Seminar na temu: ˝(R)EVOLUCIJA LANCA SNABDIJEVANJA˝

Zenica, 27.4.2023

Poštovani/a, 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na BESPLATAN jednodnevni seminar na temu: 

˝(R)EVOLUCIJA LANCA SNABDIJEVANJA˝,

koji Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona organizuje u saradnji sa GS1 Bosne i Hercegovine i Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH. 

Cilj seminara: Upoznati učesnike sa razumjevanjem i značajem jedinstvene identifikacije proizvoda koja predstavlja temelj i nezaobilazan osnov za efikasnu logistiku, nabavku, manipulaciju zalihama i na kraju prodaju proizvoda. Upoznati učesnike seminara sa značajem logističke naljepnice kao nezaobilaznog standarda prilikom izvoza, a sve većom zastupljenosti i na bh. tržištu. Upoznati učesnike seminara sa pojmom matičnih podataka o proizvodu i zahtjevima za elektronsku razmjenu podataka. 

Besplatan jednodnevni seminar će se održati dana 11.05.2023. godine sa početkom u 09:30 u prostorijama Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, ulica Mehmedalije Tarabara br.15, sala IV sprat. 

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite najkasnije do 08.05.2023.godine, putem maila: mhadzihalilovic@pkzedo.ba . Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju, kontakt osoba: Melisa Hadžihalilović, putem telefona: 032/465-851.

Dnevni red SEMINARA