, molim da nas kontaktirate putem brojeva telefona: 032/465-851, 032/465-855 ili putem mailova: pkzedo@bih.net.ba ili njusufhodzic@pkzedo.ba, kontakt osoba je Nedžad Jusufhodžić, sekretar Komore.